PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 5 | 176--183
Tytuł artykułu

Projekt "Europa efektywnie korzystająca z zasobów" - ocena stopnia realizacji celów krajowych w zakresie inicjatywy przewodniej wspólnoty

Warianty tytułu
Project "A Resource - Efficient Europe" - The Assessment of the Level of Achievement of National Targets in the Flagship Initiative of the Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania była ocena stopnia realizacji indywidualnych zadań państw członkowskich w zakresie inicjatywy przewodniej UE oraz zróżnicowania przestrzennego krajów pod tym względem. Przedmiot badania stanowiły cele krajowe dotyczące ochrony klimatu i założeń energetycznych. W analizie wykorzystano wskaźniki monitorujące strategii "Europa 2020". Rozpatrywano osobno każdy ze wskaźników, a następnie przeprowadzono ich łączną analizę z wykorzystaniem mierników rozwoju według Hellwiga. Na każdym etapie stwierdzono znaczące zróżnicowanie krajów. Na półmetku wprowadzania strategii liderami klasyfikacji były kraje, które zrealizowały wszystkie cele: Chorwacja, Czechy, Litwa, Rumunia oraz Włochy. Najsłabiej wypadły Niemcy oraz Wielka Brytania. Polska plasowała się w drugiej dziesiątce we wszystkich analizowanych aspektach. Wydaje się, że cele indywidualne zostały dobrane na miarę możliwości krajów członkowskich, dlatego UE jako całość jest na dobrej drodze do zrealizowania wyznaczonych zadań.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to assess the level of achievement of the individual tasks of Member States in the flagship initiative of the EU and the spatial diversity of countries in this regard. The national targets concerning climate protection and efficient use of energy constituted the subject of the study. In the analysis the Europe 2020 Strategy indicators were used. At the outset the indicators were examined separately, then they were analysed altogether with use of the Hellwig's synthetic variable method. At each stage the analyses confirmed a significant diversity of EU countries. At the halfway point of the implementation of the Strategy, countries that have achieved all the objectives: Croatia, Czech Republic, Lithuania, Romania and Italy are the classification leaders. The weakest results were achieved by Germany and the United Kingdom. Poland ranks in the second ten places in all analysed aspects. It seems that the individual targets have been set accordingly to the possibilities of Member States and the EU as a whole is on track to fulfil the assigned tasks.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
176--183
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 02.2016.
  • Hellwig Zdzisław. 1968. "Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr". Przegląd Statystyczny XV (4): 307-327.
  • KE. 2010. Komunikat Komisji Europejskiej KOM(2010) 2020. "Europa 2020". Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela. http://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&rid=1, dostęp luty 2016.
  • KE. 2011a. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Resource-Efficient Europe - Flagship Initiative Under The Europe 2020 Strategy. Brussels 26.01.2011. http://ec.europa.eu/resource- -efficient-europe/pdf/resource_efficient_europe_en.pdf, dostęp luty 2016.
  • KE. 2011b. Komunikat Komisji Europejskiej KOM (2011) Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. Bruksela 8.03.2011. http://ec.europa.eu/transparency/ regdoc/rep/1/2011/PL/1-2011-112-PL-F1-1.Pdf, dostęp czerwiec 2016.
  • KE. 2014a. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Działania w dziedzinie klimatu. Luksemburg. http:// europa.eu/pol/clim/index_pl.htm, dostęp czerwiec 2016.
  • KE. 2014b. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Środowisko. Luksemburg. http://europa.eu/pol/env/ index_pl.htm, dostęp czerwiec 2016.
  • Muszyńska Joanna, Iwona Müller-Frączek. 2016. "Projekt "Europa efektywnie korzystająca z zasobów" - pozycja Polski na tle Wspólnoty w zakresie realizacji inicjatywy przewodniej UE", Roczniki Naukowe SERiA XVIII (2): 184-190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.