PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 47 | 442--453
Tytuł artykułu

Nierówności społeczne w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Inequalities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nierówności społeczne to problem wielowymiarowy, trudny do kwantyfikowania. Najczęściej nierówności społeczne rozumie się jako nierówności dochodowe. Sam dochód jednak nie jest wystarczającym czynnikiem określającym poziom życia. W badania nad nierównościami społecznymi wpisuje się analiza poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Celem artykułu była analiza regionalnego zróżnicowania ubóstwa i wykluczenia społecznego jako przejawów nierówności społecznych w Polsce. Analizy dokonano dla powiatów w Polsce. Do badań empirycznych wykorzystano dane pochodzące z banku Danych Lokalnych GUS za 2013 r. W celu określenia natężenia zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym zastosowano analizę wielozmiennową uwzględniającą monetarne i niemonetarne determinanty badanych zjawisk. W badaniu posłużono się metodą opartą na zmiennej syntetycznej wyznaczoną metodą sum standaryzowanych. Badania wykazały duże zróżnicowanie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w powiatach w Polsce. Najgorsza sytuacja wystąpiła w 5% powiatów, leżących w większości w województwach: kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. Powiaty leżące w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju oraz graniczące z Warszawą i Łodzią były w relatywnie dobrej sytuacji. Wyniki analizy pokazały, że badanie nierówności społecznych na poziomie województw nie pokazuje rzeczywistego zróżnicowania problemu w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Social inequality is a multidimensional issue, difficult to quantify. Usually inequality is understood as income inequality. However, income alone is not a sufficient factor in determining the quality of life. Analysis of the level of poverty and social exclusion is part of the research on social inequalities. The aim of the paper was to analyze the regional differentiation of poverty and social exclusion as symptoms of social inequalities in Poland. The analysis was made for counties in Poland. The empirical data from the Local Data Bank Central Statistical Office for 2013 was used. In order to determine the strength of the risk of poverty and social exclusion multivariate analysis was used taking into account monetary and non-monetary determinants of analyzed problems. The synthetic index for counties was elaborated using the method of standardized sums. Studies have shown large differences in the risk of poverty and social exclusion in the districts. The worst situation occurred in 5% of counties located mostly in the kujawsko-pomorskie and mazowieckie regions. Counties located in the west and south-west part of the country and bordering with Warsaw and Lodz were in a relatively good condition. Results of the analysis showed that the study of social inequalities at the level of provinces does not show the actual diversity of the problem in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
442--453
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Atkinson T., Cantillon B., Marlier E., Nolan B., 2002, Social Indicators: The EU and Social Inclusion, Oxford University Press, Oxford, nr DOI: http://dx.doi.org/10.1093/0199253498.001.0001.
 • Burchardt, T., Le Grand, J., Piachaud, D., 2002, Degrees of exclusion: developing a dynamic, multi-dimensional measure [w:] Understanding Social Exclusion, red. J. Hills, J. Le Grand and D. Piachaud, Oxford University Press, Oxford.
 • Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012 r.), 2014, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Domański H., 2007, Struktura społeczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Drewnowski J., 1977, Poverty: Its Meaning and Measurement, "Development and Change", nr 8, nr DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-7660.1977.tb00736.x.
 • Pliszka T., 2005, Nierówności społeczne a zagrożenia z nich wynikające, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 6, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Podemski K., 2009, Nierówności ekonomiczne w europejskich krajach postkomunistycznych z globalnej perspektywy - wybrane zagadnienia [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Rosner A., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce według komponentu społecznego [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, red. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Sen A., 1997, On Economic Inequality, Oxford University Press, Oxford, nr DOI: http://dx.doi.org/10.1093/0198281935.001.0001.
 • Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Wójcik-Żołądek M., 2013, Nierówności społeczne w Polsce, "Infos zagadnienia społeczno-gospodarcze", nr 20.
 • Zeliaś A. (red.), 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.