PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 4 | nr 4 | 16--25
Tytuł artykułu

Wykorzystanie wybranych aspektów teorii integralnej w kreowaniu nowego podejścia do przywództwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Use of Selected Aspects of the Integral Theory in Shaping the New Approach to Leadership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule sformułowano cel o charakterze poznawczym, odnoszący się do efektu zastosowania teorii integralnej i koncepcji Spiral Dynamics w obszarze przywództwa. Podjęte rozważania są podporządkowane problemowi dotyczącemu możliwości wykorzystania powyższej teorii i koncepcji we współczesnym przywództwie, ze wskazaniem korzyści wynikających z ich zastosowania. Przeprowadzone badania literaturowe wskazują, że zastosowanie teorii integralnej w odniesieniu do przywództwa pozwala na holistyczne spojrzenie na badane zagadnienie z czterech perspektyw (kwadrantów) oraz na wprowadzenie tzw. perspektywy rozwojowej (poziomy i linie) określającej etapy rozwoju przywódcy. Teoria integralna oferuje przywódcy "mapę" ułatwiającą zrozumienie złożonej rzeczywistości, ludzi, którymi ona kieruje, oraz ich świata i stojących przed nimi wyzwań. Pozwala opracować przywódcy drogę doskonalenia własnych kompetencji, a także stanowi źródło inspiracji i wiedzy na temat tego, jak motywować innych.(abstrakt oryginalny)
EN
This article set the cognitive aim relating to the applications of Integral Theory and the concept of Spiral Dynamics in the field of leadership. Taken considerations are subordinated to the problem of using the above theory and concepts in contemporary leadership, indicating the benefits arising from their use. The implementation of the aim took place using study literature. The literature research suggests that the use of Integral Theory in relation to leadership allows for a holistic view on the investigated issue from four perspectives (quadrants) and the introduction of the so-called the developmental perspective (levels and lines) defining the stages of development leader. Integral Theory offers leaders a "map", which facilitates the understanding of a complex reality, the complexity of the people, which it directs, and their world and challenges that they face. This allows leaders to develop a way to improve their own competence, as well as is a source of inspiration and knowledge how to motivate others.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
16--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aitken P., Higgs M., 2010, Developing Change Leaders. The principles and practices of change leadership development, Elsevier, Oxford.
 • Anderson B., Stuart J., Klein E., The Leadership Circle: Bringing Spiritual Intelligence to Work, Founder & CEO, The Leadership Circle, www. theleadershipcircle.com [w:] Wilber K., 2006, Integralna teoria wszystkiego.Wizja dla biznesu, polityki nauki i duchowości, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Avery G.C., 2009, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa.
 • Barabasz A., 2013, Między ideałem a realnością, czyli w poszukiwaniu doskonałości, [w:] Bełz G., Kacała J. (red.), Management Forum 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 322, Wrocław.
 • Beck D., Cowan Ch., 2006, Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change, Blackwell Publishing Ltd.
 • Beck D.E., 2007, Human Capacities in the Integral Age. How Value Systems Shape Organizational Productivity, National Prosperity and Global Transformation, http://spiraldynamics.net/DrDonBeck/ essays/human_capacities.htm.
 • Briggs-Myers I., 1995, Gifts Differing, Consulting Psychologists Press.
 • David O., 2001, The Enneagram for Managers: Nine Different Perspectives on Managing People, Writers Club Press.
 • Dawkins R., 2006, The Selfish Gene (30th Anniversary edition), Oxford University Press, Oxford.
 • Esbjoern-Hargens S., 2010, An Overview of Integral Theory. An All-Inclusive Framework for the Twenty-First Century, w: S. Esbjoern- Hargens (red.), Integral Theory in Action. Applied, Theoretical and Constructive Perspectives on the AQAL Model, Suny Press.
 • Gardner H., 2002, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.
 • Graves C.W., 1974, Human Nature Prepares for a Momentous Leap, The Futurist.
 • Graves C.W., 1970, Levels of Existence: An Open System Theory of Values, Journal of Humanistic Psychology.
 • Graves C.W., 2005, The newer-ending quest: Clare W. Graves explores human nature, ECLAT Publishing, Santa Barbara.
 • Kabat-Zinn J., 2007, Gdziekolwiek jesteś, bądź. Przewodnik uważnego życia, IPSI Press, Warszawa.
 • Kegan R., 1994, In over Our Heads: The Mental Demands of Modern Life, Harvard University Press, Cambridge.
 • Kraśnicka T. (red.), 2010, Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych, Wydawnictwo AE, Katowice.
 • Lee W.R., Cowan C.C., Todorovic N. (eds.), 2002, Graves: Levels of Human Existence, CA: ECLAT Publishing, Santa Barbara.
 • Miąsek D., Bliźniuk B., 2014, Samoprzywództwo i Spiral Dynamics - implikacje dla coachingowego stylu zarządzania, Coaching Review, no. 1.
 • Mrówka R., Pindelski M., 2015, Przywództwo w procesach odnowy organizacyjnej, Management Forum, vol. 3, no. 1.
 • Pauchant T.C., 2005, Integral leadership: a research proposal, Journal of Organizational Change Management, vol. 18, no. 3.
 • Piaget J., 2001, Psychology of Intelligence, Routledge Classics.
 • Prinsloo M., 2012a, Consciousness Models in Action: Comons, Intparisegral Leadership Review, vol. 12, no. 3, http://www.integralleadershipreview. com (15.12.2015).
 • Prinsloo M., 2012b, Towards an Integrated Assessment of Leadership Potential, Integral Leadership Review, vol. 12, no. 1, http://www. integralleadershipreview.com (15.12.2015).
 • Reams J., 2005, What's Integral about Leadership? A Reflection on Leadership and Integral Theory, Integral Review, no. 1.
 • Teisseyre A., 2013, Lider pilnie poszukiwany. Podejście integralne - nowa definicja przywództwa i rozwoju lidera, [w:] Czarkowska L.D. (red.), Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Wilber K., 1997, The Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slightly Mad, Shambhala.
 • Wilber K., 2000a, Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa.
 • Wilber K., 2000b, Sex, Ecology, Spirituality, Shambhala.
 • Wilber K., 2006, Integralna teoria wszystkiego.Wizja dla biznesu, polityki, nauki i duchowości, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Wright S., 2008, An Exploration of Integral Leadership, http://www. thecoachingproject.com (15.12.2015).
 • www.interkultura-consult.com/wp-content/uploads/2013/02/kadry. pdf (10.12.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.