PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 35/2 | 200--211
Tytuł artykułu

National Tax Policy in the Context of the International Economy's Competitiveness

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Krajowa polityka podatkowa w aspekcie międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Globalization of business processes, increasing degree of freedom in terms of trade and progressive economic integration of individual countries are the factors conducive to the formation of various forms of business cooperation which lose their national character, becoming international economic units of growing economic and technical potential. In the following paper, the author focuses the attention on the problem of the impact of the tax system exercised on the economic activity of companies, both in national and international terms. In this context, the issue of the interaction between the tax policy and the real economic sphere in the aspect of the intensification of economic activity and achieving competitive advantage on the international arena has been discussed. The conclusion states that low tax burden may constitute an important factor stimulating investments in a country with a mild tax regime, job creation and dynamic economic growth.(original abstract)
Globalizacja procesów ekonomicznych, rosnący stopień swobody w zakresie handlu i postępująca integracja gospodarcza poszczególnych państw stanowią czynniki aktywizujące powstawanie różnych form współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, które tracą swój narodowy charakter, stając się międzynarodowymi organizmami gospodarczymi o coraz większym potencjale ekonomicznym i technicznym. W niniejszym artykule autor skupia uwagę na problemie wpływu systemu podatkowego na aktywność gospodarczą przedsiębiorstw, zarówno w warunkach krajowych, jak i międzynarodowych. W tym kontekście omawiana jest kwestia interakcji pomiędzy polityką podatkową a realną sferą gospodarczą w aspekcie intensyfikacji działalności gospodarczej i osiągania przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. W konkluzji stwierdzono, że niskie obciążenie podatkowe może stanowić ważny czynnik stymulujący inwestycje w kraju o łagodnym reżimie podatkowym, tworzenie nowych miejsc pracy i dynamiczny wzrost gospodarczy.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
200--211
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Andel N., Haller Н.1980, Handbuch der Finanzwissenschaft, J.C.B. Mohr, Tübingen.
 • CEC, 1993, Commission of the European Communities, New Location Factors for Mobile Investment in Europe: Final Report (Regional Development Studies, no. 6), Office for Official Publications of the European Communities, Brussels - Luxembourg.
 • Devereux M.P., Hubbard R.G., 2000, Taxing Multinationals, NBER Working Paper no. 7920.
 • Dicken P., 1998, Global Shift: Transforming the World Economy, Paul Chapman Publishing, London.
 • Dijk J. van, Pellenbarg P.H., 2000, Firm Relocation Decisions in The Netherlands: An Ordered Logit Approach, Papers in Regional Science, no. 2.
 • ESC, 2002, Economic and Social Committee, Opinion of the Economic and Social Committee on 'Direct Company Taxation', Official Journal С 241,07/10/2002 P. 0075 - 0080, http://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/rXT/?uri=celex%3A52002IE0850 [access: 20.06.2016].
 • Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 г., druk sejmowy nr 3458, Warszawa, 29 maja 2015 г., http://orka.sejm.gov.pl/ Druki7ka.nsf/0/BEAB0A75B15FE563C1257E570025DEA6/%24File/3458.pdf [access: 20.06.2016].
 • Kawecka-Wyrzykowska E., 2007, Narodowe regulacje na rynku wewnętrznym UE. Nowe bariery we współpracy, [in:] Unia Europejska w gospodarce światowej. Nowe uwarunkowania, ed. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa.
 • Matuszyńska E., 2006, Delokalizacja przedsiębiorstw, Wspólnoty Europejskie, nr 3.
 • McGee R. W., 2004, The Philosophy of Taxation and Public Finance, Kluwer Academic Publishers, Boston - Dordrecht - London.
 • OECD, OECD Data, https://data.oecd.org [access: 20.06.2016].
 • Sedmihradsky M., Klazar S., 2002, Tax Competition for FDI in Central-European Countries, CESifo Working Paper no. 647, http://nb.vse.cz/~klazar/pres/Tax%20competition% 20for%20FDI%20in%20Central-European%20Countries.pdf [access: 20.06.2016].
 • Thompson R.L., 2007, Globalization and the Benefits of Trade, Chicago Fed Letter, no. 236, https://www.chicagofed.org/publications/chicago-fed-letter/2007/march-236 [access: 20.06.2016].
 • Tiebout С., 1956, A Pure Theory of Local Expenditures, Journal of Political Economy, no. 5, https://www.unc.edu/~fbaum/teaching/PLSC541_Fall08/tiebout_1956.pdf [access: 20.06.2016].
 • TWB, 2006, The World Bank, International Finance Corporation, Doing Business 2006: Creating Jobs, http://www.d0ingbusiness.0rg/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB06-FullReport.pdf [access: 27.09.2015].
 • TWB, 2011, The World Bank, International Finance Corporation, Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs, http://www.notariado.org/UferayAydocument_library/get_file?uuid=60a888fa-9d07-4bca-bll5-3cd2ed2dfb64&groupld=10218 [access: 27.09.2015].
 • TWB, 2016, The World Bank, International Finance Corporation, Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency, http://www.d0ingbusiness.0rg/~/media/ GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report. pdf [access: 27.09.2015].
 • UOKiK, 2015, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2ßl4 roku, https://uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php [access: 21.02.2016].
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 2007, nr 42, poz. 274 z późn. zm.
 • WEF, 2005, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2005-2006, World Economic Forum, Geneva.
 • WEF, 2010, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-ll.pdf [access: 20.06.2016].
 • WEF, 2015, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015-2ßl6, World Economic Forum, Geneva, http://www3.weforam.org/docs/gcr/2015-2016/Global_ Competitiveness_Report_2015-2016.pdf [access: 20.06.2016].
 • Zodrow G.R., 2006, Capital Mobility and Source-Based Taxation of Capital Income in Small Open Economies, International Tax and Public Finance, no. 2-3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451513

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.