PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 195--216
Tytuł artykułu

Polityka informacyjna Komisji Europejskiej w latach 2010-2014

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European Commission's Information Policy in 2010-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest wewnętrzna polityka informacyjna Unii Europejskiej (UE) realizowana przez Komisję Europejską w latach 2010- 2014, czyli w czasie trwania kryzysu finansowego w strefie euro oraz w okresie spadającego zaufania do Unii Europejskiej i do jej instytucji. Istnieje wiele różnych definicji pojęcia polityki informacyjnej, ponieważ pojęcie to jest wykorzystywane w wielu dyscyplinach naukowych. Trafnie jednak zwraca uwagę Ian Cornelius, że w praktyce nigdy nie dochodzi do formułowania zasad ogólnej polityki informacyjnej czy strategii informacyjnej, czy nawet planu informacyjnego, które obejmowałyby całość zagadnień związanych z informacjami. Najczęściej mamy do czynienia z jakimś segmentem tej polityki, którego definicja może odbiegać od definicji całości tej problematyki, np. inaczej zdefiniujemy strategię jawności rządu niż jego ogólną politykę informowania opinii publicznej. W praktyce każdy badacz tego problemu albo wykonawca polityki informacyjnej definiuje to pojęcie trochę inaczej.(fragment tekstu)
EN
The article refers to the information policy conducting by the European Commission in 2010-2014. In examined period the European Union faced the Eurozone crisis and substantial drop in trust in itself and its institutions. The paper looks for answers a question "in which way the European Commission information policy has coped with these two problems". In order to find the answer it was reminded the ways the European Commission in its information policy reacted to crisis situations in 1993-2009 and then it was compared to its response to the last crisis. The analysis has encompassed the structure of institutions responsible for the policy execution, the strategic documents, the main information initiatives and cooperation with the member states. In the results it was established that in examined period the European Commission did not present true plan of information activities which would be able to support the process of overcoming the crisis. The process of minimisation of the information activities was also noticed clearly what proves the unbelief in its effectiveness. This is demonstrated also by institutional solutions in the European Commission. The information policy from the priority position was put on the sidelines of the European Union interests.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
195--216
Opis fizyczny
Twórcy
 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Bibliografia
 • Arrese A., Euro crisis metaphors in the Spanish press, "Comunicacion y Sociedad", nr 2/2015.
 • Bickes H., Otten T., Weymann L.Ch., The financial crisis in the German and English press: Metaphorical structures in the media coverage on Greece, Spain and Italy, "Discourse & Society", nr 4/2014.
 • Binzer Boholt S., Europe in Question. Referendums on European Integration, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Boucher S., If citizens have a voice, who's listening? Lessons from recent citizen consultation experiments for the European Union, "EPIN Working Papers", nr 24/2009.
 • Braman S., Defining information policy, "Journal of Information Policy", nr 1/2011.
 • Bruggemann M., De Clerck-Sachsse J., Kurpas S., Towards Communication? Evaluating the Activities of the European Commission in the field of Communication, Centre for European Policy Studies, 2006.
 • Coffey, Deloitte, Evaluation of the European Commission corporate communication campaign, European Commission, 2015.
 • Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee, The Committee of the Regions on a new framework for co-operation on activities concerning the information and communication policy for the European Union, COM(2001) 354 final, Brussels 27.6.2001 r.
 • Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee, The Committee of the Regions on an information and communication strategy for the European Union, COM(2002) 350 final, Brussels 2.10.2002 r.
 • Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee, The Committee of the Regions on implementing the information and communication strategy for the European Union, COM(2004) 196 final, Brussels 20.4.2004 r.
 • Commission of the European Communities, Communication to the Commission action plan to improve communicating Europe by the Commission, SEC(2005) 985, Brussels 20.7.2005 r.
 • Commission of the European Communities, Communication to the Commission. Communicating about Europe via the Internet Engaging the citizens, SEC(2007) 1742, Brussels 21.12.2007 r.
 • Communication to the Commission. Communicating Europe through audiovisual media, SEC(2008) 506/2, 24.4.2008 r.
 • Cornelius I., Information policies and strategies, Facet Publishing, London 2010.
 • Council of the European Union, EU common communication priorities for 2010, 10531/10 INF 71, Brussels 2.6.2010 r.
 • Council of the European Union, Outcome of proceedings of the Working Party on Information on 13 September 2013, 13832/13 API 81, INF 155, Brussels 20.9.2013 r.
 • Deloitte, Horizontal evaluation of management partnerships, Deloitte, Diegem 2014.
 • Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Astrum, Wrocław 2002.
 • Enlargement: for or against?, "Standard Eurobarometer", nr 60/2003.
 • EUR-Lex, http://eur-lex.europa.eu/homepage.html [dostęp 28.01.2016].
 • Europe by Satellite, http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm [dostęp 28.01.2016].
 • European Commission, Commission decision on adopting the 2013 annual work program on contracts for the pilot project "New Narrative on Europe" serving as financing decision, C(2013) 289, Brussels 25.1.2013 r.
 • European Commission, Communication to the Commission from Vice-President Reding and Commissioner Lewandowski in agreement with President Barroso. Corporate communication under the Multiannual Financial Framework 2014-2020, SEC(2013) 486, Brussels 23.9.2013 r.
 • European Commission, The Juncker Commission: A strong and experienced team standing for change, IP/14/984, Brussels 10.9.2014 r.
 • Europejski Bank Centralny, Raport roczny 2011, Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem 2012.
 • Europejski Bank Centralny, Raport roczny 2012, Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem 2013.
 • Gomis A., Integration, Interaction and Accessibility. Developments in Government Communication in: Challenges in Communication. State of the Art and Future Trends, red. E. Denig, A. Weising, International Public Relations Association, London 2000.
 • Gramberger M.R., Die Offentlichkeitsarbeit der Europaischen Kommission 1952-1996. PR zur Legitimation von Integration?, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1997.
 • Information, communication, openness, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1994.
 • Introduction of the euro in Lithuania, "Flash Eurobarometer", nr 402/2014.
 • Introduction of the euro in the more recently acceded member states, "Flash Eurobarometer", nr 377/2013.
 • Jo S.-S., European Myths. Resolving the crisis in the European Community/ European Union, University Press of America, Lanham 2007.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Biała księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej, COM(2006) 35 końcowy, Bruksela 1.2.2006 r.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów. Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość: Plan D dla demokracji, dialogu i debaty, COM(2005) 494 końcowy, Bruksela 13.10.2005 r.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Partnerski proces komunikowania na temat Europy, COM(2007) 568 końcowy, Bruksela 3.10.2007 r.
 • Konstytucja Republiki Włoskiej z 27 grudnia 1947 roku (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2004 r.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wlochy.html [dostęp 28.01.2016].
 • Limonard B., Pelkmans J., EPIN Briefing note: The Netherlands and the future of Europe Convention, European Policy Institutes Network, The Hague 2003.
 • Maastricht: for or against?, "Standard Eurobarometer", nr 38/1992.
 • Meyer Ch., Political Legitimacy and the Invisibility of Politics: Exploring the European Union Communication Deficit, "Journal of Common Market Studies", nr 4/1999.
 • Michailidou A., Democracy and New Media in the European Union: Communication or Participation Deficit?, "Journal of Contemporary European Research", nr 4/2008.
 • Nancy J., Major changes in the European public opinion towards the EU since 1973, European Parliament, 2015, http://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/STUD/2015/558350/EPRS_STU(2015)558350_EN.pdf [dostęp 28.01.2016].
 • Norris P., Representation and the democratic deficit, "European Journal of Political Research", nr 2/1997.
 • Obserwatorium Legislacyjne, http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/ home.do [dostęp 28.01.2016].
 • Ogonowska A., Internet w polityce komunikacyjnej Unii Europejskiej, "Studia Medioznawcze", nr 2/2012.
 • Ogonowska A., Kampanie informacyjne programu PRINCE Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", nr 1/2010.
 • Przewodniczący Barroso przedstawia skład nowej Komisji, IP/09/1837, Bruksela 27.11.2009 r.
 • Rafter K., Voices in the crisis: The role of media elites in interpreting Ireland's banking collapse, "European Journal of Communication", nr 5/2014.
 • Reflection on Information and Communication Policy of the European Community, March 1993.
 • Rowlands I., Understanding information policy: concepts, framework and research tools, "Journal of Information Science", nr 1/1996.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz. Urz. L 145 z 31.5.2001 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. Urz. L 65 z 11.3.2011 r.
 • Spanier B., Europe, anyone? The "Communication Deficit" of the European Union Revisited, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2012.
 • The euro crisis in the media. Journalistic coverage of economic crisis and European institutions, red. R.C. Picard, I.B. Tauris, London-New York 2015.
 • Treaty of Maastricht, "Standard Eurobarometer", nr 37/1992, s. 45.
 • Van Brussel A., From Informing to Interacting? Exploring the European Commission's Communication Strategy "to be all ears", "Journal of Contemporary European Research", nr 1/2014.
 • Vincze H.O., 'The Crisis' as a journalistic frame in Romanian news media, "European Journal of Communication", nr 5/2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.