PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 4 | 73--79
Tytuł artykułu

Zielona energia skutecznym motorem rozwojowym gmin. Przykład z województwa łódzkiego

Warianty tytułu
Green Energy as an Effective Developmental Motor of Communes. Example from The Łódź Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena znaczenia OZE dla rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Daszyna, która z punktu widzenia skuteczności implementacji OZE wyróżnia się na tle pozostałych gmin w województwie łódzkim. Gmina pomimo braku odpowiednich uwarunkowań dla zastosowania wyszukanych sposobów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, efektywnie wykorzystuje najmniej skomplikowane i najbardziej powszechne OZE, tj. energię solarną, wiatr i biomasę. Postawiono tezę, że OZE należałoby traktować jako nowe, potencjalne źródło rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono projekty implementujące OZE w gminie i ich potencjalny wpływ na rozwój lokalny badanej gminy oraz wnioski z badań społeczności lokalnej wybranej gminy na temat priorytetów i oczekiwanych rezultatów gospodarczo-społecznych z zastosowania OZE.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to analyze the importance of renewable energy for local development on the example of commune Daszyna that from the point of view of the renewable energy implementation's effectiveness stands out from the rest of the communes in the Lodz voivodeship. Commune is a good example to follow because in spite of not having the appropriate conditions for the use of sophisticated methods of obtaining energy from renewable sources, efficient use of the least complicated and most common renewable energy sources, ie. energy solar, wind and biomass. In the study authors put the argument that the sources of renewable energy should be treated as a new potential source of rural development.The study contains a presentation of projects implementing renewable energy sources in the commune and their potential impact on the local development of commune and the conclusions of the research of local society selected commune on the priorities and expected results of economic and social benefits from the use of renewable energy sources(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
73--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • BP. 2014. BP Statistical World Energy Review. http://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_de/PDFs/brochures/ BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf, dostęp 16.06.2014.
 • Hildebrandt Anna. 2013. Europejska energetyka - skąd poszczególne kraje czerpią energię i jak ją wykorzystują? http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/europejska-energetyka-skad-poszczegolne-kraje-czerpiaenergie- i-jak-ja-wykorzystuja, dostęp czerwiec 2016.
 • FRR. 2016. Odnawialne źródła energii: sytuacja Polski w perspektywie europejskiej. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. http://www.frr.org.pl/odnawialne-zrodla-energii-sytuacja-polski-w-perspektywieeuropejskiej/, dostęp z dnia 2 czerwca 2016.
 • KE. 2010. Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, dostęp czerwiec 2016.
 • Kozłowska Beata, Justyna Sola-Stańczyk, Łukasz Janikowski. 2015. Daszyna krainą OZE. Daszyna: Wydawnictwo Gminy Daszyna.
 • Rozporządzenie Komisji UE 2014 (651) dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Dz.Urz. UE L 187/1, http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv OJ.L_.2014.187.01.0001.01.POL, dostęp czerwiec 2016.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami. Dz. U. z 2012 r. nr 1059.
 • http://acce.apsl.edu.pl/index.php?opiton=com_content&.view=article&.id=10, dostęp czerwiec 2016.
 • http://inzyniersrodowiska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:zalety-i-wady-energii-geot ermalnej&catid=74:aktualnoci&Itemid=95, dostęp czerwiec 2016.
 • http://ekoenergia.pl/index.php?cms=30&plik=Biomasa_-_pellets.html, dostęp czerwiec 2016.
 • http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=53&art=49, dostęp czerwiec 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.