PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 453 Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna | 13--24
Tytuł artykułu

Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Informal Economy in Poland and Other Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono przyczyny powstania gospodarki nieobserwowanej oraz jej rodzaje i przejawy, a następnie scharakteryzowano negatywne i pozytywne skutki funkcjonowania tej tzw. szarej strefy w świetle różnorodnych poglądów i ocen. W dalszej części dokonano oceny wielkości i struktury gospodarki nieobserwowanej w Polsce i w innych krajach na podstawie najnowszych statystyk i szacunków. Analizie poddano również sposoby ograniczania zakresu i rozmiarów gospodarki nieobserwowanej. Na zakończenie wskazano nowe tendencje w rozwoju badanego zjawiska społeczno-gospodarczego. Zdaniem autorów, otwarcie granic i globalizacja procesów gospodarczych sprzyja takim zjawiskom, jak masowy przemyt, produkcja i handel narkotykami oraz fałszowanie pieniędzy. Uwagę zwraca również niesprzyjająca atmosfera wokół służb podatkowo-skarbowych. Media piętnują często potknięcia urzędów skarbowych, a bez większego echa pozostaje oszukiwanie fiskusa przez niektórych przedsiębiorców. Można jednak dostrzec pewne zwiastuny korzystnych zmian w świadomości społecznej oraz etyce biznesu, prowadzących do nowego spojrzenia na kwestie podatkowe i gospodarkę nieformalną(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the causes of the non-observed economy, its forms and manifestations, and then negative and positive effects on the functioning of the so-called shadow economy in the light of the various views and assessments were characterized. Later in the evaluation the size and structure of the non-observed economy in Poland and in other countries on the basis of the latest statistics and estimates were presented. Ways to reduce the scope and size of the non-observed economy were also analyzed. At the end it is pointed at new trends in the development of this studied socio-economic development. According to the authors, the opening of borders and the globalization of economic processes encourages such phenomena as the mass smuggling, production and drug trafficking and counterfeiting. There is unfavorable atmosphere around tax offices. Media focused on and denounce stumbling of tax offices whereas cheating the treasury by some entrepreneurs is hardly ever noticed. However, you can notice some trailers of favorable changes in social awareness and business ethics, leading to a new look at tax issues and the non-observed economy(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie
Bibliografia
 • Chrościcki T., 2007, Szara strefa w polskiej gospodarce na tle innych krajów, Nowe Życie Gospodarcze, nr 9.
 • Górka K., 2009, Gospodarka nieformalna w Polsce, [w:] Okoń-Horodyńska E. (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, PTE, Warszawa, s. 102-123.
 • Górka K., 2011, Kierunki zmian gospodarki nieformalnej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
 • Ekonomicznego, nr 860, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 53-66.
 • Łapiński K., Peterlik, Wyżnikiewicz B., 2014, Szara strefa w polskiej gospodarce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Measuring the Non-Observed Economy. A Handbook, 2002, OECD, Paris.
 • Praca nierejestrowana, 2015, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 • Schneider F., 2015, Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD
 • Countries from 2003 to 2015: Different Developments, Johannes Kepler University, Linz.
 • Schneider F., Enste H., 2000, Shadow Economies: Size, Causes and Consequence, Journal of Economic Literature, vol. 38, no. 1, s. 77-114.
 • Szara gospodarka. Wybrane problemy, 1995, Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, z. 223, Warszawa.
 • Szara strefa - zjawisko negatywne czy konieczne, 1995, Gazeta Prawna, nr 257.
 • Wdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej(ESA2010) do polskich rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne, 2014, GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.