PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 26--46
Tytuł artykułu

Ocena antykryzysowej polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych i wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2005-2014

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Assessment of Anti-Crisis Economic Policy in the United States and Several Selected European Union Member States between 2005 and 2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wydarzenia związane z kryzysem finansowym w latach 2007-2009 zapoczątkowały okres dużej zmienności na rynkach finansowych. Kryzys ujawnił się w szczególności w zakresie znacznie zwiększonej amplitudy wahań poziomu PKB, inwestycji, konsumpcji a także kursów walutowych. W odpowiedzi na niekorzystne zjawiska gospodarcze, rządy oraz banki centralne poszczególnych państw podejmowały działania, aby ożywić słabnącą koniunkturę. Artykuł ma na celu przedstawienie działań antykryzysowych zastosowanych w Stanach Zjednoczonych i niektórych państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, oraz oceny ich skuteczności. Analiza zaprezentowana w artykule wskazuje, że działania podejmowane w USA były na ogół szybsze i trafniejsze niż te zastosowane w Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The global financial crisis in 2007-2009 began a period of high volatility on the financial markets. Specifically, it caused an increased amplitude of fluctuations of the level of gross domestic products, the level of investment and consumption and exchange rates in particular countries. To address the adverse market circumstances, governments and central banks took actions in order to bolster the weakening global economy. The aim of this article is to present the anti-crisis actions in the United States and selected member states of the European Union, including Poland, and an assessment of their efficiency. The analysis conducted indicates that generally the actions taken in the United States in response to the crisis were faster and more adequate to the existing circumstances than in the European Union.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • ARCHICK Kristin (2016), The European Union: Current Challenges and Future Prospects, Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, R44249.
 • BALCERZAK Adam (2009), Wpływ polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych na powstanie przyczyn światowego kryzysu gospodarczego z roku 2008, "Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia", nr XL.
 • BAŁTOWSKI Maciej (2008), Kryzys finansowy - od neoliberalizmu do (neo)socjalizmu- ,http://www.pte.pl/pliki/2/21/CZue-15.10-Kryzys-PTE-Baltowski-2.pdf (30.07.2016).
 • BANQUE DE FRANCE (2016), Monthly monetary statistics, http://www.banque-france. fr/fileadmin/statistiques/gb/base/html/tmf_mens_zeuro_gb_moneyloans.html (14.07.2016).
 • BASZYŃSKI Adam, KALINOWSKA Barbara, KNAPIŃSKA Magdalena (2006), Makroekonomia. Państwo w gospodarce, Poznań.
 • BEDNARCZYK Jan (2009), Inflacja neutralna a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, w: Urszula Płowiec (red.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju, Warszawa.
 • BOGOŁĘBSKA Joanna (2012), Instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w okresie globalnego kryzysu finansowego, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 264.
 • BOROWIEC Jan (1999), Polityka pieniężna, w: Bolesław Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa.
 • BROICH Josef (2009), Germany's response to the Financial crisis - Governmental assistance for Industries in Germany, http://www.rieti.go.jp/en/events/09121601/ pdf/1-3_E_Broich_PPT_o.pdf (29.07.2016).
 • CEIC DATA (WWW), http://www.ceicdata.com/en (15.07.2016).
 • CIŻKOWICZ Piotr, RZOŃCA Andrzej (2010), Stopy procentowe bliskie zera nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys, w: Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca, Dobiesław Tymoczko, Banki centralne w zarządzaniu kryzysem finansowym - strategie wyjścia, "Zeszyty BRE-Bank CASE", nr 111.
 • DYMARSKI Włodzimierz (2012), Czy głęboki kryzys UE był nieuchronny? Krytyka polityki ekonomicznej Unii Europejskiej, w: Kazimierz Pająk, Joanna Mazurkiewicz, Paweł Błaszczyk, Szkice o współczesnej polityce gospodarczej, Toruń.
 • EUROSTAT (WWW), http://ec.europa.eu/eurostat (14.07.2016).
 • FEDPRIMERATE.COM (WWW), http://www.fedprimerate.com/fedfundsrate/federal_ funds_rate_history.htm (5.06.2015).
 • GROMADA Anna, JANYST Tomasz, GOLIK, Katarzyna(2015), Kapitał w Polsce w XXI wieku. Kapitał zagraniczny: czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?, Warszawa.
 • GROSSE Tomasz G. (2009), Analiza wybranych działań antykryzysowych władz publicznych na świecie. Wnioski dla prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • HARTMANN Hauke (2010), Managing the crisis, A comparative analysis of economic governance in 14 countries, Gütersloh.
 • JANKIEWICZ Sławomir, TARAJKOWSKI Jerzy, URBANIAK Marek, (2004), Wybrane zagadnienia polityki gospodarczej, Poznań.
 • JARMOŁOWICZ Wacław (2008), Podstawy makroekonomii, Poznań.
 • KLUCZYŃSKI Łukasz (2015), Antykryzysowa polityka pieniężna na przykładzie wybranych banków centralnych w latach 2007-2011, "Progress in Economic Sciences", nr 2.
 • KOCHANIAK Katarzyna (2012), Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w latach 1999-2011, "Studia BAS", nr 3(31).
 • KSIĘŻYK Marianna (2009), Współczesne kryzysy ekonomiczne jako wyraz globalnych problemów kapitalizmu opartego na doktrynie liberalizmu rynkowego, "Ekonomia Menedżerska", nr 6.
 • KUDER Dorota (2012), Polityka makroekonomiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki w walce z recesją 2007-2009, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia", VOL. XLVI, 4 sectio H.
 • LEAMAN Jeremy (2010), Germany Country Report, w: Bertelsmann Stiftung (ed.), Managing the Crisis. A Comparative Assessment of Economic Governance in 14 Economies, Gütersloh.
 • LIN Huidan (2016), Risks of Stagnation in the Euro Area, "IMF Working Paper", WP/16/9.
 • LUBIŃSKI Marek (2011), Reakcja polityki fiskalnej na kryzys finansowy, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 85.
 • LUBIŃSKI Marek (2010), Polityka fiskalna wobec kryzysu finansowego - próba oceny, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (229).
 • MINISTERSTWO GOSPODARKI (2009), Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach świata, Warszawa.
 • MINISTERSTWO GOSPODARKI Sekretariat Ministra (2010), Informacja dotycząca rezultatów działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych państwach świata oraz ich wpływu na dynamikę sektorów gospodarki i perspektywy współpracy z Polską, Warszawa.
 • MISHKIN Frederic (2010), Monetary Policy Strategy: Lessons from the Crisis, Cambridge (MA).
 • NARODOWY BANK POLSKI (2009), Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa.
 • OECD (2016), OECD Economic Outlook, http://www.compareyourcountry.org/ oecd-economic-outlook?cr=oecd&lg=en&page=1&charts=CBGDPR,ITV_
 • ANNPCT,NLGQ,FDDV_ANNPCT&template=1 (24.08.2016).
 • OWSIAK Stanisław (2012), Społeczny wymiar kryzysu - lekcja dla przyszłości, "Biuletyn PTE", nr 2, http://www.pte.pl/pliki/2/11/Artykul_SOwsiak.pdf, (28.07.2016)
 • PANCER-CYBULSKA Ewa (2014), Aktywna polityka rynku pracy w krajach unii europejskiej w okresie kryzysu, w: Andrzej Barteczek, Andrzej Rączaszek (red.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Katowice.
 • PASSPORT EUROMONITOR INTERNATIONAL (WWW), http://go.euromonitor. com/passport.html, (15.07.2016).
 • PIETRUCHA Jacek (2015), Konwergencja nominalna a nierównowagi makroekonomiczne w strefie euro, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 218.
 • PIOCHA Stanisław, RADLIŃSKA Kamila (2011), Antykryzysowe programy ratowania polskiej gospodarki przed skutkami globalnego kryzysu, "Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej", nr 15.
 • PROKOPOWICZ Dariusz (2015), Korelacja procesów doskonalenia instrumentów ostrożnościowych systemu finansowego i antykryzysowej polityki społeczno-gospodarczej w Polsce, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 3 (45).
 • RADOMSKA Ewa (2013), Globalny kryzys finansowy - przyczyny, przebieg, skutki, "Zarządzanie Zmianami Zeszyty Naukowe", nr 2-3 (59).
 • RATAJCZAK Marek (2012), Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista", nr 3. SENTANCE Andrew (2011), Is UK monetary policy still good for business?, "The Market Magazine", Autumn.
 • SIWIŃSKI Włodzimierz (2011), Globalny kryzys gospodarczy i jego implikacje dla polityki pieniężnej, "Master of Business Administration", nr 2 (112).
 • SKOPOWSKI Michał, WIŚNIEWSKI Marcin (2012), Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej, Poznań.
 • STACHURSKA-WAGA Monika (2012), Działania Europejskiego Banku Centralnego wobec kryzysu, "Biuro Analiz Sejmowych", nr 9 (76).
 • SUBACCHI Paola (2013), Coordinating the Next Move: Monetary Policy In the Postcrisis, World, w: Izak Atiyas et al., Think Tank 20: The G-20 and Central Banks in the New World of Unconventional Monetary Policy, London.
 • SZKUDLAREK Piotr (2013), Kryzys Finansów Publicznych w Unii Europejskiej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 32.
 • TOMKIEWICZ Jacek (2011), Reakcja państwa na kryzys gospodarczy - podstawowe dylematy, "Master of Business Administration", nr 5 (162).
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO (2010), Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009, Warszawa.
 • WINIECKI Jan (2013), Świat darmowego pieniądza i jego dotychczasowe konsekwencje, "Zeszyty BRE-Bank CASE", nr 129.
 • WOŹNIAK Przemysław (2013), Długofalowe skutki polityki niskich stóp i poluzowania polityki pieniężnej, "Zeszyty BRE-Bank CASE", nr 129.
 • WORLD BANK (2015), Indicators, http://data.worldbank.org/indicator?display=default (5.06.2015).
 • ZIÓŁKOWSKA Wiesława (2012), Kryzys a dług publiczny w Polsce na tle Unii Europejskiej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia", vol. XLVI, 3 Sectio H.
 • ŻUKROWSKA Katarzyna (2012), Kryzys finansowy 2007/2008 i jego skutki dla Unii Europejskiej i strefy euro, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452535

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.