PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 452 Rozwój trwały i zrównoważony | 219--228
Tytuł artykułu

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym jako element implementacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management of Cultural Heritage as Implementation of Sustainable Development at The Local Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dziedzictwo kulturowe to element tożsamości lokalnej, budowania kapitału społecznego, który zyskuje na znaczeniu w procesach rozwojowych jako czynnik endogeniczny. Zarządzanie dziedzictwem staje się więc elementem zarządzania rozwojem lokalnym i wdrażania rozwoju zrównoważonego, a także obszarem współpracy interesariuszy. W procesie zarządzania dziedzictwem akcentuje się znaczenie kapitałów terytorialnych, innowacji, integracji i partycypacji społecznej. W artykule wskazano, jak dziedzictwo wpisuje się w koncepcję i zasady rozwoju zrównoważonego, i dokonano analizy możliwości ujęcia dziedzictwa w dokumentach programowania (w wymaganych ustawowo programach opieki nad zabytkami, jako elementu strategii rozwoju zrównoważonego lub wydzielonego podsystemu w ramach zarządzania rozwojem lokalnym). W odniesieniu do praktycznych aspektów działań związanych z implementacją rozwoju zrównoważonego z wykorzystaniem dziedzictwa zaprezentowano gminę Narol(abstrakt oryginalny)
EN
Cultural heritage is an element of local identity, social capital building, which is gaining importance in the development processes, as an endogenous factor. Heritage management thus becomes part of the local development management and implementation of sustainable development, as well as an area of stakeholders co-operation. The significance of the territorial capital, innovation, integration and social participation is very important in the process of heritage management. The paper indicates how heritage fits into the concept and principles of sustainable development. The article presents also, in which programming documents the management of heritage (program of monument protection, development strategy or cultural heritage management strategy) may be included. Narol commune is presented as a case study(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aas Ch., Ladkin A., Fletcher J., 2005, Stakeholder collaboration and heritage management, Annals of Tourism Research, vol. 32, s. 28-48.
 • Adamiak P., Charycka B., 2015, Działania organizacji pozarządowych oraz samorządów w obszarze dziedzictwa kulturowego: współpraca, potrzeby, zaangażowanie interesariuszy. Raport z badania, Stowarzyszenie Klon/Jawor, http://wolontariat.nid.pl/files/RAPORT--badania-wolontariat.pdf (8.06.2016).
 • Góral A., 2014, Dziedzictwo kulturowe jako zasób wspólny. Rola współpracy między interesariuszami w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, Zarządzanie w Kulturze, nr 15, z. 3, s. 277-286
 • Janikowski R., Krzysztofek K. (red.), 2009, Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa.
 • Kobyliński Z., 2011, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe, Mazowsze Studia Regionalne, nr 7, s. 21-47.
 • Licciardi G., Amirtahmasebi R. (eds.), 2012, The Economics of Uniqueness. Investing in Historic City Cores and Cultural Heritage Assets for Sustainable Development, The Word Bank, Washington, DC.
 • Markowski T., 2016, Uwarunkowania skutecznej polityki urbanistycznej na rzecz powrotu do miast -wprowadzenie, [w:] Powrót do centrum miasta - wyzwania dla Krajowej Polityki Miejskiej, red. T. Markowski, Studia KPZK CLXVIII, Warszawa.
 • Murzyn-Kupisz M., 2010, Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii, Zarządzanie Publiczne, nr 3(13), s. 19-32.
 • Murzyn-Kupisz M., 2013, Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK CLII, Warszawa, s. 92-105.
 • NID, 2009, Gminny program opieki nad zabytkami. Poradnik metodyczny, Kurier Konserwatorski, nr 3, s. 14-36.
 • NID, 2016a, Dziedzictwo obok Mnie - poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, red. A. Chabiera, A. Kozioł, B. Skaldawski, Warszawa.
 • NID, 2016b, Dziedzictwo obok Mnie - inspiracje do działań lokalnych, red. A. Chabiera, A. Kozioł, B. Skaldawski, Warszawa.
 • Nowakowska A. (red.), 2015, Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Oficjalny serwis internetowy gminy Narol, http://www.narol.pl/ (8.06.2016).
 • Palmer R., Purchla J. (red.), 2010, Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie, MCK, Kraków.
 • Purchla J., 2011, Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny, Małopolskie Studia Regionalne, nr 1 (21), Kraków.
 • PWN, 2016, Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/slowniki/dziedzictwo.html (9.05.2016).
 • Throsby D., 2010, Ekonomia i kultura, NCN, Warszawa.
 • UNESCO, 2003, Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu 17 października 2003 r., art. 2. http://www.unesco.pl/fileadmin/user_up-load/pdf/Konwencja_o_ochronie_dz._niemater_2003.pdf (17.05.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.