PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej | 127--134
Tytuł artykułu

Ujawnienia informacji o metodach wyceny instrumentów finansowych według regulacji międzynarodowych. Zarys problemu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szczegółowe informacje o sposobach wyceny są niezbędne dla właściwej interpretacji wielkości prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Aby wiarygodność dostarczanych informacji budziła jak najmniej wątpliwości, jednostki gospodarcze powinny ujawniać także wszelkie przyjęte podczas wyceny założenia. Za jeden z najbardziej newralgicznych obszarów ujawnień dokonywanych w sprawozdaniu finansowym uznawane są informacje o wycenie instrumentów finansowych, co wynika z ich wpływu na sytuację finansową jednostek, prezentowane wyniki oraz wysoki poziom ryzyka finansowego. Niniejsze opracowanie akcentuje potrzebę ujawniania informacji o przyjmowanych przez jednostki gospodarcze sposobach wyceny instrumentów finansowych. Wiedza o wybranych sposobach wyceny, przyjętych przez jednostkę założeniach oraz związanym z tą wyceną ryzyku ma wpływ na prawidłowy odbiór sprawozdań finansowych przez ich użytkowników, a tym samym na właściwą analizę sytuacji danego przedsiębiorstwa. W tym kontekście nacisk w niniejszej pracy położony został na przedstawienie krajowych i międzynarodowych regulacji związanych z ujawnieniami informacji o wycenie instrumentów finansowych, zwłaszcza zapisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Intencją autorów jest także podkreślenie znaczenia ujawnień fakultatywnych w omawianym zakresie na zwiększenie wartości informacyjnej sprawozdania finansowego dla szerokiego grona jego odbiorców. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Czajor P., Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Kucharczyk B., Co z tą wartością godziwą, "Rachunkowość", nr 5, 2012.
 • Karmańska A., Standaryzacja wartości godziwej jako wyraz wprowadzenia ładu w języku ekonomii, finansów, zarządzania i rachunkowości, SGH 2015 (http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IF/konferencje/Documents/A_Karmanska.pdf).
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej, IASB International Accounting Standards Board, Wydawnictwo SKwP, Warszawa 2014.
 • MSRF 540, Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, Wydawnictwo SKwP, Warszawa 2010.
 • MSR 1, Prezentacja sprawozdań finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IASB International Accounting Standards Board, Wydawnictwo SKwP, Warszawa 2014.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. z 2001 r., nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Świderska G.K., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa 2007.
 • Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF, US GAPP, polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
 • Wyczółkowska D., Wartość Godziwa - omówienie MSSF 13, "Rachunkowość", nr 1, 2012.
 • Zuchewicz J., Bilansowa wycena majątku jednostki a rzetelność sprawozdań finansowych [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, T. Kiziukiewicz (red.), Difin, Warszawa 2009.
 • Zuchewicz J., Polityka rachunkowości jednostki oraz ujęcie jej zmian w sprawozdaniu finansowym według regulacji polskich i międzynarodowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 60 (116), Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451523

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.