PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 4 | 247--253
Tytuł artykułu

Relacje klientów z bankami spółdzielczymi a sposób postrzegania ich produktów

Warianty tytułu
Customer Relationships with Cooperative Banks and the Perception of Their Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie wpływu relacji łączących klientów z pracownikami banków spółdzielczych na ocenę wybranych elementów działalności tych banków. Badanie zostało zrealizowane w 2015 roku. Zwrócono szczególną uwagę na sposoby postrzegania przez klientów oferty kredytowej. Utrzymanie relacji pomiędzy klientami a pracownikami ma wpływ na postrzeganie i ocenę zarówno funkcjonowania banku, jak i jego produktów. Osoby utrzymujące relacje z pracownikami oceniły wyżej 2/3 badanych aspektów pracy banku. Wyniki przeprowadzonej analizy korespondencji wykazały istotną statystycznie zależność pomiędzy rodzajem relacji łączącej klientów z pracownikami banku a sposobem postrzegania dostępnej w banku oferty kredytowej. Najsilniejsza zależność występowała w grupie respondentów mających w gronie swoich znajomych pracowników banku spółdzielczego oraz dobrze oceniających jego ofertę kredytową.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the influence of relations joining customers are employees of cooperative banks to evaluate the activity of selected elements of these banks. The survey was conducted in 2015. Authors devoted the special attention to the way of perceiving the credit offer to customers. Maintaining relationships between customers and employees has an impact on the perception and evaluation of the functioning of both the bank and its products. Relationships with employees had impact 2/3 of respondents mentioned aspects of the bank. The results of the correspondence analysis indicated the presence of statistically significant correlation between the type of relation linking clients with employees of the bank and the perception of available bank credit offer. The strongest correlation was observed in the group of respondents with their friends cooperative bank employees and a well-evaluating its credit offer.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
247--253
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Adamowicz Mieczysław. 2003. "Adaptation of Rural Households in the Regions of Former State Farm Domination in Poland". Roczniki Naukowe SERiA V (6): 5-13.
 • Adamowicz Mieczysław. 2004. "Wiejskie gospodarstwa domowe jako przedmiot polityki rozwoju wsi i podmiot procesów adaptacyjnych". [W] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, red. M. Adamowicz, 13-24. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • EACB. 2014. Leveraging the Co-operative Banks' Difference. Annual Report 2014. European Association of Co-operative Banks.
 • Kędzior Zofia, Ewa Kieżel (red.). 2002. Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych. Warszawa: PWE.
 • Kołodziej Elżbieta. 2014. "Banki spółdzielcze jako uczestnik rynku usług bankowych". Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 286-292.
 • Otto Jacek. 2004. Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Petrykowska Joanna. 2013. Kształtowanie relacji z klientami jako podstawa budowania lojalności. [W] Kształtowanie lojalności konsumenckiej, red. A. Wiśniewska, 6-16. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Promocji.
 • Pizło Wojciech. 2008. "Marketing relacji - koncepcja i kierunki rozwoju". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 69: 89-98.
 • Rudawska Edyta. 2002. "Pozyskanie lojalnego klienta jako warunek sukcesu rynkowego banku". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXIV (3): 185-202.
 • Rudawska Edyta. 2006. "Zarządzanie relacjami z klientami w bankach spółdzielczych". Bank i Kredyt 37 (6): 61-71.
 • Żelazna Krystyna, Iwona Kowalczuk, Beata Mikuta. 2002. Ekonomika konsumpcji, elementy teorii. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.