PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 4 | nr 4 | 9--15
Tytuł artykułu

Implikacje konceptualizacji dla modelowania konstruktu i wskaźników orientacji przedsiębiorczej: ustalenia literaturowe

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Implications of the Conceptualisation for Modelling of the Construct and the Measures of the Entrepreneurial Orientation: the Scientific Literature Findings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpoznanie modeli kierunku relacji między zmienną latentną orientacja przedsiębiorcza a jej wskaźnikami. Na podstawie studiów literatury ustalono, że sposób pomiaru orientacji przedsiębiorczej (entrepreneurial orientation, EO) wytyczony jest kierunkiem relacji między konstruktem EO i jego subwymiarami. Tym samym rozważania koncentrują się wokół następstw przyjętej konceptualizacji konstruktu orientacja przedsiębiorcza dla operacjonalizacji. Porównując opisane dwa modele pomiaru orientacji przedsiębiorczej (tj. reflektywny i formatywny), wyróżniono kilka znaczących różnic. Ustalono, że w podejściu reflektywnym zmiana poziomu orientacji przedsiębiorczej znajduje odzwierciedlenie we wszystkich jej wymiarach, a w podejściu formatywnym taka zmiana jest prawdopodobnie wzrostem jednego lub kilku wymiarów. Ponadto ustalono, że wybór dotyczący relacji między konstruktem latentnym i jego miarami ma istotne konsekwencje zarówno dla formułowania hipotez, jak i interpretacji uzyskanych wyników.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to recognize the direction of the relation between a latent variable of the entrepreneurial orientation and its measurers. According to the scientific literature studies it was concluded that the method of measuring of entrepreneurial orientation EO is dictated by the direction of the relation between the EO construct and its sub-dimensions. This means that the considerations are focused on the after-effects of the assumed conceptualization of the entrepreneurial orientation construct for operationalization. Comparing the mentioned models of the measurement of entrepreneurial orientation, i.e. reflective and formative, a few significant differences were distinguished. It was agreed that in the reflective approach the change of the level of the entrepreneurial orientation is represented in all its dimensions, and in the formative approach this change is most probably caused by the increase of one or more of its dimensions. Moreover, it was concluded that the choice of the relation between a latent construct and its dimensions has significant consequences for both forming the hypothesis, as well as, the interpretation of the results.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
9--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Anderson B.S., Kreiser P.M., Kuratko D.F., Hornsby J.S., Eshima Y., 2015, Reconceptualizing entrepreneurial orientation, Strategic Management Journal, vol. 36.
 • Aragon-Correa J.A., 1998, Strategic proactivity and firm approach to the natural environment, Academy of Management Journal, vol. 41, no. 5.
 • Bratnicka K., 2015, Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 212.
 • Bratnicki M., Gabryś, B., 2011, Orientacja przedsiębiorcza a sukces organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4 (2).
 • Covin J.G., Green K.M., Slevin D.P., 2006, Strategic process effects on the entrepreneurial orientation-sales growth rate relationship, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 30.
 • Covin J. G., Miles M. P., 1999, Corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 23.
 • Covin J.G., Slevin D.P., 1989, Strategic management of small firms in hostile and benign environments, Strategic Management Journal, vol. 10.
 • Covin J.G., Wales W.J., 2012, The measurement of entrepreneurial orientation, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 36.
 • Dess G.G., Lumpkin, G.T., McGee J.E., 1999, Linking corporate entrepreneurship to strategy, structure, and process: suggested research directions, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 23.
 • Diamantopoulos A., Riefler P., Roth K.P., 2008, Advancing formative measurement models, Journal of Business Research, vol. 61, No. 12.
 • Dyduch W., 2007, Zarządzanie pomiarem przedsiębiorczości organizacyjnej, Współczesne Zarządzanie, nr 4.
 • Dyduch W., 2008, Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Dziadoń J., 1986, Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania, [w:] Metodologiczne aspekty zarządzania, red. Stabryła A., Trzcieniecki J., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk-Łódź.
 • George B.A., Marino L., 2011, The epistemology of entrepreneurial orientation: Conceptual formation, modeling, and operationalization, Entrepreneurship Theory & Practice, vol. 35.
 • George B.A., 2011, Entrepreneurial orientation: A theoretical and empirical examination of the consequences of differing construct representations, Journal of Management Studies, vol. 48.
 • Harms R., 2013, From entrepreneurial orientation to performance: inside the black box of corporate entrepreneurship, M@n@gement, vol. 16, no. 4.
 • Hughes M., Morgan R.E., 2007, Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth, Industrial Marketing Management, vol. 36.
 • Joshi M.P., Das S.R., Mouri, N., 2015, Antecedents of innovativeness in technology-based services (TBS): Peering into the Black Box of entrepreneurial orientation, Decision Sciences, vol. 46.
 • Josien L., 2012, Entrepreneurial orientation: An empirical study of the risk-propensity dimension of entrepreneurs, Academy of Entrepreneurship Journal, vol. 18.
 • Karpacz J., Wójcik-Karpacz, A., Ingram M., 2015, Entrepreneurial orientation as an object of exploration in strategic management, Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague.
 • Khedhaouria A., Gurau C., Torres O., 2015, Creativity, self-efficacy, and small-firm performance: the mediating role of entrepreneurial orientation, Small Business Economy, vol. 44.
 • Knight G.A., 1997, Cross-cultural reliability and validity of a scale to measure firm entrepreneurial orientation, Journal of Business Venturing, vol. 12.
 • Konarski R., 2004, Model cechy latentnej w analizie psychometrycznej testów i pozycji testowych, [w:] Niemierko B., Szaleniec H. (red.), Diagnostyka edukacyjna. Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyce edukacyjnej, Kraków.
 • Kreiser P.M., Marino L.D., Weaver K.M., 2002, Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial orientation scale: a multi-country analysis, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 26.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G., 1996, Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, Academy of Management Review, vol. 21, no 1.
 • Lyon D.W., Lumpkin G.T., Dess G.G, 2000, Enhancing entrepreneurial orientation research: operationalizing and measuring a key strategic decision making process, Journal of Management, vol. 26, no 5.
 • MacKenzie S.B., Podsakoff P.M., Jarvis C.B., 2005, The problem of measurement model misspecification in behavioral and organizational research and some recommended solutions, Journal of Applied Psychology, vol. 90.
 • Miller D., 1983, The correlates of entrepreneurship in three types of firms, Management Science, vol. 29, no 7.
 • Miller D., Friesen P.H., 1982, Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum, Strategic Management Journal, vol. 3.
 • Nogalski B., Karpacz J., 2012, Studium przypadku w badaniu orientacji przedsiębiorczej organizacji, [w:] Metody badań problemów zarządzania strategicznego, Krupski R. (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 17.
 • Rauch A., Wiklund J., Lumpkin G.T., Frese M., 2009, Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future, Entrepreneurship Theory & Practice, vol. 33, no 3.
 • Richard O.C., Barnett T., Dwyer S., Chadwick K., 2004, Cultural diversity in management, firm performance, and the moderating role of entrepreneurial orientation dimensions, Academy of Management Journal, vol. 47.
 • Rigtering J.P.C., Kraus S., Eggers F., Jensen S.H., 2014, A comparative analysis of the entrepreneurial orientation/growth relationship in service firms and manufacturing firms, The Service Industries Journal, vol. 34, no. 4.
 • Robinson P.B., 1987, Prediction of Entrepreneurship Based on an Attitude Consistency Model, unpublished doctoral dissertation, Brigham Young University, UT. Shanthakumar D.K., 1992, Attitudinal Characteristics of Male and Female Entrepreneurs in India and a Comparison with American Entrepreneurs, Unpublished doctoral dissertation, Brigham Young University, Provo, UT.
 • Slevin D.P., Terjesen S.A., 2011, Entrepreneurial orientation: Reviewing three papers and implications for further theoretical and methodological development, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 35.
 • Solymossy E., 1998, Entrepreneurial dimensions: The relationship of individual, venture, and environmental factors to success, unpublished doctoral dissertation, Case Western Reserve University, Cleveland, OH.
 • Wales W., Monsen E., McKelvie A., 2011, The organizational pervasiveness of entrepreneurial orientation, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 35.
 • Wiklund J., 1999, The sustainability of entrepreneurial orientation-performance relationship, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 24.
 • Wójcik-Karpacz A., 2016, The researchers' proposal: What is the entrepreneurial orientation? Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time, Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, Romania.
 • Valliere D., 2006, Consequences of growth: Shaping entrepreneurial attitudes, International Journal of Entrepreneurship and Innovation, vol. 7.
 • Zahra S., Covin J.G., 1995, Contextual influences on the corporate entrepreneurship- performance relationship: A longitudinal analysis, Journal of Business Venturing, vol. 10.
 • Zahra S.A., 1993, Environment, corporate entrepreneurship, and financial performance: a taxonomic approach, Journal of Business Venturing, vol. 8.
 • Zbierowski P., 2012, Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.