PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 4 | 191--195
Tytuł artykułu

Zanieczyszczenie wody jako negatywny efekt działalności rolniczej

Autorzy
Warianty tytułu
Water Pollution as a Negative Effect of Agricultural Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rolnictwo, wykorzystując w swojej działalności naturalne zasoby w największym również stopniu oddziałuje na środowisko. Oddziaływanie to może mieć charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. Jednym z negatywnych aspektów działalności rolniczej jest zanieczyszczenie wód. Podjęto próbę przedstawienia głównych źródeł zanieczyszczenia wód pochodzących z działalności rolniczej. Dane dotyczyły lat 2000-2013. Do głównych przyczyn pogorszenia się jakości wód na obszarach rolniczych zaliczono stosowanie oraz niewłaściwe przechowywanie nawozów i środków ochrony roślin. Zaprezentowano również różne formy regulacji legislacyjnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczania wód wynikającego z działalności rolniczej.(abstrakt oryginalny)
EN
Agriculture uses natural resources. The most impact on the environment. This impact is positive or negative. One of the negative aspects of the agricultural pollution. This paper attempts to present the main sources of water pollution from agricultural activities. The data related to years 2000 to 2015. The main causes of deterioration in water quality in rural areas is the use and improper storage of fertilizers and the use of an incorrect amount of plant protection products. Also presented various forms of legislative regulations aimed at reducing the water pollution resulting from the agricultural activities.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
191--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Cymes Ireneusz, Daniel Szejba, Sławomir Szymczyk, Ilona Świtajska, Ewelina Olba-Zięty. 2014. "Wpływ zmiany użytkowania gruntu na jakość wód obszaru zdrenowanego w Lidzbarku Warmińskim". Inżynieria Ekologiczna 37: 80-88.
 • Czajkowska Aleksandra. 2010. "Stopień zanieczyszczenia związkami biogennymi płytkich wód podziemnych w zagospodarowanej rolniczo części zlewni Bierawki". Górnictwo i Geologia 5 (4): 91-103.
 • Domagała-Świątkiewicz Iwona. 2005. Wpływ działalności rolniczej na środowisko naturalne. [W] Ochrona środowiska naturalnego w XXI wieku. Nowe wyzwania i zagrożenia, red. K. Wiecha i inni, 64-66. Kraków: Fundacja Na Rzecz Wspierania Badań Naukowych.
 • Duer Irena. 2009. Ochrona gleb i wód. Biblioteczka Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG). Dz.U. UE L z dnia 31 grudnia 1991 r. http://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0676&qid=1472933485625&from=en, dostęp wrzesień 2016.
 • Gromiec Marek, Andrzej Sadurski, Maciej Zalewski, Paweł Rowiński. 2014. "Zagrożenia związane z jakością wody". Nauka 1: 92-122.
 • GUS. 2015. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2013/2014. Warszawa.
 • GUS. 2016. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2014/2015. Warszawa.
 • Jasiewicz Czesława, Agnieszka Baran. 2006. "Rolnicze źródła zanieczyszczenia wód - biogeny, prace przeglądowe". Journal of Elementology 11 (3): 367-377.
 • Kagan Adam. 2013. Pomiar oddziaływania wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych na środowisko naturalne w latach 2005-2009. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa, red. J. Zegar, 89-106. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • KE. 2010. Dyrektywa azotanowa UE. http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/nitrates/pl.pdf.
 • Prandecki Konrad. 2015. "Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie". Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2 (42): 90-91.
 • Próba Marta. 2013. "Wybrane antropogeniczne czynniki zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Analiza zjawiska". Inżynieria i Ochrona Środowiska 16 (1): 113-124.
 • Rossa Ludmiła. 2012. "Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych przez odpływ ścieków opadowych z ferm chowu bydła". Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 12 (1/37): 119-137.
 • Rószczka Karolina. 2007. "Prawna ochrona wód w procesie produkcji rolnej". Przegląd Prawa Rolnego 2: 77-92.
 • Wrzosek Justyna, Barbara Gworek, Danuta Maciaszek. 2009. "Środki ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska". Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 39: 75-87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.