PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 893--905
Tytuł artykułu

Sustainable Development: A Challenge for Logistics Processes in Modern Enterprises

Warianty tytułu
Zrównoważony rozwój - wyzwaniem dla procesów logistycznych w nowoczesnych przedsiębiorstwach
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Choosing a sustainable approach to logistics solutions requires meeting many challenges and cooperation between all the elements of this process, since it necessitates reconciling many economic, social, and environmental objectives. The paper shows the general principles of the idea of sustainable development in relation to enterprises' logistics activities. It also points out the elements of logistics technologies which facilitate the popularisation of this concept and factors of sustainable chain supplies in enterprises which take account of economic, social, and environmental aspects. (original abstract)
Dążenie do zrównoważonego podejścia w rozwiązaniach logistycznych wymaga wielu wyzwań i współpracy pomiędzy wszystkimi elementami tego procesu, gdyż wymaga pogodzenia wielu ekonomicznych, społecznych i ekologicznych celów. W artykule przedstawiono ogólne założenia idei zrównoważonego rozwoju odniesionego do działalności logistycznej przedsiębiorstw. Wskazano także elementy technologii logistycznych sprzyjających szerzeniu tej koncepcji oraz czynniki zrównoważonych łańcuchów dostaw w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
893--905
Opis fizyczny
Twórcy
 • Hugon Kołłątaj University of Agriculture in Kraków
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Bibliografia
 • Accounting for Sustainability: Practical Insights, A.G. Hopwood, J. Unerman, J. Fries (ed.), Earthscan, London 2010, p. 33.
 • Adamowicz M., Zintegrowany i zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa a wspólna polityka rolna. Problemy rolnictwa światowego, SGGW, Warszawa 2004.
 • Analiza warunków rozwoju technologii środowiskowych w Polsce, J. Kurpanek, A. Skowrońska (ed.), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Katowice-Białystok 2006.
 • Badyda A.J., Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, "Nauka" 2010, no. 4.
 • Borys T., Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 • Brdulak H., Michniewska K., Zielona logistyka, ekologistyka, zrównoważony rozwój w logistyce, "Logistyka" 2009, no. 10.
 • Bryden J., Shuckstnith M., The concept of Sustainability in Relation to Agriculture and Rural Development in the European Union, in: Rural and Regional Development in Northern Periphery, Report 4/00, Centre for Rural Research, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 2000.
 • Ćwik N., Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, in: Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wspolna_odpowiedzialnosc-FOB_2011.pdf (dostęp 27.09.2015).
 • Dresler E., Rola organizacji pozarządowych oraz grupowych form działalności mieszkańców w zrów-noważonym rozwoju obszarów wiejskich (naprzykładzie województwa lubelskiego), doctoral thesis, SGGW, Warszawa 2006.
 • Dubiel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998.
 • GEFCO Polska - skuteczne zarządzanie jakością kluczem do sukcesu w branży logistycznej, http://pl.gefco.net/fileadmin/pl.gefco.net/pdf/prasa/GEFCO_Polska_skuteczne_zarzadzanie jakością.pdf (dostęp: 5.03.2015).
 • Górka K., Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, "Ekonomia i Środowisko" 2007, no. 2/32.
 • Hopfer A., Funkcjonowanie obszarów wiejskich z perspektywy ekorozwoju, w: Ekorozwój obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Postępów Nauk Rolniczych" 401, PAN, Warsaw 1992.
 • How to Manage Your Supply Chains Responsibly, Business in the Community, London 2009, www.bitc. org.uk/resources/publications/how_to_manage_your. html (dostęp: 25.09.2015).
 • Janikowski R., Analiza warunków rozwoju technologii środowiskowych w Polsce, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Katowice-Białystok 2006.
 • Kozłowski S., Ekorozwój, "Człowiek i Światopogląd" 1985, no. 5.
 • Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004.
 • Maughton G., Hunter C, Sustainable Cities, Regional Policy Development, Series 7 Jessica Kingsley Publishers, London 1994.
 • Paluch Ł., Geneza i istota koncepcji zrównoważonego rozwoju (sustainable development), "Episteme - czasopismo naukowo-kulturalne" 2013, no. 18. vol. I [2013a].
 • Paluch Ł., Konceptualizacja pojęcia zrównoważony rozwój (sustainable development), "Episteme - czasopismo naukowo-kulturalne" 2013, no. 18, vol. I [2013b].
 • Paluch Ł., Problemy pomiaru i oceny zrównoważonego rozwoju (sustainable development), "Episteme - czasopismo naukowo-kulturalne" 2013, no. 18, vol. I [2013c].
 • Płaczek E., Szołtysek J., Funkcje centrów logistycznych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju regionów, Oficyna Wydawnicza NDiO, Wrocław 2007.
 • Poskrobko B., Kształtowanie polityki ekorozwoju, in: Sterowanie ekorozwojem. Zarządzanie w warunkach ekorozwoju, B. Poskrobko (ed.), Politechnika Białostocka, Białystok 1998.
 • Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.
 • Rudnicka A., Rozwój zrównoważony w łańcuchu dostaw, "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomia 261, Łódź 2011.
 • Runowski H., Wieś i rolnictwo - perspektywy rozwoju, IER, Warszawa 2002.
 • Sisco C, Chorn B., Pruzan-Jorgensen P.M., Supply Chain Sustainability. A Practical Guide for Continuous Improvement, UN Global Compact Office and Business for Social Responsibility, 2010.
 • Unchaining Value Innovative Approaches to Sustainable Supply, UNEP, UN Global Compact, 2008.
 • Urbaniak M., Zastosowanie norm i kierunki doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem i BHP, "Automatyka" 2007, no. 10.
 • Zaufal B., Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji, Wyd. AGH, Kraków 1986.
 • Zegar J.S., Kierowanie zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym (ekorozwojem), "Monografie i Opracowania" 2003, no. 522, Wyd. SGH, Warszawa 2003.
 • Zuzek D., Zrównoważony rozwój a wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki - szanse i bariery, "Folia Universitatis Agriculturae Stetinsis", "Oeconomica" 256 (48), Szczecin 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.