PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 4 | 172--177
Tytuł artykułu

Pszczoły w biogospodarce - znaczenie i wartość ekonomiczna

Autorzy
Warianty tytułu
Bees in Bioeconomy - Role and Economic Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie ekonomicznej wartości pszczół w Polsce w latach 2005-2014. Określono wartość wytwarzanego przez pszczoły miodu oraz wartość plonów głównych entomofilnych roślin uprawnych (rzepak i rzepik, jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie, czereśnie, truskawki, porzeczki, maliny, agrest i gryka). Wykorzystano dane GUS i Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, a także literaturę przedmiotu. Do oszacowania brakujących danych wykorzystano metodę dedukcyjną. Oszacowana wartość produkcji miodu w Polsce wynosiła od 75,2 mln USD w 2005 roku do 163,2 mln USD w 2011 roku. Wartość zapylania roślin uprawnych metodą wartości produkcji uzyskanej dzięki zapylaniu była 10-15 razy wyższa od wartości miodu i wahała się od 698,7 mln USD w 2005 roku do 1784 mln USD w 2013 roku. W strukturze wartości zapylania w 2014 roku najwyższy udział miały jabłonie - 39%, rzepak i rzepik - 30% oraz maliny - 11%. Uzyskane wyniki świadczą o ważnej roli pszczół w gospodarce człowieka. Znaczenie pszczelarstwa dla biogospodarki może się zwiększać ze względu na rosnące potrzeby zapylania roślin oraz możliwość innowacyjnego wykorzystania produktów pszczelich.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to estimate the economic value of bees in Poland in the years 2005-2014. There was estimated the value of produced bee honey and yield value of major entomophilous crops (i.e. rape and turnip, apples, pears, plums, sour cherries, sweet cherries, strawberries, currants, raspberries, gooseberries and buckwheat). In the paper were used data from the Central Statistical Office and the Research Institute of Horticulture, Apiculture Division in Pulawy and literature of the subject. To estimate the missing data was used deductive method. The estimated value of honey production in Poland ranged from 75.2 million in 2005, to 163.2 million USD in 2011. The value of crops' pollination by using dependence ratio method was estimated about 10-15 times higher than the value of honey and varied from 698.7 million in 2005 to 1,784 million USD in 2013. In the structure of value pollination in 2014 apple trees had 39%, rape and turnip 30% and 11% raspberries. The results indicate the important role of bees in the human economy. The importance of beekeeping for bioeconomy may increase due to the growing needs of pollination, or the possibility of innovative use of bee products.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
172--177
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Gołębiewski Jarosław. 2013. "Zrównoważona biogospodarka - potencjał i czynniki rozwoju". IX Kongres Ekonomistów Polskich, 28-29 listopada 2013 r. Warszawa: PTE.
 • GUS. 2006. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2005 r. Warszawa.
 • GUS. 2012. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2011 r. Warszawa.
 • GUS. 2014. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2013 r. Warszawa.
 • GUS. 2015. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2014 r. Warszawa.
 • Kukuła Karol. 2015. "Porównanie międzyrankingowe państw UE ze względu na wybrane elementy biogospodarki w 2012 roku". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 15 (3): 93-101.
 • Maciejczak Mariusz, Karen Hofreiter. 2013. "How to define bioeconomy?". Roczniki Naukowe SERiA XV (4): 243-248.
 • Madras-Majewska Beata, Janusz Majewski. 2004. "Opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 53: 175-185.
 • Madras-Majewska Beata, Janusz Majewski. 2016. "Importance of bees in pollination of crops in the European Union countries". Economic Science for Rural Development 42: 114-119.
 • Majewski Janusz. 2014. "Wartość zapylania sadów jabłoniowych w Polsce - próba szacunku metodą kosztów zastąpienia". Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101: 126-132.
 • Manteuffel Szoege Henryk. 2006. Wybrane elementy relacji wieś/miasto/środowisko naturalne w aspekcie rozwoju zrównoważonego. [W] Stan i perspektywy rozwoju zrównoważonego, red. E. Broniewicz, 274- 282. Białystok: Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej.
 • Mazurkiewicz-Pizło Anna, Wojciech Pizło. 2015. "Economics typology of fruit farms in the Grójec and Warka area". Acta Scientarum Polonorum Oeconomia 14 (1): 69-80.
 • Orlykovskyi Mykola, Ludwik Wicki, Mariusz Maciejczak, Yulia Galchynska. 2016. "Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie - w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1): 164-176.
 • Popławski Łukasz. 2013. "Problem wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 317: 250-260.
 • Prandecki Konrad, Wioletta Wrzaszcz. 2015. "Zużycie energii w towarowych gospodarstwach rolnych w latach 2004-2012". Roczniki Naukowe SERiA XVII (4): 248-254.
 • Rokicki Tomasz. 2015. "Produkcja owczarska jako podsystem zrównoważonej biogospodarki". Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 208-212.
 • Ryś-Jurek Roma. "Sytuacja finansowa rodzinnych gospodarstw rolnych w kontekście ich zainteresowania biogospodarki". Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego, 16 (1): 224-233.
 • Semkiw Piotr. 2014. Sektor pszczelarski w Polsce w 2014 roku. Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach, dostęp luty 2016, http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/wykaz_publikacji/ obszar3/3.3_Opracowanie_1_2014.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.