PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 4 | nr 4 | 33--39
Tytuł artykułu

Heterarchia jako źródło konfliktów organizacyjnych - perspektywa kierowników i nie kierowników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Heterarchy as a Source of Organizational Conflicts - Managers' and Non-Managers' Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W badaniach nad konfliktami organizacyjnymi wskazuje się na różne ich źródła, w tym cechy osobowości członków zespołu, różnice w wartościach i normach, cykl życia zespołu, paradoksy i napięcia, niewłaściwą komunikację itp., ale niezbyt wiele uwagi poświęca się strukturze organizacyjnej jako potencjalnej przyczynie konfliktów w organizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem heterarchii na konflikty organizacyjne. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie kierowników (n=224) i niekierowników (n=164) pokazano dwie odmienne perspektywy postrzegania heterarchii i jej następstw. Badania w grupie niekierowników pokazały, że im większe natężenie wielości i zmienności władzy, tym większa częstotliwość występowania, intensywność i szkodliwość konfliktów w organizacji. W grupie kierowników takiej zależności nie zidentyfikowano i ankiety wykazały, że ogólnie postrzegają oni heterarchię przez pryzmat jej zalet.(abstrakt oryginalny)
EN
Studies on organizational conflict show its various sources, including personal characteristics of team members, differences of values and norms, team life cycle, organizational paradoxes and tensions, inadequate communication, etc., but not too much attention is paid to organizational structure as a source of conflicts in an organization. The paper examines the influence of heterarchy on organizational conflicts. Basing on survey conducted on a group of managers (n=224) and non-managers (146) two different perspectives of heterarchy and its implications were shown. The study shows that more intensive heterarchy the more frequent, intensive and destructive conflicts, but this conclusion we draw only on the basis of the results of non-managers' group. The results obtained in a group of managers do not show the same correlation, and the managers generally see heterarchy mostly in terms of its advantages.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
33--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aime F., Humphrey S., Derue D.S., Paul J.B., 2014, The riddle of heterarchy: Power transitions in cross-functional teams, Academy of Management Journal, vol 57, no. 2.
 • Baron R.A., 1989, Personality and organizational conflict: Effects of the type a behavior pattern and self-monitoring, Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 44, issue 2.
 • Birkinshaw J.M., Morrison A.J., 1995, Configuration of strategy and structure in subisidiaries of multinational corporations, Journal of International Business Studies, vol. 26, no. 4.
 • Burns T., Stalker G.M., 1961, The Management of Innovation, Tavistock Publications, London.
 • Chakravarthy B., Henderson J., 2007, From a Hierarchy to a Heterarchy of Strategies: Adapting to a Changing Context, Management Decision, vol. 45, no. 3.
 • Czakon W., 2008, Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania, Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Deutsch M., 1973, The resolution of conflict: Constructive and destructive processes, Yale University Press New Haven, CT.
 • Erbert L., 2014, Antagonistic and nonantagonistic dialectical contradictions in organizational conflict, International Journal of Business Communication, vol. 51 (2).
 • Griffin R.W., 2000, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fairtlough G., Clegg S., 2007, The Three Ways of Getting Things Done. Hierarchy, Heterarchy, and Responsible Autonomy in Organizations, Triarchy Press, Axminster, UK.
 • Handy Ch., 1994, The Age of Paradox. Harvard Business School Press, Boston.
 • Hedlund G., 1986, The hypermodern MNC - a heterarchy?, Human Resource Management, vol. 25.
 • Hedlund G., 1994, A model of knowledge management and the N-form corporation, Strategic Management Journal, vol. 15.
 • Horton K.E., Bayerl P.S., Jacobs G., 2014, Identity conflicts at work: An integrative framework, Journal of Organizational Behavior, vol. 35.
 • Kellogg K.C., Orlikowski W.J., Yates J., 2006, Life in the trading zone: Structuring coordination across boundaries in postbureaucratic organizations, Organization Science, vol. 17, no. 1.
 • Kerzner H., 2009, Project Management. A Systems Approach To Planning, Scheduling And Controlling, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Kozielecki J., 1970, Konflikty, teoria gier i psychologia, PWN, Warszawa.
 • Lachiewicz S., 2007, Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lawrence P.R., Lorsch J.W., 1967, Organization and Environment, Irwin, Homewood.
 • Lichtarski J.M., 2011, Struktury zadaniowe. Składniki, własności i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lipsky D.B., Seeber R.L., 2006, Managing organizational conflicts, [w:] The Sage Handbook of Conflict Communication, Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Nonaka I., 1994, A dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization Science, February.
 • Poole M.S., Garner J.T., 2006, Perspectives on workgroup conflict and communication, [w:] The Sage Handbook of Conflict Communication, Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Rahim, M.A., 2002, Toward a theory of managing organizational conflict, International Journal of Conflict Management, vol. 13, no. 3.
 • Robbins S., 1974, Managing Organizational Conflict: A Nontraditional Approach, Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Siira K., 2012, Conceptualizing managerial influence in organizational conflict - A qualitative examination, Negotiation and Conflict Management Research, vol. 5, no. 2.
 • Sikorski Cz., 2001, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Simmons A., 1998, Territorial Games, Amacom Books, New York.
 • Spaho K., 2013, Organizational communication and conflict management, Management, vol. 18.
 • Stephenson K., 2009, Neither hierarchy nor network: An argument for heterachy, People & Strategy, vol. 32, issue 1.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1986, Management, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R., 1997, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Strategor, 1997, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Thompson J.D., 1960, Organizational management of conflict, Administrative Science Quarterly, vol. 4, no. 4.
 • Tuckman B.W., 1965, Developmental sequence in small groups, Psychological Bulletin, no. 63(6).
 • Williamson O.E., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.