PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 453 Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna | 131--141
Tytuł artykułu

Istota, zakres i praktyka kształtowania gospodarki okrężnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Essence, Scope and Practice of Development of Circular Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje zagadnienie gospodarki okrężnej z uwzględnieniem ujęcia terminologicznego oraz praktyki wdrażania. W opracowaniu zwrócono uwagę na istotę circular economy polegającą na odejściu od systemu linearnego w procesach produkcyjnych i związaną z tym konieczność kompleksowych zmian w zakresie projektowania oraz użytkowania dóbr, a także gospodarowania odpadami. W tym ostatnim przypadku podkreśla się rolę bardziej efektywnego gospodarowania i wykorzystania odpadów jako surowca w produkcji oraz źródła energii. Celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań i wyzwań w zakresie wdrażania gospodarki okrężnej. Powodzenie działań w tym zakresie zależy od powiązania działań w skali całej gospodarki oraz indywidualnych praktyk biznesowych i konsumenckich(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problem of circular economy, including the recognition of terminology and practice implementation. The study highlighted the abandonment of the linear production processes and the related need of comprehensive changes in the design and use of the goods, as well as waste management. In the latter case it emphasized the role of a more effective management and use of waste as a raw material in production and energy. The aim of the study is to present the most important conditions and challenges in the implementation of circular economy. The success of the activities in this field depends on linking the activities in the economy as a whole and the individual business and consumer practices(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Boulding K.E., 1966, The Economics of the Coming Spaceship Earth, [w:] Jarrett H. (red.), Environmental Quality in a Growing Economy, s. 3-14, MD: Resources for the Future/Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • EC, 2015, Commission Decision of 19.5.2015 establishing the REFIT Platform, Strasbourg, 19.5.2015, C(2015) 3261 final.
 • EC, 2015, Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, Brussels, 2.12.2015 COM (2015) 614 final.
 • EC, 2011, Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, A resource-efficient Europe - Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy. Brussels, 26.1.2011, COM (2011) 21, s. 3.
 • EC, 2014, Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe, Brussels, 2.7.2014, COM(2014) 398 final.
 • EC, 2016, Environment. Circular Economy Strategy, http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm (5.06.2016).
 • EEA, 2016, Circular Economy in Europe. Developing the knowledge base, EEA Report, no. 2, s. 8, 23.
 • Ellen MacArthur Foundation, Circular economy, http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy (17.05.2016).
 • Gerholdt J., The 5 business models that put the circular economy to work, GreenBiz, 22.04.2015, https://www.greenbiz.com/article/5-business-models-put-circular-economy-work (6.06.2016).
 • KOM (2014) 398, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program "zero odpadów dla Europy", Bruksela, 25.9.2014, KOM (2014) 398 final/2, s. 0, 2, 5, 10.
 • Landels D.L., 2015, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Muza SA, Warszawa, s. 576.
 • Life financial instruments: Natural Capital Financing Facility, http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm (24.05.2016).
 • Pearce D.W., Turner R.K., 1990, Economics of Natural Resources and the Environment, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • Ronchi E.,2015, The circular economy, Comitato Scientifico della Fondazione per lo Sviluppo sostenibile,http://www.comitatoscientifico.org/temi SD/greeneconomy/economia circolare.htm(11.05.2016).
 • Speaking points by Environment Commissioner Janez Potočnik on Circular Economy, 2 July 2014, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-527_en.htm (24.05.2016).
 • Stahel W.R., 2012, The business angle of a circular economy - higher competitiveness, higher resource security and material efficiency. EMF, Volume 15.05.2012, s. 3, http://www.slideshare.net/CircularEconomy/article-walter-stahel-on-circular-economy Stahel W.R., 2016, The Circular Economy Package, EESC hearing, Jan 28, 2016.
 • Stahel W.R., Reday G., 1977, The potential for substituting manpower for energy, report to DG V for Social Affairs, Commission of the EC, Brussels (research contract no. 760137 programme of research and Actions on the development of the Labour Market), study no. 76/13.
 • Stahel W.R., Reday-Mulvey G., 1981, Jobs for Tomorrow, the potential for substituting manpower for energy, Vantage Press, New York (17.05.2016).
 • Szyja P., 2015, Pojęcie, tworzenie i pomiar zielonej gospodarki, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 2(39), s. 23.
 • UNEP, 2005, Reduce, reuse and recycle concept (the "3Rs") and life-cycle economy. Note by the Executive Director. Governing Council of the United Nations Environment Programme, 29 November 2004, Twenty-third session of the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum, Nairobi, 21-25 February 2005, Item 4 and 6 of the provisional agenda.
 • Załącznik do Komunikatu Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów, Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Bruksela, 2.12.2015 r., COM (2015) 614 final.
 • Żylicz T., 2014, Cena przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 283-288.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.