PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 455 Społeczne gospodarowanie | 101--108
Tytuł artykułu

Poziom rozwoju infrastruktury społecznej Poznania na tle większych miast województwa wielkopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Level of Poznań Social Infrastructure Development at The Background of Bigger Cities in Wielkopolska Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy zmian w poziomie rozwoju infrastruktury społecznej Poznania na tle większych miast woj. wielkopolskiego. Na potrzeby badania zostały wyodrębnione trzy komponenty tej infrastruktury wraz z ich podstawowymi składowymi: infrastruktura edukacyjna (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe); infrastruktura na potrzeby kultury i sztuki oraz sportowo-rekreacyjna (m.in. biblioteki, muzea, kina, kluby sportowe); infrastruktura służąca ochronie zdrowia i opiece społecznej (m.in. łóżka szpitalne, apteki, żłobki, placówki pomocy społecznej). Na podstawie grupy cech diagnostycznych, charakteryzujących poszczególne komponenty, skonstruowano taksonomiczne miary syntetyczne dla lat 2005-2014(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the analysis of changes at the level of Poznań social structure development at the background of bigger cities in Wielkopolska region. Three components of this infrastructure, along with their basic elements, were distinguished for the needs of this study, i.e.: educational infrastructure (kindergartens, schools, universities); infrastructure serving the needs of culture and art as well as sport and recreation (e.g. libraries, museums, cinemas, sport clubs); infrastructure for health and social care (e.g. hospital beds, pharmacies, nurseries, social welfare institutions). Based on the group of diagnostic characteristics, describing the particular components, taxonomic synthetic measures for the years 2005-2014 were developed(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Barteczek A., 1977, Integracyjne funkcje infrastruktury gospodarczej w świetle badań nad Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym, Studia KPZK PAN, nr 59, Warszawa.
 • Brol R., Maj M., Strahl D., 1990, Metody typologii miast, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Davison F., 1995, Urban Management Studies. Unpublished materials to the management cities, ICURP, Szczecin Polytechnik, Szczecin.
 • Hełdak M., Raszka B., 2013, Evaluation of the spatial policy of a commune with regard to planned land use, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 22, no 1, s. 125-130.
 • Instytut Badań Strukturalnych, 2009, Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, https://efs.slaskie.pl/zalaczniki/2009/10/29/1256825959.pdf (dostęp: 20.04.2016).
 • Kazak J., Pilawka T., 2013, Convergence of the socio-economic development level of rural and semi-urban communes in Lower Silesia, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XV, z. 4, s. 202-207.
 • Kozłowski S., 2005, Przyszłość ekorozwoju, KUL Publishing, Lublin.
 • Kroszel J., 1990, Infrastruktura społeczna w polityce społecznej, Instytut Śląski, Opole.
 • Kulczyk-Dynowska A., 2013, Rozwój regionalny na obszarach chronionych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Obrębalski M., 2004, Miejski system infrastruktury społecznej, [w:] Brol R. (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Przybyła K., 2014, Poziom rozwoju infrastruktury technicznej w miastach wojewódzkich Polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 331, UE, Wrocław, s. 106-115.
 • Przybyła K., Gonda-Soroczyńska E., 2014, Poziom rozwoju infrastruktury społecznej we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 367, UE, Wrocław, s. 248-255.
 • Ratajczak W., 2011, Województwo Wielkopolskie, Raport Regionalny, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 • Stanisławski, M., 2010, Ocena efektywności restrukturyzacji wybranego sektora gospodarki w Polsce z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju społeczno-gospodarczego, Bank i Kredyt, nr 41(6).
 • Stawasz D. (red.), 2004, Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Świąder, M., Szewrański S., Kazak J., 2016, The local development index as a tool for the evaluation of socio-spatial inequities, Hradec Economic Days 2016, t.3, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, s. 197-208.
 • Urząd Statystyczny w Katowicach, Główny Urząd Statystyczny, 2015, Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2013 r., Katowice, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/produkt-krajowy-brutto-rachunki-regionalne-w-2013-r-,1,14.html (dostęp: 20.04.2016).
 • Wierzbińska M., Stec M., 1996, Zróżnicowanie infrastruktury społecznej gmin w woj. rzeszowskim, Wiadomości Statystyczne, nr 4.
 • Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 2012, Wielkopolska 2020, Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.