PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 3 | 328--332
Tytuł artykułu

Emisje N2O w gospodarstwie specjalizującym się w produkcji roślinnej

Warianty tytułu
N2O Emissions in Arable Farm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nawozy azotowe są głównym źródłem emisji podtlenku azotu (N2O) z gleb użytkowanych rolniczo. Celem badań było obliczenie emisji N2O z wykorzystaniem metodyki IPCC na poziomie pierwszym (Tier 1) i drugim (Tier 2) w gospodarstwie specjalizującym się w produkcji roślinnej. Obliczenia emisji na poziomie Tier 1 wykonano przy użyciu kalkulatora BioGrace, a na poziomie Tier 2 kalkulatora Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC). Emisje N2O w analizowanym gospodarstwie obliczone według Tier 1 wyrażone w kg N na ha uprawy były następujące: pszenica ozima - 4,6, pszenica jara - 3,63, rzepak ozimy - 4,34, burak cukrowy - 4,52 i kukurydza - 4,08. Wielkości emisji N2O obliczone według Tier 2 były dwukrotnie mniejsze. Emisja N2O w całym gospodarstwie liczona według metodyki Tier 1 była o 84% większa niż liczona według Tier 2. Emisje bezpośrednie N2O pochodzące ze stosowanych nawozów azotowych i resztek pożniwnych w BioGrace stanowiły 78%, a w GNOC - 73%. Pozostałe 22 i 27% to emisje pośrednie pochodzące z wymywania i pochłaniania azotu. Uzyskane dane pokazują, że wykorzystanie kalkulatora GNOC, który uwzględnia zmienność lokalną pozwala dokładniej oszacować emisję N2O.(abstrakt oryginalny)
EN
Nitrate fertilizers are the main source of nitrous oxide (N2O) emissions from agricultural soils. The purpose of this research was to calculate N2O fluxes based on Tier 1 and 2 IPCC methodology in arable farms. The N2O emissions on Tier 1 level were performed by using BioGrace tool, whereas on Tier 2 using Global Nitrous Oxide Calculator (GNOC). N2O emissions in tested farm on Tier 1 expressed in kg N per hectare were as follows: winter wheat - 4,6; spring wheat - 3,63 kg; rapeseed - 4,34 kg; sugar beets - 4,52 kg and maize - 4,08 kg. N2O emissions calculated according to Tier 2 were twice smaller. N2O emission in whole farm calculated according to the methodology Tier 1 was 84% higher than calculated according to Tier 2. Direct N2O emissions from the use of nitrogen fertilizers and crop residues in BioGrace accounted for 78%, and in GNOC - 73%. The remaining 22 and 27% were indirect emissions from nitrogen leaching and absorption. The results show that the use of the GNOC calculator, which takes into account the local variability improves the estimation accuracy of N2O emissions.()(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
328--332
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
autor
 • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łęcznej
 • Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łęcznej
Bibliografia
 • BioGrace. 2015. BioGrace calculation rules - version 4d. http://biograce.net/home.
 • Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia systemu "narzędzie do obliczania emisji gazów cieplarnianych BioGrace" w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. Dz.Urz. UE, 147(46).
 • Edwards Robert, Declan Mulligan, Jacopo Giuntoli, Alessandro Agostini, Aikaterini Boulamanti, Renate Koeble, Luisa Marelli, Alberto Moro, Monica Padella. 2012. Assessing GHG default emissions from biofuels in EU legislation. EC: Joint Research Centre of the European Commission, doi. 10.2788/66442.
 • IPCC. 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Japan, Hayama: Intergovernmental Panel on Climate Change, IGES.
 • IPCC. 2007. Climate Change 2007: Synthesis Report. Geneva, Switzerland: Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 1-104.
 • Köble Renate. 2014. Global Nitrous Oxide Calculator - GNOC - Online Tool Manual. Joint Research Centre of the European Commission, www. gnoc.jrc.ec.europa.eu.
 • Shcherbak Iurii, Neville Millar, Philip Robertson. 2014. "Global metaanalysis of the nonlinear response of soil nitrous oxide (N2O) emissions to fertilizer nitrogen". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111 (25): 9199-9204.
 • Sheehy Jatta, Johan Six, Laura Alakukku, Kristiina Regina. 2012. "Fluxes of nitrous oxide in tilled and no- -tilled boreal arable soils". Agriculture, Ecosystems and Environmnet 164: 190-199.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.