PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 110--136
Tytuł artykułu

Kryzys w Unii Europejskiej a tożsamość europejska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Crisis in the European Union and European Identity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą ukazania wpływu sytuacji kryzysowych w Unii Europejskiej, z kryzysem w strefie euro na czele, na kondycję tożsamości europejskiej, która stapia się z tożsamością Unii Europejskiej do tego stopnia, że terminy te są często traktowane jako ekwiwalentne. Wydarzenia i sytuacje kryzysowe wpływające na tożsamość europejską zostały przedstawione w odniesieniu do obszarów o szczególnym znaczeniu, wpływających na sposób identyfikacji Unii Europejskiej wewnątrz wspólnoty i za jej granicami. I tak, omówione zostały implikacje kryzysu w Unii Europejskiej w dziedzinie tożsamości międzynarodowej Unii, kryzysu europejskiego modelu społecznego (państwa dobrobytu), kryzysu kreowanej tożsamości transnarodowej (w stosunkach wewnętrznych) oraz kryzysu jedności i solidarności w Unii Europejskiej. W konkluzji stwierdzono, że kryzys gospodarczy, polityczny i społeczny pomniejszył znaczenie kształtującej się powoli tożsamości europejskiej wśród obywateli Unii Europejskiej oraz odbił się na jej wizerunku w stosunkach międzynarodowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to show what impact the crisis in the European Union, along with the crisis in the euro zone at the forefront, had on European identity, interwoven with the identity of the European Union to such an extent that these terms are often handled as equivalent. Developments and crises situations which exert an influence on European identity were presented with respect to areas of particular importance that affect the way the European Union is identified within the community and abroad. Following issues were discussed: implications of the crisis for the European Union's international identity, for the European social model (welfare state), for transnational identity (in internal relations) and for unity and solidarity in the European Union. In the conclusion, it is stated that the economic, political and social crises had undermined the gradual development of European / European Union identity among citizens and had an impact on its image in international relations.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
110--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • ALBER Jens (2006), The European social model and the United States, "European Union Politics", vol. 7, no. 3.
 • ANDERSON Jeffrey J. (1995), The state of the (European) Union: from the single market to Maastricht, from singular events to general theories, "World Politics", vol. 47, no. 3.
 • ASH Timothy Garton (1990), Wiosna obywateli: rewolucja 1989 widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze, London.
 • ASH Timothy Garton (1999), History of the present: essays, sketches, and dispatches from Europe in the 1990s, New York.
 • BAILEY David J. (2008), Misperceiving Matters: Elite Ideas and the Failure of the European Constitution, "Comparative European Politics", vol. 6, no.1.
 • BAUMAN Zygmunt (1992), Soil, Blood and Identity, "The Sociological Review", vol. 40, nr 4.
 • BEETHAM David, LORD Christopher (2014), Legitimacy and the European Union, New York.
 • BERKOFSKY Axel (2006), The EU-China Strategic partnership: rhetoric versus reality, w: Marcin Zaborowski (red.), Facing China's rise: Guidelines for an EU strategy, Paris.
 • BREAKWELL Glynis M., Identity Change in the Context of the Growing Influence of European Union Institutions, w: Herrmann Richard K., Thomas Risse-Kappen, Marylinn Brewer (2004), Transnational identities: becoming European in the EU, Latham.
 • BRENNETOT Arnaud, ROSEMBERG Muriel (2013), Géographie de l'Europe et géographie de la construction européenne, "L'Espace Politique. Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique", vol. 19, http://espacepolitique.revues. org/2613 (2.01.2015).
 • BRUTER Michael (2012), The difficult emergence of a European people, w: Jack Hayward, Rüdiger Wurzel (red.), European disunion: between sovereignty and solidarity, London.
 • BÜHLMANN Marc, HÄNNI Miriam (2012), Creating a 'we-feeling' in heterogeneous nations: a cross-country investigation of the impact of inclusion and autonomy on the national pride of ethnic minorities, "Comparative Sociology", 11 (3).
 • BULCSU Bognár, ALMÁSI Zsolt (2014), Transfigurations of the European Identity, Newcastle.
 • BUSCH Klaus, HERMANN Christoph, HINRICHS Karl, SCHULTEN Thorsten (2013), Euro crisis, austerity policy and the European Social Model: International Policy Analysis, Berlin, https://www.socialeurope.eu/2013/02/euro-crisis-austeritypolicy- and-the-european-social-model/ (12.01.2015).
 • CALHOUN Craig (2003), The democratic integration of Europe: interests, identity, and the public sphere, w: Mabel Berezin, Martin Schain (red.), Europe without borders: Remapping territory, citizenship, and identity in a transnational age, Baltimore.
 • CERUTTI Furio, LUCARELLI Sonia (2008), The search for a European identity: values, policies and legitimacy of the European Union, London.
 • CHECKEL Jeffrey T., KATZENSTEIN Peter J. (2009), European identity, Cambridge.
 • CHENEVAL Francias, LAVENEX Sandra, SCHIMMELFENNIG Frank (2015), Demoi-cracy in the European Union: principles, institutions, policies, "Journal of European Public Policy", vol. 22, no. 1.
 • CHITI Edoardo, MENÉNDEZ Augustin Jose, TEIXEIRA Pedro Gustavo (2014), The European rescue of the European Union? The existential crisis of the European political project, ARENA Report No 3/12, Oslo, http://www.sv.uio.no/arena/../publications- 2014/menendez-losada-legal-texts-v01-120614.pdf (10.01.2015).
 • CZACHÓR Zbigniew (2013), Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa.
 • DĂIANU Daniel, BASEVI Giorgio, D'ADDA Carlo, KUMAR Rajeesh (2014), The Eurozone Crisis and the Future of Europe: The Political Economy of Further Integration and Governance, London.
 • DE GIUSTINO David (1996), A reader in European integration, London.
 • DELANTY Gerard (1995), Inventing Europe: idea, identity, reality, New York.
 • DELANTY Gerard (2008), Fear of others: social exclusion and the European crisis of solidarity, "Social Policy & Administration", vol. 42, no. 6.
 • DELANTY Gerard (2013), Formations of European modernity: a historical and political sociology of Europe, New York.
 • DELANTY Gerard, RUMFORD Chris (2005), Rethinking Europe: Social theory and the implications of Europeanization.
 • DEMETRIOU Kyriakos N. (2015), The European Union in crisis: explorations in representation and democratic legitimacy, Heidelberg.
 • DER SPIEGEL (2015), Europa: Sind die Deutschen zu dominant, oder fűhren sie nicht genug?" Das Vierte Reich".
 • DERVIS Kemal, MISTRAL Jacques (2014), Europe's crisis, Europe's future, Washington.
 • DEUTSCH Karl W. (1968), The analysis of international relations, Englewood Cliffs.
 • DRAKE Helen (2000), Jacques Delors: Perspectives on a European Leader, Routledge, New York.
 • DUCHESNE Sophie, FROGNIER Andre-Paul (1995), Is there a European identity?, w: Oskar Niedermayer, Richard Sinnott (red.), Public opinion and internationalized governance, Oxford.
 • EICHENBERG Richard C., DALTON Russell J.(2007), Post-Maastricht blues: The transformation of citizen support for European integration, 1973-2004, "Acta Politica", vol. 42, no. 2.
 • ELIAS Anwen (2008), From Euro-enthusiasm to Euro-scepticism? A re-evaluation of minority nationalist party attitudes towards European integration, "Regional and Federal Studies", vol. 18, no. 5.
 • EL-TAYEB Fatima (2011), European others: queering ethnicity in postnational Europe, Minneapolis.
 • ERIKSEN Erik Oddvar (2014), The Normative Implications of the Eurozone Crisis, ARENA Working Paper 2.
 • ERKEM Gul Pinae (2009), Identity Construction of Europe by Othering, "Europolis. Journal of Political Science and Theory", Issue 5.
 • EUROPEAN COMMISSION (1995), Charter of European identity: approved by the 41st Ordinary Congress in Lübeck, Brussels.
 • EUROPEAN UNION (1995), Selected instruments taken from the Treaties, Brussels.
 • FAHRHOLZ Christian, WÓJCIK Cezary, The Eurozone needs exit rules, "Journal of Banking & Finance", vol. 37, no. 11.
 • FEATHERSTONE Kevin, KAZAMIAS Dimitrios (2001), Europeanization and the southern periphery, London.
 • FLIGSTEIN Neil (2008), Euroclash: the EU, European identity, and the future of Europe, Oxford.
 • FLIGSTEIN Neil, POLYAKOVA Alina, SANDHOLTZ Wayne (2012), European integration, nationalism and European identity, "Journal of Common Market Studies", vol. 50, no. 1.
 • FLOCKHART Trine (2010), Europeanization or EU-ization? The Transfer of European Norms across Time and Space, "Journal of Common Market Studies", vol. 48, no. 4.
 • FOSSUM John Erik, MENÉNDEZ Agustín José (2014), The European Union in crises or the European Union as crises?, ARENA Report No 2/14, Oslo.
 • FRIEDMAN Rebecca, THIEL Markus (2011), European identity and culture: narratives of transnational belongings, Burlington.
 • GĂINAR Maria (2014), The Declaration on the European identity: the claim for a 'European Europe' in the face of the world, w: Alexandre Dupeyrix, Gerard Raulet (red.), European constitutionalism: historical and contemporary perspectives, Brussels.
 • GRIGORIADIS Ioannis N. (2006), Turkey's accession to the European union: Debating the most difficult enlargement ever, "SAIS Review", vol. 26, no.1.
 • GRODZICKI Bogusław, POMIAN Jan, CARROLL-NAJDER Halina (1982), Wspólnota Europejska: przewodnik dokumentacyjny, Londyn.
 • GROSS Stephen G., GUMMER Chase S. (2014), Ghosts of the Habsburg Empire Collapsing Currency Unions and Lessons for the Eurozone, "East European Politics & Societies", vol. 28, no 1.
 • HALECKI Oskar (2000), Historia Europy: jej granice i podziały, Lublin.
 • HALIKIOPOULOU Daphne, NANOU Kyriaki, VASILOPOULOU Sophia (2012), The paradox of nationalism: The common denominator of radical right and radical left euroscepticism, "European Journal of Political Research", vol. 51, no. 4.
 • HAVEL Vaclav, Speech before the European Parliament, Strasbourg, 8 March 1994, w: David de Giustino (1996), A reader in European integration, London.
 • HAM Peter van (2013), European integration and the postmodern condition: Governance, democracy, identity, London.
 • HERRMANN Richard K., BREWER Marylinn B. (2004), Identities and institutions: Becoming European in the EU, w: Richard K. Herrmann., Thomas Risse-Kappen, Marilynn B. Brewer (red.), Transnational identities: becoming European in the EU, Latham.
 • HILLJE Johannes (2013), In the face of populist nationalism, European institutions must do more online to increase awareness of the common dimensions of the eurocrisis, LSE European Politics and Policy (EUROPP).
 • HOW Paul (1995), A Community of Europeans: The Requisite Underpinnings, "Journal of Common Market Studies", vol. 33, Issue 1.
 • HOWARTH David, TORFING Jacob (2005), Discourse theory in European politics: identity, policy and governance, Houndmills.
 • http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/01/02/european-institutions-populism-onlinecommunications/ (10.01.2015).
 • http://www.sv.uio.no/arena/english/research/projects/norcone/publications/arena-working- paper-02-2014.html (12.01.2015).
 • http://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/reports/ 2014/report-2-14.pdf (10.01.2015).
 • IVIC Sanja (2010), The Assembly of European Regions Udine Declaration: Contradictory approaches to European and regional identities, "European Urban and Regional Studies", vol. 17, no. 4.
 • JACOBS Dirk, MAIER Robert (1998), European identity: construct, fact and fiction, w: Marja Gastelaars, Aria de Ruijter (red.), A United Europe. The Quest for a Multifaceted Identity, Maastricht.
 • JENKINS Richard (2008), The Ambiguity of Europe: Identity Crisis or Situation Normal?, "European Societies", vol. 10, no. 2.
 • JENSEN Jody, MISZLIVETZ Ferenz (2014), Reframing Europe's Future, London.
 • KABAT Danuta (2004), Rola instytucji wspólnotowych w kształtowaniu tożsamości europejskiej, w: Jerzy Mikułowski-Pomorski (red.), Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości, Kraków.
 • KABAT Danuta, RUDNICKI Zbigniew (2009), Integracja międzynarodowa: problemy konceptualizacji i definicji, "Prace z zakresu spraw europejskich i międzynarodowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 795, Kraków.
 • KAINA Viktoria, KAROLEWSKI Ireneusz Pawel (2009), EU governance and European identity, "Living Reviews in European Governance", vol. 4, no. 2.
 • KAINA Viktoria, KAROLEWSKI Ireneusz Pawel, KÜHN Sebastian (2016), European identity revisited: new approaches and recent empirical evidence, London.
 • KAROLEWSKI Irenuesz Pawel (2011), European identity making and identity transfer, "Europe-Asia Studies", vol. 63, no. 6.
 • KŁOSKOWSKA Antonina (1996), Kultury narodowe u korzeni, Warszawa.
 • KOSLOWSKI Rey (1999), EU citizenship: implications for identity and legitimacy, w: Thomas Banchoff, Mitchell Smith (red.), Legitimacy and the European Union: The contested polity, London.
 • KRZEMINSKI Adam (2005), First Kant and Now Habermas: A Polish Perspective on 'Core Europe', w: Daniel Levy, Max Pensky, John Torpey (red.), Old Europe, New Europe, Core Europe: Transatlantic Relations After the Iraq War, London.
 • KUHN Theres (2015), Experiencing European integration: transnational lives and European identity, Oxford.
 • LADI Stella, TSAROUHAS Dimitris (2014), The Politics of Austerity and Public Policy Reform in the EU, "Political Studies Review", vol. 12, no. 2.
 • LAFFAN Brigid (2004), The European Union and its institutions as "identity builders", w: Herrmann, Thomas Risse-Kappen, Marylinn Brewer (red.), Transnational identities: becoming European in the EU, Latham.
 • LAITIN David (2002), Culture and national identity: 'The East' and European integration, "West European Politics", vol. 25, no. 2.
 • LATCHEVA Rossalina., DATLER Georg, ROSSBACHER Eva (2015), The Concept of European Identity: Overused and Underspecified?, w: Samuel Salzborn, Eldad Davidov, Jost Reinecke (red.), Methods, Theories, and Empirical Applications in the Social Sciences, Heidelberg.
 • LEICHTER David J. (2012), Collective Identity and Collective Memory in the Philosophy of Paul Ricoeur, "Études Ricoeuriennes / Ricoeur Studies", Vol. 3, No 1.
 • LEVY Naomi, PHAN Bonnie (2014), The Utility of Identity: Explaining Support for the EU after the Crash, "Polity", vol. 46, no. 4.
 • LUCARELLI Sonia, FIORAMONTI Lorenzo (2009), External perceptions of the European Union as a global actor, London.
 • LUNDGREN Ana (2005), Priorisations in the enlargement process: Are some candidates more 'European' than others, w: Helene Sjursen (red.), Enlargement in Perspective, Oslo.
 • MAGONE José M. (2015), Divided Europe? Euroscepticism in Central, Eastern and Southern Europe, w: Demetriou N. Kyriakos (red.), The European Union in Crisis, Heidelberg.
 • MAJONE Giandomenico (2005), Dilemmas of European integration: the ambiguities and pitfalls of integration by stealth, New York.
 • MÁRQUEZ Gabriel Garcia (1997), Kronika zapowiedzianej śmierci, Warszawa.
 • MARTIN Denis-Constant (1995), The choices of identity, "Social Identities", vol. 1, no. 1.
 • McLAREN Lauren M. (2004), Opposition to European integration and fear of loss of national identity: Debunking a basic assumption regarding hostility to the integration project, "European Journal of Political Research", vol. 43, no 6.
 • MIKKELI Heikki (1997), Europe as an Idea and an Identity, London.
 • MONZÓN CAMPOS José Luis, ÁVILA Rafael Chaves (2012), The social economy in the European Union, Brussels.
 • ORĘZIAK Leokadia (2011), Restrukturyzacja długu jako potencjalny skutek kryzysu zadłużenia niektórych krajów strefy euro, "Sprawy Międzynarodowe", nr . 2.
 • PAGDEN Anthony (2002), The idea of Europe: from antiquity to the European Union, Cambridge.
 • PEDERSEN Thomas (2008), When culture becomes politics: European identity in perspective, Aarhus.
 • PIEDRAFITA Sonia, TORREBLANCA Jose L. (2005), The three logics of EU enlargement: interests identities and arguments, "Politique européenne", vol. 15, no. 1.
 • PIRIS Jean-Claude (2011), The future of Europe: towards a two-speed EU?, Cambridge.
 • PRESTON Peter W. (1997), Political/cultural identity: Citizens and nations in a global era, London.
 • RICOEUR Paul (1991) 'Narrative identity', "Philosophy Today", vol. 35 no 1.
 • RISSE Thomas (2014), No Demos? Identities and Public Spheres in the Euro Crisis, "Journal of Common Market Studies", vol. 52, no. 6.
 • ROUGEMONT Denis de (1966), The Idea of Europe, New York.
 • RUDNICKI Zbigniew (2004), Tożsamość międzynarodowa Unii Europejskiej, w: Jerzy Mikułowski-Pomorski (red.), Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości, Kraków.
 • SCHARPF Fritz W. (2002), The European social model, "Journal of Common Market Studies", vol. 40, no 4.
 • SCHMITTER Philippe C. (2014), The crisis of the Euro, the crisis of the European Union and the crisis of democracy in Europe, w: Jody Jensen, Ferenc Miszlivetz (red.), Reframing Europe's Future: Challenges and Failures of the European Construction, London.
 • SEDELMEIER Ulrich (2005), Constructing the path to Eastern enlargement: the uneven policy impact of EU identity, Manchester.
 • SEDELMEIER Ulrich (2006), Europeanisation in new member and candidate states, "Living Reviews in European Governance", vol. 1, no. 3, http://www.livingreviews. org/lreg-2006-3 (10.01.2015).
 • SIMON Bernd (2004), Identity in modern society: a social psychological perspective, Oxford.
 • SMITH Anthony D. (1992), National identity and the idea of European unity, "International Affairs", vol. 69, nr 1.
 • SMITH Karen E. (2014), Is the European Union's Soft Power in Decline?, "Current History", vol. 113.
 • SMITH Michael, VICHITSORASATRA Natee (2007), The European Union as a foreign policy actor in Asia: Defining and theorising EU-Asia relations, "European Studies. A Journal of European Culture, History and Politics", vol. 25, no.1.
 • SOBJÁK Anita (2013), From the periphery to the Core? Central Europe and the economic crisis, "The Polish Institute of International Affairs Policy Paper", nr 7 (55).
 • SOETE Luc (2011), Europe's future: fragmented implosion, or greater integration?, "UNUMERIT", http://www.merit.unu.edu/column/index.php?aid=201106 (10.01.2015).
 • SÖKEFELD Martin (1999), Debating self, identity, and culture in anthropology, "Current Anthropology", vol. 40, no. 4.
 • STRÅTH Bo (2002), A European identity to the historical limits of a concept, "European Journal of Social Theory", vol. 5, no. 4.
 • SZŰCS Jeno (1995), Trzy Europy, Lublin.
 • TEKIN Beyza Ç. (2010), Representations and othering in discourse: the construction of Turkey in the EU context, Amsterdam.
 • THIEL Marcus (2011), The Limits of Transnationalism: Collective Identities and EU Integration, New York.
 • VAUGHAN-WHITEHEAD DANIEL (2015), The European Social Model in Crisis: Is Europe Losing Its Soul?, Cheltenham.
 • WEßELS Bernhard (2007), Discontent and European identity: Three types of Euroscepticism, "Acta Politica", vol. 42, no. 2.
 • WESTLE Bettina (2015), European Identity as a Contrast or an Extension of National Identity? On the Meaning of European Identity, w: Samuel Salzborn, Eldad Davidov, Jost Reinecke (red.), Methods, Theories, and Empirical Applications in the Social Sciences, Heidelberg.
 • WIESNER Claudia (2015), Constructions of EU Europe and National EU Concepts - A Research Agenda, w: Samuel Salzborn, Eldad Davidov, Jost Reinecke, Methods, Theories, and Empirical Applications in the Social Sciences, Heidelberg.
 • WODAK Ruth (2004), National and Transnational Identities: European and Other Identities constructed in Interviews with EU Officials, w: Richard K. Herrmann, Thomas Risse-Kappen, Marylinn Brewer (red.), Transnational identities: becoming European in the EU, Latham.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.