PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 3 | 249--254
Tytuł artykułu

Ekologiczne gospodarstwa rolne jako podmioty biogospodarki

Warianty tytułu
Organic Agricultural Farms as Entities Bioeconomy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była identyfikacja województw o największym potencjale do produkcji ekologicznej żywności, co jest zgodne z koncepcją biogospodarki. Zastosowano metodę badawczą, której głównym celem było sprowadzenie wszystkich badanych cech do porównywalnych wielkości w przedziale [-1; 1] (tzw. parametry znormalizowane). Następnie tak przygotowane parametry zsumowano w zakresie wspomnianych cech, aby określić miarę zagregowaną. W ten sposób otrzymano dane, pozwalające porównać województwa, biorąc pod uwagę wszystkie trzy cechy łącznie. Do województw o największym potencjale do produkcji żywności ekologicznej zaliczono zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie i wielkopolskie. Wszystkie wyszczególnione województwa w ostatnich latach badanego przedziału czasowego były w czołówce pod względem powierzchni ekologicznych użytków rolnych, liczby ekogospodarstw i ekoprzetwórni.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to identify regions with the greatest potential for the production of organic food, which is consistent with the concept of the bio-economy. The main objective of the method of research was to bring all of examined characteristics to comparable size in the range [-1; 1] (the standardised parameters). Then the standardized parameters have been summarized for all three characteristics in order to determine an aggregate measure. This way the data, allowing to compare the provinces with respect to all three features together, have been obtained. The voivodships with the greatest potential to produce organic food are the following: Zachodniopomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie and Wielkopolskie. All these provinces in the last considered years were in the forefront in terms of area of ecological farmland, number of eco-farms, or/and the number of the eco-processing plants.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
249--254
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • Baum Rafał. 2008. "Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny". Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (7): 5-15.
 • Dziedzic Sylwia, Leszek Woźniak. 2013. Ekoinnowacje w gospodarce żywnościowej - model rozwoju dla województwa podkarpackiego. Rzeszów: Drukarnia Braci Grodzickich.
 • EC. 2010. Roadmap: European Strategy and Action plan towards a sustainable bio-based economy by 2020. Brussels: European Commission, http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2010_ rtd_055_sustainable_bio_economy_en.pdf, dostęp luty 2016.
 • EC. 2012. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels: European Commission, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf, dostęp marzec 2016.
 • Gąsiorowska-Mącznik Edyta. 2006. "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (aspekt ekologiczny)". Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej 34: 13-18.
 • Gołębiewski Jarosław. 2015. "Instrumenty wsparcia badań i innowacji w zakresie biogospodarki w Unii Europejskiej". Roczniki Naukowe SERiA XVII (6): 88-93.
 • IJHARS. 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015. Raporty o rolnictwie ekologicznym w Polsce. Warszawa: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 • KE. 2010. Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/eu2020/ pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, dostęp marzec 2016.
 • Komorowska Dorota. 2014. "Rozwój produkcji ekologicznej i rynku żywności ekologicznej na świecie". Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 254-262.
 • Lampkin Nicolas, Carolyn Foster, Susanne Padel, Peter Midmore. 1999. The Policy and Regulatory Environment for Organic Farming in Europe. Organic Farming in Europe: Economics and Policy, vol. 1. Stuttgart: Universität Hohenheim.
 • Łuczka-Bakuła Władysława. 2007. Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Majewski Edward. 2008. Trwały rozwój i trwałe rolnictwo. Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Molenda-Grysa Ilona. 2012. "Kształtowanie przedsiębiorczości na rynku żywności ekologicznej w województwie świętokrzyskim". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 98: 535-545.
 • Niggli Urs, Anamarija Slabe, Otto Schmid, Niels Halberg, Marco Schlüter. 2008, 2009. Forschungsvision 2025 für die öko-logische Land- und Lebensmittelwirtschaft. Bio-Wissen für die Zukunft. Brüssel-Bonn: Europäische Regionalgruppe der Internationalen Vereinigung Ökologischer Landbaubewegungen - IFOAM-EU-Gruppe, Internationale Gesellschaft der Forschung im Ökologischen Landbau ISOFAR.
 • Nowogródzka Teresa, Stanisław Szarek. 2012. Analiza krajowego rynku i rozpoznawalności produktów ekologicznych, struktury popytu, oczekiwań konsumentów i wielkości obrotów produktami ekologicznymi. [W] Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w roku 2011, 173-185. Warszawa-Falenty: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Pajewski Tomasz. 2014. "Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwa". Roczniki Naukowe SERiA XVI (5): 179-184.
 • Pilarczyk Bogna, Renata Nestorowicz. 2010. Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Schmid Otto, Susanne Padel, Les Levidow. 2012. "The Bio-Economy Concept and Knowledge Base in a Public Goods and Farmer Perspective". Bio-based and Applied Economics 1 (1): 47-63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.