PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 12 | 41--65
Tytuł artykułu

Strategiczne uwarunkowania realizacji procesów innowacyjnych w małopolskich przedsiębiorstwach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Strategic Conditions of the Implementation of Innovative Processes in Enterprises in Malopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule analizie poddano sytuację małopolskich przedsiębiorstw sektora MŚP w kontekście możliwego pozyskiwania publicznego wsparcia dla transferu technologii. Dokonano analizy charakterystyk ilościowych podmiotów stanu sektora MŚP w Małopolsce jako potencjalnych odbiorców usług doradczych. Przedstawiono także założenia i główne obszary oraz kierunki rozwoju Małopolski zawarte w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, z której wynikają potencjalne działania w zakresie rozszerzania form współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem biznesu w transferze technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzed the situation in Malopolska SME sector in the context of a possible acquisition of public support for technology transfer. The analysis of quantitative characteristics of the subjects of SME sector in the Malopolska as potential buyers of consulting services. It presents the assumptions and the main areas and directions of development of Malopolska contained in the Regional Innovation Strategy of the Malopolska Region 2014-2020, supporting the potential actions of the wider forms of cooperation between enterprises and business environment in the transfer of technology.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 98-99.
 • Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Buchholz W., Werner H., Beschleunigte Produktentwicklung durch Vernetzung von Unternehmungsprozessen, "Marktforschung & Management" 1998, nr. 6, r. XLII, s. 211-217.
 • Carter S., Jones-Evans D., Enterprise and small business. Principles, practise and policy, Prentice Hall Pearson Education Limited, Essex 2000, s. 369.
 • Cieśla G., Forin A., Korczyński M., Marczyńska S., Piotrowicz M., Sarapata M., Dobre praktyki ośrodków Krajowego Systemu Usług w prowadzeniu projektów, PARP, Warszawa 2008.
 • Chądzyński J., Typologia terytorialnych firm organizacji produkcji, [w:] Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, red. A. Jewtuchowicz, A. Suliborski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 64.
 • Czupryński P., Ćwiklicki M., Kopyciński P., Machnik A., Mituś A., Staszczyszyn B., Widziszewska J., Zawicki M., Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, MSAP, Kraków 2006.
 • Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 82.
 • Domański R., Regionalny poziom gospodarki uczącej się, "Czasopismo Geograficzne" 2000, t. 71, s. 2-4.
 • Forin A. i in. (red.), Przedsiębiorco! Skorzystaj!, PARP, Warszawa 2010.
 • Gródek Z., Rozwój sektora MSP w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Kraków 2008.
 • Gródek Z., Innowacje technologiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Nowoczesne tendencje w zarządzaniu wartością organizacji, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2009.
 • Gródek Z., Audyt technologiczny w strategii konkurencyjnej innowacyjnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Kraków 2009.
 • Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Audyt technologiczny jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa - studium przypadku Labortest Sp. z o.o. [w:] Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, t. 1, red. S. Miklaszewski, B. Mikuła, UEK, Kraków 2010.
 • Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Komunikacja w zespole a efektywność procesów innowacyjnych, [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, A. Ujwary-Gil WSB-NLU, cop., Nowy Sącz 2010.
 • Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J., Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski, "Studia KPZK PAN" 1997, t. CVI.
 • Inteligentna specjalizacja - stymulator przyszłego rozwoju gospodarczego regionów, "Panorama Inforegio" 2012, nr 44, s. 8-13.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 110.
 • Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw systemy zarządzania jakością, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Kamiński P., Lec cas particulier de la micro-enterprise, INSEE, France 1994.
 • Karpiński A., Co warto wiedzieć o polityce gospodarczej rządów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa 1997.
 • Kitson M., Martin R., Tler P., Regional Competitiveness. An Elusive Key Concept, "Regional Studies" 2004, vol. 38, nr 9, s. 991-1000.
 • McCann J.E., Design Principles for an Innovating Company, "Academy of Management Executive" 1991, nr 5, s. 76-93.
 • Nauka i Technika w 2011 r., Raport opracowany przez Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem M. Gazińskiej oraz M. Mojsiewicz, Warszawa 2012, s. 133.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 55.
 • Przygrodzki Z., Konkurencyjność regionów, [w:] J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygrodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 108.
 • Raport Foresight. Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020 wyzwania rozwojowe, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2014.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2014.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji: pozytywy i trudności rozwoju, PARP, Warszawa 2006.
 • Rokoszewski K., Istota i główne wyznaczniki marketingu relacji, "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi" 2002, nr 9.
 • Wyżnikiewicz B., Konkurencyjność MŚP, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009.
 • Zając C., Bezpośrednie i pośrednie formy partycypacji pracowniczej - wyniki badań, [w:] Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 285-299.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.