PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 12 | 191--208
Tytuł artykułu

Podejście systemowe jako strategia rozwiązywania problemów w zarządzaniu firmą rodzinną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
System Approach as a Problem Solving Strategy in Family Business Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podejścia systemowego do zarządzania w firmie rodzinnej jako czynnika ułatwiającego zarządzanie tak specyficzną organizacją, w której poza zależnościami biznesowymi występują również więzi i relacje międzyludzkie o charakterze rodzinnym oraz wynikające z nich emocje. W związku z powyższym zdefiniowano pojęcie organizacji i istoty zarządzania w niej, a także znaczenia podejścia systemowego do prowadzenia jej działalności. Kolejnym etapem było przedstawienie problematyki i specyfiki firm rodzinnych jako złożonych systemów organizacji, w których poza relacjami zawodowymi występują również zależności i relacje rodzinne, które mogą wpływać na skuteczność zarządzania oraz generować trudności z nim związane wynikające z bliskich powiązań między członkami przedsiębiorstw. W empirycznej części pracy dokonano zaś analizy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych, z wykorzystaniem badania ankietowego przeprowadzonego w dwudziestu tego typu podmiotach gospodarczych. W efekcie ustalono, że we wszystkich z nich stosuje się podejście do zarządzania oparte na schemacie zarządzania standardową organizacją, choć podejście systemowe nie jest znane we wszystkich z nich i nie stanowi wartości obligatoryjnej. Ostatecznie tylko nieliczne organizacje rodzinne zmagają się z problemami wynikającymi z zależności rodzinnych pomiędzy ich członkami i ma to miejsce tylko czasem. Jeśli już jednak do tego typu trudności dojdzie, to są one rozwiązywane przez jedną osobę, która po konsultacji z grupą samodzielnie podejmuje ostateczną decyzję odnośnie dalszych działań.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to present a systemic approach to the management of the family business as a factor facilitating the management of such specific organization in which the outside business relationships also exist ties and relationships of a family, and the resulting emotions. Therefore defined the concept of organization and management being in it, and the importance of system approach to the conduct of its business. The next step was to present the issues and characteristics of family firms as complex systems of organization in which outside professional relationships are also relationships and family relationships, which may affect the efficiency of management and generate difficulties associated with it due to the close links between the members of the enterprise. In the empirical part of the work carried out and the analysis of the functioning of family businesses, using a survey conducted in 20 entities of this type. As a result, it was found that in all of which the approach to the management of the management scheme based on a standard organization, although systemic approach is not known in all of them, and not of the mandatory. Finally, very few organizations are struggling with family problems arising from the relationship between the family members and this is the only time. If you've been to this type of difficulty occur, they are handled by one person, who, after consulting the group alone makes the final decision on further action.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
191--208
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Bibliografia
 • Gliński B. (red.), Mała encyklopedia ekonomiczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1974.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Grontkowska A., Klepacki B., Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, Format-AB, Warszawa 2006, s. 56.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Istota i pojęcie organizacji, http://www.balewski.pl/media_f_450/file/641_pl_ zagadnienia_egzaminacyjne_-_podstawy_zarzadzania_-wersja_pelna.pdf.
 • Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Kożuch B., Kochalski C. (red.), Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce urzędu miasta Poznania, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Marjański A., Specyfika firm rodzinnych, [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa 2002, s. 29, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545 /13066.pdf.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 • Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006.
 • Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi familijne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004.
 • Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 • Wawak A., Systemowe podejście do zarządzania, 2014, https://wawak.pl/pl/ content/systemowe-podejscie-do-zarzadzania.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.