PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 3 | 76--81
Tytuł artykułu

Negatywne skutki produkcji rolniczej i możliwości ich ograniczania

Warianty tytułu
The Negative Effects of Agricultural Production and the Possibility of Its Limitation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest prezentacja istniejących metod ograniczania niekorzystnego wpływu działalności rolniczej na środowisko oraz próba oceny zasadności stosowanych rozwiązań. Ochrona i kształtowanie środowiska, w którym człowiek żyje uznawane jest obecnie za jedno z głównych wyzwań ludzkości. Wpisuje się w to również działalność rolniczą, która w coraz większym stopniu negatywnie oddziałuje na środowisko. Stwierdzono, że głównym obecnie stosowanym sposobem ograniczania negatywnych skutków produkcji rolniczej są rozwiązania publiczne.(abstrakt oryginalny)
EN
Protecting and shaping the environment in which man lives is considered today as one of the main challenges of humanity. It also is part of the agricultural activity that increasingly negative impacts on the environment. The objective of the paper was to present the existing methods of reducing the adverse effects of agricultural activities on the environment and the discussion and attempt to assess the reasonableness of solutions. It was found that the main solutions of limiting negative effects of agriculture are public actions and measures.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
76--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bertoni Danilo, Alessandro Olper. 2008. The Political Economy of Agri-Environmental Measures: an Empirical Assessment at the EU Regional Level. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists. EAAE, http://ageconsearch.umn.edu/.../pdf, dostęp 1.05.2016.
 • Blaug Mark. 1985: Economic theory in retrospect. Cambridge: University Press.
 • Brodzińska Katarzyna Halina. 2013. Determinanty środowiskowe i gospodarcze wdrażania programu rolnośrodowiskowego. [W] Rozprawy i monografie 187. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • CDR. 2010. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym. Poradnik dla rolnika. Poznań: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. http://www.cdr.gov.pl/pol/wydawnictwa /ochrona_srod.pdf, dostęp 10.04.2014.
 • Chen Qiuzhen, Timo Sipiläinen, John Sumelius. 2014. "Assessment of Agri-Environmental Externalities at Regional Levels in Finland". Sustainability 6: 3171-319. doi: 10.3390/su606317.
 • Daniłowska Alina. 2014. "Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 360: 244-252. doi: 10.15611/pn.2014.360.26.
 • Dudziak Józef. 1958. "Ochrona przyrody a rolnictwo". Ochrona Zasobów Przyrody 6: 3-11.
 • Gołębiewska Barbara. 2012. Evolution of functions of agriculture and its economic and ecological effects". Green economy and competitiveness? 13th International Scientific Days. Gyöngyös: Károly Róbert Föiskola.
 • Łuczka-Bakuła Władysława. 2006. "W kierunku rolnictwa zrównoważonego- od programów rolnośrodowiskowych do cross-compliance", Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo 540: 291-296.
 • Maciejczak Mariusz. 2009. "Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych - przegląd literatury". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 75: 124-125.
 • Mangmeechai Aweewan. 2013. "Environmental externalities in relation to agricultural sector in Thailand with trade-linked analysis". Environment, Development and Sustainability 16 (5): 1031-1040. http:// link.springer.com/article/10.1007 s10668-013-9509-2, dostęp 20.02.2016.
 • Manteufell-Szoege Henryk. 2011. "Optymalny poziom zanieczyszczania środowiska w zależności od trwałości zanieczyszczenia". Ekonomia i Środowisko 1 (39): 34-44.
 • Marshall Alfred. 1890. Principles of Economics. London: Macmillan, http://eet.pixelonline.org/files/etranslation/ original/Marshall, Principles of Economics.pdf, dostęp 1.03.2016.
 • Nachtman Grażyna. 2013. "Dochodowość gospodarstw ekologicznych a wielkość użytków rolnych". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (1): 182-196.
 • Nachtman Grażyna. 2014. "Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw roślinnych na tle gospodarstw prowadzących produkcję z udziałem zwierząt". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 341 (4): 131-143.
 • Niewęgłowska Grażyna. 2003. "Polski program rolnośrodowiskowy na tle programów Unii Europejskiej". Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy IERiGŻ 490: 1-38.
 • Prandecki Konrad (red.). 2015. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Efekty zewnętrzne i dobra wspólne w rolnictwie - identyfikacja problemu. Rolnictwo polskie i UE 2020+, wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Pretty Jules N., Brett C., David Gee at. al. 2000. "An Assessment of the Total External Costs of UK Agriculture". Agricultural Systems 65 (2): 113-136.
 • Stiglitz Joseph. 2014. Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
 • Strużek Bolesław. 1966. Historia rolnictwa na ziemiach polskich na tle rozwoju rolnictwa w świecie. Część I, okres do 1014 roku. Warszawa: SGGW.
 • Tegtmeier Erin M., Michael D. Duffy 2004. "External Costs of Agricultural Production in the United States". International Journal of Agricultural Sustainability 2 (1): 1-20.
 • Woś Augustyn, Józef Zegar. 2002. Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Wrzaszcz Wioletta. 2012. "Czynniki kształtujące zrównoważenie gospodarstw rolnych". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (24): 285-296.
 • Zegar Józef. 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.