PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 43 T. 1. Zarządzanie | 75--86
Tytuł artykułu

Raport społeczny jako narzędzie zarządzania CSR

Autorzy
Warianty tytułu
Social Report as a Tool for Management CSR
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problematykę związaną z raportowaniem społecznym w kontekście wizji i zarządzania obszarem CSR w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu są zobligowane do tworzenia zasad ewaluacji działań przez nie podejmowanych a wpływających na zrównoważony rozwój. Konieczne jest dokonanie wyboru wskaźników, określenie okresów sprawozdawczych, opracowanie tematów prezentowanych w raporcie. Punktem wyjścia dla omówienia raportowania społecznego jest przedstawienie istoty społecznej odpowiedzialności biznesu. Dalsze rozważania poświęcono przedstawieniu raportu społecznego jako elementu budowania wiarygodności wobec zewnętrznych interesariuszy w kontekście realizacji strategii CSR.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to show issues related to social reporting in the context of the vision and management of the CSR in companies. Enterprises within the framework of corporate social responsibility are obliged to create the principles of evaluation of the activities undertaken by them and having an impact on sustainable development. It is necessary to choose indicators, define reporting periods, the development of the topics presented in the report. The starting point for the discussion of social reporting is to present the essence of corporate social responsibility. Further considerations are devoted to the presentation of the report as a social element to build credibility with external stakeholders in the context of CSR strategy.(original abstract)
Rocznik
Strony
75--86
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bieńkiewicz, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu - podejście strategiczne i operacyjne. Pobrane z: www.pi.gov.pl/parpfiles/file/innowacyjna_firma/kip/prezentacje/maciej_bienkiewicz_2012.pdf, 7.
 • Drews, A. (2015). Corporate social responsibility w sektorze MŚP. Acta Universitas Nicolai Copernici, Zarządzanie, 1 (XLII), 39.
 • Greszta, M. (2010). Raport społeczny: integralny element strategii CSR. Gazeta Prawna, 5 (grudzień), 8.
 • Kołakowski, T., Pakuła, M. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście wybranych koncepcji zarządzania. Pobrano z: www.q-mam.ae.wroc.pl/materialy/I%20 Ogolnopolska%20Konferencja%20Kol%20Naukowych%20-%20Swiebodzice/referaty/Spoleczna%20odpowiedzialnosc%20przedsiebiorstw%20-%20Kolakowski%20 i%20Pakula.pdf, 2.
 • Kreikebaum, H. (1996). Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN, 209.
 • Panek-Owsiańska, M. (2014). CSR w Pl2014. W: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raport odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki (8-9). Warszawa.
 • Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Sroka, R. (2013). Raportowanie społeczne na świecie. W: N. Ćwik (red.), Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, Forum Odpowiedzialnego Biznesu (7-9). Rzeszów: Wyd. Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.
 • Stawicka, E. (2013). Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności w biznesie. Pobrano z: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_32.pdf, 489-490.
 • Stecko, J. (2012). CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 285. Zarządzanie i Marketing, 19 (3), 119.
 • Stecko, J. (2012). Zaufanie a społeczna odpowiedzialność biznesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, 2.
 • Swaen, V. (2002). Corporate social responsibility: do managers and consumers have the same conception of 'doing good'? Pobrane z: https://gin.confex.com/gin/archives/2002/papers/010140Swaen.pdf.
 • Sznajder, M. (2013). Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy). Economics and Management, 2, 204.
 • Walkowiak, R., Krukowski, K. (2009). Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy. Olsztyn: Wyd. Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", 10-11.
 • Wronka, M. (2011). Metody pomiaru CSR. W: M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu (262). Warszawa: Wyd. WSP.
 • Komunikat Komisji Europejskiej "Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw" (COM (2011) 681.
 • http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000.
 • Global Reporting Initiative; Strona w języku polskim.
 • Publikacja GRI and ISO 26000: How to use the GRI Guidelines in conjunction with ISO 26000 dostępna na stronie GRI: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/How- To-Use-the-GRI-Guidelines-In-Conjunction-With-ISO26000.pdf; dostęp: 03.02.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.