PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 42 | 299--311
Tytuł artykułu

Potencjał nowych usług e-zdrowia dla mieszkańców inteligentnych miast w świetle aktualnej sytuacji prawnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The potential of new eHealth services for residents of smart cities seen from the current legal perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Adaptacja nowych technologii cyfrowych w ochronie zdrowia jest procesem postępującym nie tak szybko, jakby oczekiwało tego polskie społeczeństwo. Potencjał cyfryzacji jest ogromny. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie bez nowoczesnych technologii teleinformatycznych (ICT). Dostęp do szybkiego Internetu i e-usług został zapisany w wielu oficjalnych programach i strategiach. "Europejska agenda cyfrowa" (EAC)4 wskazuje na wprowadzenie technologii ICT jako krytycznego elementu realizacji celów polityki, takich jak: wspieranie starzejącego się społeczeństwa, przeciwdziałanie zmianie klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu i mobilności, wzmocnienie pozycji pacjentów oraz zapewnianie integracji osób niepełnosprawnych. (fragment tekstu)
EN
The authors present a concept of the implementation of new eHealth services for the residents of smart cities. Ongoing barriers that delay the deployment of eHealth services consist of a limited legal framework, high initial investment costs, lack of reimbursement and relatively little evidence for cost-effectiveness. Solutions for eHealth may deliver several social and economic benefits through innovative healthcare data management. These solutions give the patient a sense of empowerment within the health care system. The authors conclude that when eHealth is incorporated into the smart city it may affect quality of life and remote health care delivery. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
299--311
Opis fizyczny
Twórcy
 • Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "e-Health - making healthcare better for European citizens: an action plan for a European e-Health Area", COM (2004) 356 final, Bruksela, 30.04.2004.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Europejska agenda cyfrowa", COM/2010/0245, Bruksela, 26.08.2010.
 • Komunikat Komisji "Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 03.03.2010.
 • Michalak B., Dokumentacja medyczna 3D, "Studia Ekonomiczne", nr 199 (14), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013, red. A. Frączkiewicz-Wronka, J. Gołuchowski, Katowice 2014, s. 186-193.
 • Michalak B., Informacja w transgranicznej opiece zdrowotnej. Polska na tle przepisów wspólnotowych oraz USA, "Czas Informacji" 2011, vol. 1 (6), s. 83-87.
 • Michalak J., Przyczyny rozbieżności między danymi zawartymi w dokumentacji medycznej i statystycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego", Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11, red. A. Frączkiewicz-Wronka, J. Gołuchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 180-195.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej, Dz. U. z 2013 r. poz. 463.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 998.
 • Appelboom G. et al., Smart wearable body sensors for patient self-assesement and monitoring, "Archives of Public Health" 2014, vol. 72 (28), http://www.archpublichealth. com/content/72/1/28 (data odczytu: 03.04.2015).
 • Boulos M., Tsouros A., Holopainen A., Social, innovative and smart cities are happy and resilient: insights from the WHO EURO 2014 International Healthy Cities Conference, "International Journal of Health Geographics" 2015, vol. 14 (3), http://www.
 • ij-healthgeographics.com/content/14/1/3 (data odczytu: 03.04.2015). https://mac.gov.pl/files/pzip_ostateczny.pdf (data odczytu: 03.04.2015).
 • https://www.mir.gov.pl/media/8282/Krajowa_Polityka_Miejska_projekt_27-08-2015. pdf (data odczytu: 03.04.2015).
 • www.rsim.lodzkie.pl (data odczytu: 03.04.2015).
 • www.sejm.gov.pl (data odczytu: 03.04.2015).
 • www.telepom.eu (data odczytu: 03.04.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.