PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 452 Rozwój trwały i zrównoważony | 229--241
Tytuł artykułu

Wyzwania dotyczące współpracy interesariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu w polskich miastach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Challenges for Cooperation with Stakeholders of Sustainable Transport in Polish Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Specyfika systemów transportowych jako systemów otwartych generujących wiele pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych sprawia, że oddziałują na nie i znajdują się pod ich wpływem liczne "osoby, grupy i organizacje" określane mianem interesariuszy. Mają oni różne oczekiwania co do efektywności systemów transportowych i jednocześnie w różnym stopniu warunkują efektywność wprowadzonych rozwiązań. Współpraca z interesariuszami uznawana jest współcześnie za jeden z kluczowych czynników wpływających na sukces projektów zrównoważonego transportu. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie kluczowych wyzwań dotyczących współpracy interesariuszy w celu kształtowania zrównoważonych systemów transportowych polskich miast, przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań interesariuszy oraz zasad zrównoważonego transportu. Najpierw przedstawiono założenia współpracy interesariuszy podczas podejmowania decyzji dotyczących zrównoważonej polityki transportowej. Następnie omówiono kluczowe wyzwania w rozwoju tej współpracy w Polsce. Posługując się dwoma przykładowymi działaniami w zakresie kształtowania miejskich systemów transportowych, zestawiono sposób współpracy głównych interesariuszy oraz ich oczekiwania z otrzymanymi efektami. We wnioskach stwierdzono, że zrównoważone rozwiązania transportowe są osiągane najczęściej wówczas, gdy realizują jednocześnie cele społeczno-gospodarcze największych i/lub najsilniejszych interesariuszy(abstrakt oryginalny)
EN
Since transport systems are open systems generating many positive and negative external effects, they can affect and are affected by numerous persons, groups and organisations, so-called stakeholders. Stakeholders have different expectations towards the effectiveness of transport systems and at the same time they determine the effectiveness of solutions implemented. Cooperation with stakeholders is considered a key factor influencing successful sustainable transport projects. The aim of this paper is to present key challenges for the cooperation with stakeholders in order to develop sustainable transport systems in Polish cities, first of all in terms of expectations of stakeholders and principles of sustainable development. First, some theoretical background for the cooperation with stakeholders in the sustainable transport decision-making process is elaborated. Then, key challenges for the development of this cooperation in Poland are described. Two examples of projects regarding changes in urban transport systems are used to compare the way of cooperation with stakeholders, expectations of stakeholders and effects of activities presented. In conclusion it is stated that sustainable transport solutions are most often achieved in these situations, when they lead to the realisation of socio-economic goals of the biggest and/or the most powerful stakeholders(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Bertalanffy L. von, 1984, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa.
 • Bryson J., 1995, Strategic Planning for Public and Non-Profit Organization, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Bührmann S., 2009, Guidance for Stakeholder Involvement, CIVITAS-CARAVEL project.
 • Civitas, 2011, Involving Stakeholders: Toolkit on Organising Successful Consultations, http://www.civitas.eu/sites/default/files/Results and Publications/Brochure_STAKEHOLDER_CONSULTATION_web.pdf (17.06.2016).
 • Civitas, European Union, 2004a, Guidemaps. Successful transport decision-making. A project management and stakeholder engagement handbook, vol. 1, http://www.civitas.eu/content/reports-and-resources-guidemaps-successful-transport-decision-making-project-management-and (8.06.2016).
 • Civitas, European Union, 2004b, Guidemaps. Successful transport decision-making. A project management and stakeholder engagement handbook, vol. 2, http://www.civitas.eu/content/reports-and-resources-guidemaps-successful-transport-decision-making-project-management-and (8.06.2016).
 • Commission Expert Group on Transport and Environment, 2000, Defining an Environmentally Sustainable Transport System.
 • Edelenbos J., Monnikhof R., 2001, Lokale interactieve beleidsvorming. Een vergelijkend onderzoek naar de consequenties van interactieve beleidsvorming voor het functioneren van de lokale democratie, Lemma, Utrecht.
 • Freeman R.E., 1984, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH), 2014, Tools for Sustainable Urban Transport Experts, Germany, http://www.sutp.org/files/contents/documents/resources/F_Reading-Lists/GIZ_SUTP_RL-Tools-for-Sustainable-Urban-Transport_EN.pdf (17.06.2016).
 • Katz D., Kahn R.L., 1966, The Social Psychology of Organizations, John Wiley & Sons Inc., New York.
 • Kłak M., 2010, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.
 • Korzhenevych A., Dehnen A., Bröcker J., Holtkamp M., Meier H., Gibson G., Varma A., Cox V., 2014, Update of the Handbook on External Costs of Transport, Report prepared for the European Commission - DG Mobility and Transport, DIW econ, CAU, Ricardo-AEA, http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf (17.06.2016).
 • Krugman P.R., 1979, Increasing returns, monopolistic competition and international trade, Journal of International Economics, vol. 9, s. 469-479.
 • Miasto Wrocław, 2016, Tramwaj na Nowy Dwór - niebawem przetarg na projekt, 9.02.2016, http://www.wroclaw.pl/przetarg-na-projekt-tramwaj-nowy-dwor (16.06.2016).
 • OECD, 1996, OECD Proceedings Towards Sustainable Transportation. The Vancouver Conference. Conference highlights and overview of issues, http://www.oecd.org/greengrowth/greening-transport/2396815.pdf (9.06.2016).
 • OECD, 2002, Guidelines towards Environmentally Sustainable Transport, http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-towards-environmentally-sustainable-transport_9789264199293-en (9.06.2016).
 • OECD, 2008, The Wider Economic Benefits of Transport. Macro-, Meso- and Micro-Economic Transport Planning and Investment Tools, OECD, http://www.oecd-ilibrary.org/transport/the-wider-economic-benefits-of-transport_9789282101834-en (28.09.2015).
 • Paradowska M., 2010, European Union's initiatives towards sustainable urban transport, Economic and Environmental Studies, vol. 10, no. 4(16), s. 407-438.
 • Paradowska M., 2011, Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską - przykład aglomeracji wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Paradowska M., 2012, Akceptacja publiczna jako element kształtowania zrównoważonych systemów transportu w miastach, Handel Wewnętrzny, t. 3, s. 228-239.
 • Paradowska M., Smoliński T., 2015, Planowanie mobilności na poziomie lokalnym. Wskazówki i praktyczne przykłady. Kolej jako atrakcyjna alternatywa w ramach zrównoważonej mobilności. Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Pioneer sinto Practice 2015, Wrocław.
 • Pfeffer J., Salancik G.R., 1978, The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper and How, New York.
 • Smith A., 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, przedruk: Metalibri, 2007, http://metalibri.incubadora.fapesp.br/portal (10.10.2015).
 • Szafranek E., Paradowska M., Klimek R., Dembicka-Niemiec A., 2014, Analiza gospodarcza oraz przestrzenna wraz z elementami analizy społecznej części obrębów ewidencyjnych Groszowic i Grotowic, w tym parku przemysłowego Metalchem. Opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta Opola realizowanego w ramach Programu "Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola", Opole.
 • Taschner S., Fiedler M., 2009, D2.1: Stakeholder Involvement Handbook, AENEAS (Attaining Energy-Efficient Mobility in an Aging Society).
 • Transport & Travel Research Ltd., 2005, SUTP development in Europe, D1.0 State of the art review, Report prepared for the European Commission, DG Environment.
 • Uchwała nr VI/53/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Metalchem" w Opolu
 • UN-HABITAT, 2001, Tools to support participatory Urban Decision Making Process, Urban Governance Toolkit Series.
 • Wefering F., Rupprecht S., Bührmann S., Böhler-Baedeker S., 2014, Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, European Union, Eltis, http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump_guidelines_en.pdf (17.06.2016).
 • Wilczyńska E., Ruszyła budowa obwodnicy Leśnicy. Nareszcie!, Gazeta Wrocławska, 23.09.2015, http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/8179201,ruszyla-budowa-obwodnicy-lesnicy-na-reszcie,id,t.html (16.06.2016).
 • Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, Raport z konsultacji społecznych "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+", Łódź 2016, http://www.uml.lodz.pl/samorzad/konsultacje_spoleczne/model_zrownowazonego_transportu_zbiorowego (17.06.2016).
 • Zych M., Baran J., 2015, Porównanie systemów transportowych w Polsce z uwzględnieniem oczekiwań różnych interesariuszy, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, R. 2015, t. 17, z. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.