PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 3 | 390--395
Tytuł artykułu

Ocena funkcjonowania gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych stosujących nawozy wapniowe na tle gospodarstw pozostałych w latach 2006-2014

Warianty tytułu
Assessment of Function of Field Farms Using Calcium Fertilizers and Other in the Years 2006-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było wskazanie różnic w potencjale produkcyjnym, organizacji produkcji, efektywności ekonomicznej oraz możliwościach inwestycyjnych trzech grup gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych o zróżnicowanym poziomie stosowania nawozów wapniowych na 1 ha UR. Dla zrealizowania tego celu wykorzystano dane rachunkowe z 1259 gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych, które nieprzerwanie prowadziły rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2006-2014. Stwierdzono, że gospodarstwa, które w analizowanym 9-leciu stosowały nawozy wapniowe w największej ilości na ha UR na tle pozostałych gospodarstw charakteryzowały się większą powierzchnią UR oraz korzystniejszymi warunkami glebowymi. Miały także większą średnią wartość kapitału, ponosiły mniejsze nakłady pracy na 1 ha UR i miały większy dochód na 1 ha UR.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was indicating of differences in production potential, organization of production, economic effectiveness and investment abilities of three group of field farms with different level of application calcium fertilizers. In order to achieve this aim used data from field farms conducting accountancy to Polish FADN in the years 2006-2014. Found out that field farms with the highest level of application calcium fertilizers in comparison to other farms characterized larger utilized agricultural area (UAA) and better level of soil quality. Moreover this group of farms had higher average value of capital, lower level of labour per 1 UAA and better income per 1 UAA.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
390--395
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bednarek Wiesław, Wojciech Lipiński. 1995. "Fizykochemiczne właściwości gleby zdegradowanej poddanej oddziaływaniu wapnowania i nawożenia mineralnego". Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 418: 643-648.
 • FADN. 2014. Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. 2014. Warszawa: Polski FADN.
 • Filipek Tadeusz. 2001. "Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb". Nawozy i Nawożenie 3 (8): 5-26.
 • Filipek Tadeusz, Mariusz Fotyma, Wojciech Lipiński. 2006. "Stan, przyczyny i skutki zakwaszenia gleb gruntów ornych w Polsce". Nawozy i Nawożenie 2 (27): 7-38.
 • Fotyma Mariusz, Jerzy Igras. 2006. Narodowy program wapnowania gleb w Polsce na lata 2007-2013. [W] Wybrane aspekty agrochemicznych badań gleb, red, A. Harasim, 45-48. Puławy: IUNG-PIB.
 • GUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. Warszawa.
 • GUS. 2015. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2013/2014. 2015. Warszawa.
 • Hołubowicz-Kliza Grazyna. 2006. Wapnowanie gleb w Polsce. Puławy: IUNG-PIB.
 • Jarecki Wacław, Dorota Bobrecka-Jamro. 2009. "Stan zużycia podstawowych nawozów mineralnych w Polsce i województwie podkarpackim". Inżynieria Ekologiczna 21: 25-31.
 • Kocoń Anna. 2014. "Efektywność wapnowania oraz nawożenia gleb lekkich-kwaśnych a plonowanie roślin i wybrane wskaźniki żyzności gleby". Fragmenta Agronomica 31 (3): 66-74.
 • Kopiński Jerzy, Anna Nieróbca, Piotr Ochal. 2013. "Ocena wpływu warunków pogodowych i zakwaszenia gleb w Polsce na kształtowanie produkcyjności roślinnej". Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 13 (2/42): 53-63.
 • Mocek Andrzej. 2015. Gleboznawstwo. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Piwowar Arkadiusz. 2015. "Zużycie nawozów wapniowych w Polsce a potrzeby wapnowania gleb". Technika Rolnicza-Ogrodnicza-Leśna 1: 24-26.
 • Rynek Środków Produkcji i Usług Dla Rolnictwa. Stan i Perspektywy nr 30. 2006. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Stanisz Andrzej. 2007a. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: Statsoft.
 • Stanisz Andrzej. 2007b. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków, Statsoft.
 • Zieliński Marek. 2013. "Gospodarstwa nastawione na typową produkcję roślinną". [W] Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010, red. W. Józwiak, W. Ziętara. Warszawa: GUS.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.