PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 453 Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna | 179--189
Tytuł artykułu

Polityka energetyczna Unii Europejskiej - 3×20. Diagnoza i perspektywy w kontekście zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EU Energy Policy of 3×20. Diagnosis and Perspectives in The Context of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Unia Europejska stara się działać w oparciu o filozofię zrównoważonego rozwoju. Ma ona swoje odzwierciedlenie w różnych politykach UE, w tym w polityce energetycznej. Zakłada ona zwiększenie efektywności energetycznej o 20% względem roku 1990, zmniejszenie emisji CO2 o 20% względem roku 1990 oraz zwiększenie udziału energetyki odnawialnej o 20% względem roku 1990. Celem badawczym jest próba określenia, czy polityka energetyczna UE wyrażona w realizacji 3×20 przyczynia się do realizacji filozofii zrównoważonego rozwoju przez UE. Prace badawcze przeprowadzono w odniesieniu do wszystkich państw wchodzących w skład UE. Zastosowano w nich dane z IEA, BP, Eurostatu. Próbę odpowiedzi na pytanie, czy aktualny stan realizacji polityki energetycznej UE wpisuje się w filozofię zrównoważonego rozwoju, przeprowadzono w oparciu o analizę porównawczą HDI i środowiskowy (oparty na 3×20) syntetyczny miernik rozwoju Helwiga. Na tej podstawie udało się stwierdzić, że polityka energetyczna UE wpisuje się w filozofię SD, jednak na różnym poziomie w różnych krajach Unii(abstrakt oryginalny)
EN
The European Union is trying to act based on the philosophy of sustainable development. It is reflected in different EU policies including energy policy. This policy assumes 3×20% to increase energy efficiency, reduce CO2 emissions and increase the share of renewable energy. The aim of the research is to try to determine whether the energy policy of the EU, expressed in the implementation of 3×20 contributes to the philosophy of sustainable development by the EU. The study was conducted with respect to all countries belonging to the EU. The study used data from the IEA, BP, Eurostat. An attempt to the answer to a question whether the current state of implementation of the EU energy policy in line with the philosophy of sustainable development was based on a comparative analysis of HDI and environmental (based on the 3×20) synthetic measure of Helwig development. On this basis it could be concluded that the EU energy policy is in line with the philosophy of SD, but at different levels in different countries of the European Union(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Adamczyk J., 2001, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 28-29.
 • Borys T. (red.), 2005., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
 • Borys T. (red.), 1999, Wskaźniki ekorozwoju, WEiŚ, Białystok, s. 22.
 • BP Statistical Review of World Energy, 2015, June, http://www.bp.com/statisticalreview (3.06.2016).
 • CO2 emissions from fuel combustion. Highlights, 2009, IEA, s. 92. http://www.iea.org/statistics/topics/CO2emissions (3.06.2016).
 • CO2 emissions from fuel combustion. Highlights, 2015, IEA, http://www.iea.org/statistics/topics/CO-2emissions (3.06.2016).
 • Czaja S., Becla A., 2002, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 308-309.
 • Fiedor B., (red.), 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 229.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., 1995, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa, s. 78.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_from_renewable_sources(3.06.2016).
 • Human Development Report, 2015, Work for human development, UNDP, s. 212-215.
 • Jeżowski P., 2012, Koszty polityki klimatycznej UE dla polskich przedsiębiorstw energetycznych, http://www.sgh.waw.pl/instytuty/imsg/ccc2011/jezowski_paper.pdf (16.03.2012).
 • Kryk B., 2012a, Kontrowersje polskiej polityki energetycznej w kontekście realizacji wymogów unijnych, Ekonomia i Prawo, t. XI: Integracja i dezintegracja w sektorze realnym, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Kryk B., 2012b, Wzrost efektywności energetycznej - wyzwanie inwestycyjne dla polskiego sektora energetycznego, [w:] Dymek Ł., Bedrunka K. (red.), Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym, t. I, Politechnika Opolska, Opole
 • Matuszak-Flejszman A., 2001, Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, PZIiTS, Poznań, s. 25-26.
 • PN-EN ISO 14050:2004.
 • Polityka energetyczna Unii Europejskiej, stan na 8.12.2014, oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/polityka_energetyczna.pdf (3.06.2016).
 • Rao P.K., 2000, Sustainable Developement, Blackwell, Great Britain, s. 85.
 • Winpenny J.T., 1995, Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa, s. 21. World Energy Outlook, 2015, OECD/IEA, Paris, s. 606.
 • Wskaźnik Rozwoju Społecznego, http://www.unic.un.org.pl/nhdr/nhdr2004/roz12_hdi.pdf, s. 1(3.06.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452231

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.