PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 4 | 124--130
Tytuł artykułu

The Importance of Costs of Product Innovations and Environmental Protection in Polish Dairy Cooperatives

Warianty tytułu
Znaczenie innowacji produktowych i kosztów ochrony środowiska w polskich spółdzielniach mleczarskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the research was to establish whether the production of dairy cooperatives, measured by sales value, is connected with the product innovations and environmental protection costs. he data related to years 2004 to 2014. It was found that these factors are usually significant. It was further established that those cost are disproportionately high in relation to the dynamics of production and prices of dairy products. It turned out that environmental protection requirements are so restrictive and cost-effective that they can cause skipping dairy cooperative to the increasing financial, technological and law difficulties. Apart from that the increase of product innovations drops significantly suggesting that the supply is near to saturation in terms of assortments on the market.(original abstract)
Celem artykułu jest ustalenie, czy na produkcję spółdzielni mleczarskich, mierzoną wartością sprzedaży, wpływają w sposób kluczowy innowacje produktowe oraz koszty związane z ochroną środowiska. Stwierdzono, że czynniki te są istotne. Dane dotyczyły lat 2004-2014. Ustalono, że koszty zagospodarowania ścieków są niewspółmiernie wysokie względem dynamiki produkcji i cen artykułów mleczarskich. Okazało się, że wymogi dotyczące ochrony środowiska są tak restrykcyjne i ekonomicznie skuteczne, że ich pomijanie może doprowadzić spółdzielnię mleczarską do coraz większych trudności finansowych, technologicznych i prawnych. Ustalono również, że tempo przyrostu liczby artykułów mleczarskich wyraźnie spada, co sugeruje zbliżanie się zróżnicowania asortymentowego podaży do stanu nasycenia.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
124--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Arvanitoyannis Ioannis S., Aikaterini Kassaveti, Demetrios Ladas. 2008. Food waste treatment methodologies. [W] Waste Management for the Food Industries, ed. Ioannis S. Arvanitoyannis, 345-410. Amsterdam: Elsevier Inc.
 • Bjorling-Poulsen Marina, Helle Raun Andersen, Philippe Grandjean. 2008. "Potential developmental neurotoxicity of pesticides used in Europe". Environmental Health 7 (50): 1-22. doi: 10.1186/1476-069X-7-50.
 • Borkowski Bolesław, Hannas Dudek, Wiesław Szczęsny. 2003. Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Warszawa: PWN.
 • Burak Demirel, Yenigün Orhan, Onay Turgut T. 2005. "Anaerobic treatment of dairy wastewaters: a review". Process Biochemistry 40 (8): 2583-2595. doi: 10.1016/j.procbio.2004.12.015.
 • Chądrzyński Mariusz. 2013. Product and marketing on the yoghurt market in Poland. [W] Economic science for rural development. Rural Development and Entrepreneurship, Marketing and Sustainable Consumption. Proceedings of the International Scientific Conference, ed. Aija Eglite. Jelgawa: Drukatava Ltd.
 • Chyłek Eugeniusz. K. 2007. "Ocena procesów innowacyjnych w Unii Europejskiej". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 64-73.
 • Danalewich James R., Theodore G. Papagiannis, Ronald L. Belyea, Mike E. Tumbleson, Ludgarde Raskin. 1998. "Characterization of dairy waste streams, current treatment practices, and potential for biological nutrient removal". Water Research 32 (12): 3555-3568.
 • EC. 2010. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu łączeniu społecznemu. Brussels: European Commission.
 • Flachowsky Gerhard, Edgar Schulz, Rüdiger Kratz, Peter Glodek. 2008. "Effects of different dietary fat sources on the fatty acid profile of back fat and intramuscular fat of pigs of various sire breeds." Journal of Animal and Feed Sciences 17 (3): 363-371.
 • Friedman Milton. 1970. The social responsibility of business is to increase its profits. New York: New York Times Magazine.
 • Garg Vinod K., Surindra Suthar, Anoop Yadav. 2011. Management of food industry waste employing vermicomposting technology. Bioresource Technology 126: 437-443. doi: 10.1016/j.biortech.2011.11.116.
 • Grabiński Tadeusz, Stanisław Wydymus, Aleksander Zeliaś. 1982. Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Hadryjańska Barbara. 2010. "Ekologizacja procesu produkcji wielkopolskich przedsiębiorstw mleczarskich". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 10 (1): 70-78.
 • Jarczyński Jacek. 2013. Przemiany polskiego sektora mleczarskiego w ujęciu historycznym i współczesnym. [W] Ekonomia i bezpieczeństwo społeczno-energetyczne. Wybrane zagadnienia, red. S. Juszczyk, M. Petrufova. Ostrowiec Świętokrzyski: Wydawca Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości.
 • Juszczyk Sławomir, Rafał Balina. 2014. "The creative ways of improving the enterprise's financial outcome". Agricultural Economics 60 (4): 77-88. Juszczyk Sławomir, Mirosława M. Nowak. 2013. Opportunities to improve the management of dairy farms and dairy cooperatives. [W] Ekonomia i bezpieczeństwo społeczno-energetyczne. Wybrane zagadnienia, red. S.
 • Juszczyk, M. Petrufova. Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości.
 • Klepacki Bogdan. 1984. Wybór próby w badaniach ekonomiczno-rolniczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Konieczny Piotr, Ewa Ekner, Waldemar Uchman, Bożena Kufel. 2005. "Effective use of ferric sulfate in treatment of different food industry wastewater." Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria 4 (1): 123-132.
 • Kufel Tadeusz. 2007. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: PWN.
 • Pindyck Robert S., Daniel L. Rubinfeld. 1998. Econometric models and economic forecasts. Boston: McGraw- Hill International Edition.
 • Ramanathan Ramu. 1995. Introductory Econometrics with Applications. Sand Diego: Harcourt Brace College Publishers.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu i transporcie mleka oraz przetworów mlecznych. Dz.U. nr 117, poz. 1011.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 61. Poz. 417 z 2007 r.
 • Runowski Henryk. 2007. "Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 93 (2): 13-26.
 • Seremak-Bulge Jadwiga (red.). 2005. Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany w jego funkcjonowaniu w latach 1990-2005. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Stańko Stanisław. 2008. Wpływ integracji z UE na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie, obrocie i przetwórstwie rolno-spożywczym. [W] Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę żywnościową, red. R. Urban. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Sznajder Michał. 2008. "The concept of sustainable food chain (case study - the dairy food chain)". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (8): 155-163.
 • Urban Roman, Iwona Szczepaniak, Robert Mroczek. 2010. Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (synteza). Warszawa: IERiGŻ PIB.
 • Ustawa z dnia 27 kwietni 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. nr 62, poz. 627.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Dz.U. z 1982 r. nr 30, poz. 210, tekst jedn. z 21.01.2013.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 • Żmija Janusz. 2006. Development of Agriculture In South-Eastern Poland (Malopolska Region). [W] Structural and process changes in the agriculture of Central and Eastern European countries. Nitra: The Slovak University of Agriculture in Nitra.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.