PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 35/2 | 186--199
Tytuł artykułu

Financing of European Infrastructure Investments Through the Bond Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Finansowanie europejskich inwestycji infrastrukturalnych na rynku obligacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena inicjatywy obligacji projektowych (Project Bond Initiative), będącej jednym z głównych elementów instrumentu "Łącząc Europę", w ramach którego finansowane są priorytetowe przedsięwzięcia infrastrukturalne w dziedzinie transportu, energii i technologii informacyjno-komunikacyjnych. W latach 2012-2016 przeprowadzono fazę pilotażową inicjatywy, kwalifikując do wsparcia osiem projektów. Istota tej inicjatywy polega na podzieleniu długu z tytułu emisji obligacji w związku z finansowaniem projektu na tzw. transzę uprzywilejowaną oraz transzę podporządkowaną, a następnie udzieleniu przez Europejski Bank Inwestycyjny wsparcia finansowego lub gwarancyjnego dla transzy podporządkowanej. Gwarancja ta przyczynia się do podniesienia jakości kredytowej długu uprzywilejowanego do poziomu oczekiwanego przez inwestorów instytucjonalnych, ułatwiając w ten sposób pozyskiwanie na rynku obligacji funduszy niezbędnych do realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Wyniki fazy pilotażowej potwierdzają, że inicjatywa obligacji projektowych może być skutecznym narzędziem stymulowania inwestycji w infrastrukturę i zaangażowania w takie projekty inwestorów długoterminowych, ma jednak też słabe strony, które powinny być rozważone przed jej pełnym wdrożeniem. Praca powstała w oparciu o studia literaturowe, analizę unijnego ustawodawstwa oraz studia przypadków projektów objętych wsparciem w fazie pilotażowej inicjatywy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to evaluate the Project Bond Initiative, which is one of the main elements of the Connecting Europe Facility for financing priority infrastructure projects in transport, energy and ICT. In 2012-2016, the pilot phase of the initiative was conducted, qualifying eight projects to receive support. The essence of this initiative is to divide the debt bonds issued in connection with the financing of the project into a senior tranche and a subordinated tranche, and then for the European Investment Bank to grant financial support or a guarantee to the subordinated tranche. This guarantee is to improve the credit quality of the senior debt to the level expected by institutional investors, thereby facilitating the raising of funds for infrastructure investments through the bond market. The results of the pilot phase confirm that the Project Bond Initiative may be an effective tool to stimulate investment in infrastructure and commitment of long-term investors to such projects, however, it has weaknesses to be considered before its full implementation. The article is based on literature studies, examination of the EU legislation and case studies of projects supported under the pilot phase of the initiative.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
186--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • AFME, 2015, Association for Financial Markets in Europe, International Capital Market Association, Guide to Infrastructure Financing, London.
 • Bankwatch Mail, 2014, Castor Project Sends Project Bonds Initiative Shockwaves, Taxpayers Hit Worst, http://bankwatch.org/bwmaiV61/castor-project-sends/project-bonds-mitiative-shock-waves-taxpayers-hit-worst [access: 27.03.2016]
 • EC, 2011, European Commission, A Pilot for the Europe 2020 Project Bond Initiative, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM/2011/0660 final.
 • EC, 2013, European Commission, Report from the Commission Interim Report on the Pilot Phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative, COM/2013/929/final.
 • EC, 2014, European Commission, Infrastructure in the EU: Developments and Impact on Growth, European Economy, Occasional Papers 203, Belgium.
 • EC, 2016, European Commission, Commission Staff Working Document on the Ad-Нос Audit of the Pilot Phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative, SWD(2016) 58 final.
 • EIB, 2012, European Investment Bank, An Outline Guide to Project Bonds Credit Enhancement and the Project Bond Initiative, Luxembourg.
 • EIB, 2014, European Investment Bank, The EU-EIB 2020 Project Bond Initiative and Developments in Infrastructure Financing, Project & Infrastructure Finance Conference, London.
 • Gatzert N., Kosub Т., 2016, The Impact of European Initiatives to Promote Infrastructure Investments from the Insurance Industry's Perspective, Working Paper, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg.
 • Guiteras M., 2014, Financing Useless Projects: the Debts of Castor Project, Observatori del Deute en la Globalització, http://www.odg.cai/sites/default/files/financiang_useless_projects_-_the_debts_of_castor_project_eng.pdf [access: 27.03.2016].
 • Kappeler A., Nemoz M., 2010, Public-Private Partnerships in Europe: Before and During the Recent Financial Crisis, Economic and Financial Report 2010/04, European Investment Bank.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., 2014, Obligacje projektowe. Nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym, Studia BAS, nr 39.
 • Monti M., 2010, A New Strategy for the Single Market, At the Service of Europe's Economy and Society, Report to the President of the European Commission Jose Manuel Barroso, Brussels.
 • O'Farrell S., 2014, Where Now for the Project Bonds Initiative?, Observatori del Deute en la Globalització, http://www.counter-balance.org/wp-conteni/uploads/2016/01/Biiefing-on-Project-Bonds-Initiative_2016.pdf [access: 27.03.2016].
 • Rosales R.C., Vassallo J.M., 2012, Is There Scope for a New Project Bond Market in Europe? A Promising Opportunity for Promoting Transnational Infrastructure, Journal Globalization, Competitiveness & Governability, no. 3.
 • Szymański K., 2013, Unia Europejska testuje nową formułę inwestowania, https://www.obser- watorfmansowy.pl/tematyka/rynld-fmans inwestowania/ [access: 27.03.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.