PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 23, t. 1 | 46--55
Tytuł artykułu

Identyfikacja cech informacji zarządczej z perspektywy procesów organizacyjno-finansowych w przedsiębiorstwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification of Characteristics of Management Information from the Perspective of Organizational and Financal Processes in the Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problem identyfikacji cech informacji zarządczej, wskazując ich wpływ na procesy organizacyjno-finansowe w przedsiębiorstwie. Całość prezentowanych rozważań podzielono na trzy zasadnicze części. Pierwsza część opracowania eksponuje wieloaspektowość informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Druga część jest prezentacją strategicznego znaczenia zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Kolejna, trzecia część pracy jest odpowiedzią na pytanie badawcze. Celem opracowania jest poznanie i identyfikacja cech informacji zarządczej w procesach organizacyjno-finansowych w przedsiębiorstwie. W celu odpowiedzi na pytanie badawcze przedstawiono wyniki badań empirycznych w oparciu o studium przypadku. Wnioski z badań sugerują, iż najważniejszym czynnikiem determinującym procesy organizacyjno-finansowe jest prawidłowa selekcja informacji zarządczej, umożliwiająca podejmowanie trafnych decyzji w obszarze procesów organizacyjno-finansowych przedsiębiorstw. Metodami badawczymi zastosowanymi do realizacji celu są studia literaturowe, analiza dokumentów źródłowych oraz analiza krytyczna materiałów pozyskanych od badanego przedsiębiorstwa. Problematyka identyfikacji cech informacji zarządczej jest ważna i aktualna z uwagi na jej wpływ na zarządzanie procesami organizacyjno-finansowymi w przedsiębiorstwie. (abstrakt ryginalny)
EN
In the paper, there has been discussed the problem of identification of characteristics of management information while indicating their impact on organizational and financial processes in the company. The whole of the presented considerations has been divided into three basic parts. The first part of the paper highlights the multifaceted nature of information in business management. The second part of the paper is the presentation of strategic significance of information management in the company. The subsequent third part of the paper is the response to the research question. The aim of the paper is to learn and identify the characteristics of management information in organizational and financial processes in the company. To respond to the research question there have been presented the results of the empirical studies based on the case study. The conclusions from the research suggest that the most important factor determining organizational and financial processes is appropriate selection of management information enabling making right decisions in the area of organizational and financial processes of enterprises. The research methods applied to achieve the objective are literature studies, the analysis of source documents and the critical analysis of the materials obtained from the examined enterprise. The problem of the identification of characteristics of management information is important and up-to-date due to its impact on management of organizational and financial processes in the enterprise. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
46--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Czakon W. (2015), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 2. Czekaj J., Ćwiklicki M., Obora H. (2010), Ekonomika informacji v. infonomika, [w:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa.
 • 3. Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • 4. Griffin R.W. (2000), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 5. Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 • 6. Kaplan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 7. Kiełtyka L. (2001), Model strategii zarządzania informacją w organizacji, [w:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsię-biorstwu przyszłości, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • 8. Kwieciński M. (2002), Informacyjny paradygmat działalności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 570.
 • 9. Madej J. (2002), Polityka bezpieczeństwa i system ochrony informacji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604.
 • 10. Pawełoszek I. (2004), Kierunki kształcenia przyszłych menedżerów informacji w szkolnictwie wyższym, [w:] Nowicki A., Jelonek D., Goliński J. (red.), Informatyka ekonomiczna. Aspekty naukowe i dydaktyczne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 11. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • 12. Penc-Pietrzak I. (2010), Zarządzanie przepływem informacji w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu DDM, [w:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa.
 • 13. Porter M. (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York.
 • 14. Rojek T. (2001), Wartość poznawcza informacji jako strategicznego zasobu w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Borowiecki R., Kwiecińskiego M. (red.), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwie przyszłości, Wyda-wnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • 15. Romanowska M. (2014), Podejmowanie decyzji w organizacji, [w:] Strużycki M. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 16. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2007), Controlling - analiza i monitoring w zarzą-dzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • 17. Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 18. Smith A.N., Medley D.B. (1987), Information Resource Management, South-Western Pub-lishing, Cincinnati.
 • 19. Stefanowicz B. (2004), Informacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 20. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • 21. Świderska G.K. (2003), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • 22. Turek T. (2011), Technologia informacyjna jako instrument wymiany wiedzy w przedsiębior-stwach kooperujących, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości w Poznaniu", nr 32.
 • 23. Wiener N. (1961), Cybernetyka i społeczeństwo, KiW, Warszawa.
 • 24. Zygała R. (2007), Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.