PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (39) Współczesna informatyka w teorii i praktyce | 73--83
Tytuł artykułu

Symulacja komputerowa w badaniu efektów polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania ubóstwu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Computer Simulation in the Investigation of Anti-Poverty Policy Effects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeciwdziałanie ubóstwu jest bardzo ważnym elementem polityki społecznej, bowiem ubóstwo jest wciąż jednym z podstawowych problemów współczesnego społeczeństwa. W ramach różnych programów finansowanych ze środków publicznych proponowane są liczne narzędzia i instrumenty do walki z ubóstwem, jednak ich wdrożenie powinno być poprzedzone rzetelną analizą efektów realizacji konkretnych działań. Nie jest to proste, gdyż ubóstwo wraz ze swymi przyczynami i skutkami to zjawisko bardzo złożone, a dodatkowo efekty przeciwdziałania jemu widoczne są dopiero po upływie stosunkowo długiego czasu. To powoduje, że badania nad ubóstwem wymagają zastosowania metody, która poradzi sobie z tą złożonością w ujęciu dynamicznym. Metodą taką, w opinii autorów, jest symulacja komputerowa. Celem artykułu jest analiza przesłanek uzasadniających wykorzystanie symulacji komputerowej w analizie efektów działań zapobiegającym ubóstwu oraz zaproponowanie procedury badawczej prowadzącej do zbudowania systemu symulacyjnego wspomagającego ocenę wpływu polityki społecznej w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Poverty reduction is a very important element of social policy because poverty is still one of the main problems of modern society. In a variety of programs financed by public funds numerous tools and instruments to fight poverty are proposed, but their implementation should be preceded by careful analysis of the effects of the implementation of concrete actions. It is not easy, because the phenomenon of poverty with their causes and effects is a very complex system, and in addition, the results of these efforts are visible after a relatively long time. This makes, that researches on poverty require a method that can cope with this complexity in dynamic terms. Such a method, according to the authors, is a computer simulation. The aim of the article is to analyze the reasons justifying the use of computer simulation for investigating the effects of anti-poverty policy and proposing the procedure leading to build a simulation system supporting the assessment of the impact of social policy in this regard. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Łatuszyńska, M. (2012). Computer Simulation Methods in Economics and Management. Actual Problems of Economics, 2 (5), 170-179.
 • Łatuszyńska, M. (2013). Symulacja komputerowa we wspomaganiu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 29, 163-176.
 • Małek, P. (1977). Elementy cybernetyki w planowaniu przewozów. Warszawa: WKiŁ.
 • Michorowski, M., Pollok, A. (2012). Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011. Diagnoza i przeciwdziałanie. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 13, 69-110.
 • MIiR (2015). Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • MPiPS (2014). Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • MRiRW (2014). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Naylor, T.H. (1975). Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych. Warszawa: PWN.
 • Niemeyer, G. (1977). Kybernetische System und Modelltheorie System Dynamics. München: Vahlen Verlag.
 • Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społecznej i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Panek, T. (2014). Statystyka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pollok, A. (2002). Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXIV (4), 149-171.
 • Simon, H. (1982). Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. Warszawa: PWE.
 • Townsend, P. (1954). Measuring poverty. The British Journal of Sociology, 5 (2), 130-137.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452703

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.