PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 43 T. 1. Zarządzanie | 111--122
Tytuł artykułu

Kreowanie zaangażowania pracowników oraz kulturowej bazy przyciągania talentów do organizacji - studium przypadku

Warianty tytułu
Creating Committed Employees and Cultural Base to Attract Talent to the Organization - the Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja problemów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji X, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej strategii personalnej nastawionej na budowanie zaangażowania wśród pracowników, ciągłego poszukiwania talentów zarówno wewnątrz, jak i poza jednostką organizacyjną oraz kształtowania odpowiedniej kultury organizacyjnej. Zmiany w otoczeniu technologicznym, społecznym, kulturowym czy też demograficznym powodują konieczność budowania odpowiedniej pozycji konkurencyjnej przez organizacje, które coraz częściej w realizacji strategii opierają się na kapitale ludzkim oraz możliwościach wypracowania konkurencyjnych zasobów niematerialnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the selected aspects of human capital management in an organization X, with particular emphasis placed upon the implemented personnel strategy aimed at building commitment among employees and constant search for talents inside and outside of an organization and building the organisational culture. Changes in technological, social, cultural or demographic environment influence the need to build competitive position by organizations that are increasingly dependent on the human capital and the ability to develop competitive intangible assets in the strategy implementation process.(original abstract)
Rocznik
Strony
111--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Armstrong, M. (2009). Zarządzanie wynagrodzeniami. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Beyer, K. (2012). Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. W: B. Kryk (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 241-254.
 • Boshoff, Ch., Mels, G. (2000). The Impact of Multiple Commitments on Intention to Resign. An Empirical Assessment, British Journal of Management, 1 (3).
 • Breen, B., Hamel, G. (2009). Zarządzanie jutra. Jakie jest Twoje miejsce w przyszłości? Lublin: Wydawnictwo Red Horse.
 • Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Wyd. UJ.
 • Czerniachowicz, B. (2015). Wybrane problemy budowania organizacji uczącej się. W: C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska (red.), Organizacja inteligentna: Perspektywa zasobów ludzkich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Czerniachowicz, B. (2016). Kapitał ludzki w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw, W: E. Wszendybyl-Skulska (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 • Juchnowicz, M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje. Warszawa: PWE.
 • Kopera, A. (2016). Zarządzanie zaangażowaniem pracowników i wspieranie menedżerów w budowaniu zaangażowania pracowników. Pobrano z: http://www.hrmpartners.pl/docs/artyku%C5%82y/4-zarz%C4%85dzanie-zaanga%C5%BCowaniem-pracownik%C3%B3w.pdf (2016.02.16).
 • Krejner-Nowecka, A. (2013). Wydłużanie aktywności zawodowej osób po 50. roku życia (active ageing) - rekomendacje Komisji Europejskiej a procesy zachodzące w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 122.
 • Krejner-Nowecka, A. (2015). Zarządzanie różnorodnością pracowników jako koncepcja wpisująca się w społeczną odpowiedzialność biznesu a kryzys finansowy. W: Z. Dworzecki, W. Mierzejewska (red.), Zachowania polskich grup kapitałowych w czasach kryzysu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Lis, A., Glińska-Neweś, A., Kalińska, M. (2014). The role of leadership in shaping interpersonal relationships in the context of positive organizational potential. Journal of Positive Management, 5.
 • Lis, A., Sudolska A. (2014). Absorptive capacity and its role for the company growth and competitive advantage: The case of Frauenthal Automotive Toruń company. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 11 (4).
 • Penc, J. (2007). Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji. Warszawa: Difin.
 • Saks, A.M. (2006). Antecedents and Consequences of Employee Engagement. Journal of Managerial Psychology, 7.
 • Szopik-Depczyńska, K. (2014). Knowledge and skills in R&D activity, Young Scientists review, Zilina.
 • Wieczorek-Szymańska, A. (2012). Metody pomiaru kompetencji pracowników w organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 30.
 • Żurek, A. (2015). Zarządzanie przez zaangażowanie. Jak bezinwestycyjnie poprawić wyniki firmy . Gliwice: Helion.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.