PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | z. 5 | 267--273
Tytuł artykułu

Wykorzystanie potencjału plonowania zbóż w produkcji rolniczej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Level of Utilization of Potential of Yielding of Cereals Species in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie zmian poziomu wykorzystania potencjału produkcyjności odmian zbóż w Polsce w latach 1992-2015. W analizie wykorzystano dane GUS i COBORU. Stwierdzono, że poziom wykorzystania potencjału plonowania odmian zbóż w produkcji rolniczej w Polsce powoli wzrastał i w latach 2010-2015 wynosił 50%, podczas gdy w latach 1992-1995 było to 44%. Wyższy poziom wykorzystania potencjału plonowania obserwowano dla zbóż intensywnych (ponad 50%), a dla zbóż ekstensywnych było to około 40%. W badanym okresie plonowanie zbóż w produkcji wzrastało proporcjonalnie do wzrostu plonowania w doświadczeniach polowych, a więc postęp w zakresie plonowania zbóż jest skutecznie upowszechniany w produkcji. Dalsze zmniejszanie luki plonowania może nastąpić wraz z wyłączaniem z produkcji gleb najsłabszych i ulepszaniem technologii produkcji roślinnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine changes in the level of utilization of potential of yielding of cereals in in Poland in the years 1992-2015. In the study were used data from Central Statistical Office and Research Centre for Cultivar Testing. It was found that the level of utilization of potential yielding of cereals varieties in agricultural production in Poland grew slowly and in period 2010-2015 it was 50%, while in period 1992-1995 it was only 44%. A higher level of utilization of potential yielding were observed for intensively produced cereals (over 50%) while for extensively species of cereals it was only about 40%.In the analyzed period, yielding of cereal in production increased in proportion to the increase in yield in field trials, so progress obtained in in plant breeding was effectively disseminated in production. Further reducing of the yield gap can occur only if agriculture production on poor soils will reduced and will be improved commonly used production technology.(original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
267--273
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bagieński Stanisław. 1997. Postęp techniczny a efektywność gospodarowania i zmiany w organizacji produkcji roślinnej i organizacji gospodarstw rolniczych. [W] Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych, red. F. Maniecki, 51-60. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Bieńkowski Jerzy, Janusz Jankowiak, Małgorzata Holka, Radosław Dąbrowicz. 2014. "Środowiskowa ocena rozwoju rolnictwa w Polsce w ujęciu regionalnym". Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 14-19.
 • Błażejczyk-Majka Lucyna, Radosław Kala. 2005. "The effect of technical change in French agriculture, 1980-1999". Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Economics 8 (3). http://www.ejpau.media.pl/articles/ volume8/issue3/art-02.pdf.
 • Day Kelly, Cassandra Klotz-Ingram. 1997. Agricultural Technology Development. [W] Agricultural Resources and Environmental Indicators, 1996-97. Agricultural Handbook no. 712, 241-254. Washington: USDA, Economic Research Service.
 • Duvick Donald. 2005. "The Contribution of Breeding to Yield Advances in Maize (Zea mays L.)". Advances in Agronomy 86: 83-145.
 • Filipiak Tadeusz. 2008. "Hodowla roślin ogrodniczych w spółkach ANR". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 94 (2): 157-165.
 • Filipiak Tadeusz. 2014. Zmiany na rynku warzyw i w gospodarstwach warzywniczych w Polsce po integracji z Unia Europejską. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Gacek Edward, Marcin Behnke. 2006. "Wdrażanie postępu biologicznego do praktyki rolniczej w warunkach gospodarki rynkowej". Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 240/241: 83-89.
 • Ginter Agnieszka, Halina Kałuża. 2014. "Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 361: 89-98.
 • Gołębiewska Barbara. 2010. Organizacyjno-ekonomiczne skutki powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Gołębiewski Jarosław. 2015. "Zrównoważona biogospodarka - potencjał i czynniki rozwoju". [W] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. IX Kongres Ekonomistów Polskich, red. A. Czyżewski, B. Klepacki, 344-362. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Grabiński Jerzy. 2001. "Znaczenie czynników ograniczających plonowanie roślin uprawnych przy różnym poziomie nawożenia mineralnego". Wieś Jutra 11: 10-12.
 • Grontkowska Anna, Barbara Gołębiewska. 1997. Ocena poprawności stosowanych technologii produkcji roślinnej. [W] Przestrzenne zróżnicowanie technologii produkcji roślinnej w Polsce i jego skutki, red. B. Klepacki, 122- 141. Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW".
 • Harasim Adam. 2008. "Technologia produkcji roślinnej jako element przewagi konkurencyjnej gospodarstw rolniczych". Roczniki Naukowe SERiA X (3): 230-233.
 • Karagiannis Giannis, Hartley Furtan. 2008. "Induced Innovation in Canadian Agriculture: 1926-87". Canadian Journal of Agricultural Economics 38 (1): 1-21. doi: 10.1111/j.1744-7976.1990.tb03446.x.
 • Runowski Henryk. 1997. Postęp biologiczny w rolnictwie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Thirtle Colin. 1985. "Technological change and the productivity slowdown in field crops: United States, 1939-78". Southern Journal of Agricultural Economics 17 (02): 33-42.
 • Thirtle Colin. 2008. "Accounting for Increasing Land-Labour Ratios in Developed Country Agriculture". Journal of Agricultural Economics 36 (2):161-169.
 • Tran Dat, Nguu Nguyen. 2001. Declining productivity gains and the field gap in rice. [W] Farming systems and poverty. Improving farmers' livelihoods in a changing world, red. M. Hall. Rome-Washington: FAO and World Bank.
 • Wicka Aleksandra (red.). 2013. Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Wicki Ludwik, Hanna Dudek. 2005. "Wpływ podstawowych nakładów plonotwórczych na poziom i wartość produkcji w gospodarstwach rolniczych". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 92 (1): 30-41.
 • Wicki Ludwik, Hanna Dudek. 2009. "Factors Influencing Productivity of Cereals in Polish Agriculture". Economic Science for Rural Development 20: 79-88.
 • Wicki Ludwik, Aleksandra Wicka. 2016. "Bio-Economy Sector in Poland and Its Importance in the Economy". Economic Science for Rural Development 41: 219-228.
 • Wicki Ludwik. 2008. "Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie". Roczniki Nauk Rolniczych seria G 942 (2): 136-146.
 • Wicki Ludwik. 2010a. Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Wicki Ludwik. 2010b: "Poziom wykorzystania nośników postępu biologicznego w rolnictwie polskim w latach 1996-2009". Roczniki Naukowe SERiA XII (1): 251-256.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452473

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.