PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (52) | 77--97
Tytuł artykułu

Open-End Debt Investment Funds and Bank Depos-Its in Poland 1995-2015. A Comparison of the a Posteriori Probability (Chance) of Failure to Achieve the Level of Aspiration

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dłużne otwarte fundusze inwestycyjne oraz depozyty bankowe w Polsce w latach 1995- -2015. Porównanie a posteriori prawdopodobieństwa (szans) nieosiągnięcia poziomu aspiracji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to compare, a posteriori, the probabilities (chances) of failure to achieve the level of aspiration (expressed in expected rates of return) on open-end debt investment funds (debt OEF), as well as the rates of return on bank deposits in Poland in light of different investment horizons. The data covered the periods of operation of each individual fund. The values for the probability of not achieving the level of aspiration (PNAL) have been calculated on the basis of empirical probability distributions of the rates of return on funds and bank deposits, obtained through the use of a rolling window of observation. Studies have shown the existence of a lower limit for the level of aspiration, the achievement of which is required in order for investment in a fund to be chosen over investment in a bank deposit. Based on research on the investment horizons which had, in the past, guaranteed the achievement of a given rate of return on a fund, both good and bad funds were identified. The results were largely influenced by the very high interest rate on bank deposits in Poland in the period 1995 - 2001 (in the case of the oldest funds) and by the boom on the Treasury bond market in 2011 - 2012 (for the youngest funds).(original abstract)
Celem pracy było porównanie a posteriori prawdopodobieństw (szans) nieosiągnięcia poziomu aspiracji (wyrażonych oczekiwanymi stopami zwrotu) z dłużnych otwartych funduszy inwestycyjnych oraz stóp zwrotu z depozytów bankowych w Polsce w różnych Dittmannhoryzontach inwestycyjnych. Dane obejmowały okresy funkcjonowania poszczególnych funduszy. Wartości prawdopodobieństwa nieosiągnięcia poziomu aspiracji (PNAL) zostały obliczone na podstawie empirycznych rozkładów prawdopodobieństwa stóp zwrotu z funduszy i depozytów bankowych uzyskanych za pomocą ruchomego okna obserwacji. Badania wykazały istnienie granicznego poziomu aspiracji, którego osiągnięcie wymagało inwestycji w fundusz zamiast wyboru depozytu. Na podstawie badania horyzontów inwestycyjnych gwarantujących w przeszłości osiągnięcie danej stopy zwrotu z funduszu zidentyfikowano dobre i złe fundusze. Na uzyskane wyniki w dużym stopniu wpłynęło bardzo wysokie oprocentowanie depozytów bankowych w Polsce w latach 1995-2001 (w przypadku najstarszych funduszy) oraz hossa na rynku obligacji skarbowych w latach 2011-2012 (w przypadku najmłodszych funduszy).(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
77--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Dawidowicz D., 2009, Efektywność oszczędności w Polsce w latach 2007-2008, [in:] Kalinowski M. (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu, Wyd. CeDeWu, Warszawa, pp. 105-115.
 • Dawidowicz D., 2012, Efektywność nowych funduszy inwestycyjnych - analiza porównawcza, [in:] Harasim J., Cichy J. (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Rynki finansowe, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 369-379.
 • Doman M., Doman R., 2009, Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Jajuga K. (ed.), 2009, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 • Jamróz P., 2013, Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, pp. 193-206.
 • Jędrasik-Jankowska I., 2001, Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Jurek-Wasilewska K., 2014, Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001-2010. Finanse i Prawo Finansowe, 1, pp. 20-33.
 • Karkowska R., Niewińska K., 2013, Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce, [in:] Zarządzanie i finanse, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 11(1/1), pp. 255-267.
 • Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D., 2013, Porównanie efektywności inwestycyjnej FIO z wykorzystaniem information ratio i wskaźnika Sortino, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, vol. 63, pp. 221-232.
 • Kompa K., Witkowska D., 2010, Porównanie efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9(3), pp. 169-180.
 • Kowalczyk-Rólczyńska P., Rólczyński T., 2014, Odwrócony kredyt hipoteczny - dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3, pp. 133-147.
 • Marcinkowski J., 2009, Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Perez K., 2011, Wyniki inwestycyjne funduszy hedge. Czynniki wpływające na ich interpretację, Bank i Kredyt, 2011, vol. 42, no 6, pp. 85-124.
 • Perez K., 2012a, Efektywność funduszy inwestycyjnych: podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
 • Perez K., 2012b, Fundusze inwestycyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Perez K., 2014, Polish absolute return funds and stock funds. Short and long term performance comparison, Folia Oeconomica Stetinensia, 2014, vol. 14, no. 2, pp. 179-197.
 • Skrobosz M., 2014, Jak obliczyć podatek od zysków z funduszy inwestycyjnych. Retrieved February 6, 2015 from http://forsal.pl/gielda/artykuly/827669,jak-obliczyc-podatek-od-zyskow-z-funduszy-inwestycyjnych. html.
 • www.nbp.pl, retrieved February 6, 2015.
 • www.stooq.pl, retrieved February 6, 2015.
 • Zamojska A., 2008, An Analysis of Distribution of Rates of Return for Investment Funds Game, [in:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets. Principles of Modeling Forecasting and Decision-Making, t. 5, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp.163-173.
 • Zamojska A., 2012, Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce: studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Zamojska A., 2015, Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 385, pp. 325-333.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.