PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 185--201
Tytuł artykułu

Regulacje systemu finansowego w Unii Europejskiej a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - wybrane zagadnienia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regulations of Financial System in the European Union and the Constitution of Republic of Poland - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postanowienia Konstytucji RP w zakresie dotyczącym dualistycznego charakteru źródeł prawa, w szczególności zaś zamkniętego katalogu źródeł powszechnie obowiązującego prawa RP, można postrzegać jako barierę w procesie harmonizacji prawa polskiego z prawem UE i dla pełnej realizacji celów prawodawcy europejskiego w odniesieniu do badanych rozwiązań prawnych dotyczących systemu finansowego w UE, w szczególności zaś stabilności tego systemu, oraz nadzoru finansowego. Wykazano, że polski prawodawca zmuszony jest do poszukiwania rozwiązań kompromisowych i dokonywania wyboru między dwoma grupami wartości, tj. między zapewnieniem zgodności z Konstytucją RP przyjmowanych rozwiązań, a przez to wyeliminowaniem wątpliwości co do bezwzględnie wiążącego charakteru aktów normatywnych, którymi dokonuje się implementacji dyrektyw w prawie krajowym lub dostosowania tego prawa do prawa UE - z jednej strony a pełną realizacją celów wyznaczanych przez prawodawcę europejskiego - z drugiej strony.(fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to find out whether - and if so - to what extent, provisions included in the Polish Constitution are a barrier in the process of harmonization of the Polish law with the EU law and in the process of full achievement of the objectives of the European regulator. Looking for the answer to this question, this paper includes analysis of changes introduced by the Act of the 5th of August 2015 on macroprudential supervision of financial system and crisis management in the financial system. This act transposes the directive No 2013/26/EU of the European Parliament and of the Council of the 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, to the Polish legal Framework. This act also introduces adjustments of Polish law to provisions included in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012. The analysis conducted in this article leads to the conclusion that provisions included in the Constitution of Republic of Poland are a barrier in the process of harmonization and gives opportunity to put forward de lege ferenda implications.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
185--201
Opis fizyczny
Twórcy
 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Bibliografia
 • Barcz J., Grzelak A., Siwek A., Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, Warszawa 2009, s. 40, www.rcl.gov.pl/079_Wytyczne_v04_2009.pdf (dostęp 15.10.2016).
 • Działocha K., Komentarz do art. 87 Konstytucji RP - uwaga 2, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, tom 1, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, s. 1.
 • Jurkowska-Zeidler A., Nowe organy i instytucje bezpieczeństwa rynku finansowego Unii Europejskiej, w: Przyszłość Unii Europejskiej w świetle ustroju walutowego i finansowego, red. C. Kosikowski, Temida2, Białystok 2013, s. 283-326.
 • Kosikowski C., Akty wykonawcze w prawie bankowym jako problem konstytucyjny, w: Konstytucja. Ustrój. System finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Studia i Materiały, Trybunał Konstytucyjny, t. 10, Warszawa 1999.
 • Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Kosikowski C., Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, wyd. 1, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
 • Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Temida2, Białystok 2011.
 • Olszak M., Zmiany dotychczasowych rozwiązań prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej - wybrane problemy, w: Przyszłość Unii Europejskiej w świetle ustroju walutowego i finansowego, red. C. Kosikowski, Temida2, Białystok 2013, s. 259-281.
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Uzasadnienie, druk Sejmu VII kadencji nr 3595.
 • Winczorek P., Źródła prawa w projekcie Konstytucji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, "Przegląd Legislacyjny", nr 4/1996, s. 20-21.
 • Wronkowska S., System źródeł prawa w nowej Konstytucji RP, "Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich", z. 38/2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.