PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 103 | z. 2 | 41--54
Tytuł artykułu

Infrastruktura wodno-sanitarna na obszarach wiejskich a rozwój gospodarczy w ujęciu regionalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Water and Sanitary Infrastructure in Rural Areas in the Light of Economic Development at the Regional Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest określenie relacji pomiędzy stanem infrastruktury wodno-sanitarnej jako elementu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w województwach Polski a poziomem rozwoju gospodarczego. Badaniem objęto okres 2009-2014. W odniesieniu do lat 2013 i 2014 dokonano taksonomicznej analizy obszarów wiejskich w regionach pod względem stanu infrastruktury wodno-sanitarnej, natomiast dla roku 2014 utworzono liniowe porządkowanie województw z uwzględnieniem poziomu rozwoju gospodarczego. Do oceny stanu infrastruktury wodno-sanitarnej wykorzystano dane dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a w przypadku poziomu rozwoju gospodarczego wykorzystano wskaźniki mówiące o ożywieniu gospodarczym. Wartości wskaźników charakteryzujących stan sieci wodno-sanitarnej na obszarach wiejskich i poziom rozwoju gospodarczego wykazywały tendencje rosnące w całym badanym okresie. Z przeprowadzonych badań wynika, że regiony są silnie zróżnicowane pod względem przyjętych kryteriów. Nie wszystkie województwa wykazują zgodność stanu sieci wodno-sanitarnej na obszarach wiejskich z poziomem rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work was to present the condition of water and sanitary infrastructure in rural areas of the Polish regions in the light of the level of economic development. The research was conducted between 2009 and 2014. During 2013 and 2014 taxonomical analysis of rural areas was performed based on water and sanitary infrastructure. The linear ordering was created for regions according to the level of economic development. In order to assess water and sanitary infrastructure various data concerning water supply and sewage systems was selected. In the case of economic development the indicators of economic recovery were used. Values of the indicators of the infrastructure condition in the rural areas and the level of economic development have shown increasing trend during the whole period. The results of the study revealed that regions differ substantially with respect to the condition of water and sanitary infrastructure and that their positions and their belonging to the classes change with time. Not all provinces demonstrate compliance of the water and sanitary infrastructure in rural areas with the level of economic development. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
41--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Binderman Zbigniew, Bolesław Borkowski, Wiesław Szczęsny, 2009: O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G", t. 96, z. 2, s. 77-90.
 • Borys Tadeusz, 1978: Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny", 25 (2), s. 371-382.
 • Hellwig Zdzisław, 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4, s. 307-327.
 • Kołodziejczyk Danuta, 2014: Infrastruktura w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 360, s. 198-207.
 • Kozłowska Klaudia, 2010: Zróżnicowanie rozwoju zrównoważonego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2004-2007 w świetle wyników analizy taksonomicznej, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3 (41), s. 82-98.
 • Kropsz Irena, 2003: Analiza stanu infrastruktury obszarów wiejskich Dolnego Śląska, [w] Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych II, StatSoft Polska, Kraków, www.statsoft.pl.
 • Kukuła Karol, 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kukuła Karol, 2014: Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 7, s. 62-76.
 • Kukuła Karol, Lidia Luty, 2015: Propozycja procedury wspomagającej wybór metody porządkowania liniowego, "Przegląd Statystyczny", nr 2, s. 219-231.
 • Łuczak Aleksandra, Feliks Wysocki, 2011: Porządkowanie liniowe obiektów z wykorzystaniem rozmytych metod AHP i TOPSIS, "Przegląd Statystyczny", nr 1-2, s. 3-23.
 • Młodak Andrzej 2006: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • MRiRW, 2009-2015: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Rutkowska Gabriela, 2007: Analiza porównawcza infrastruktury technicznej i społecznej w wybranej gminie z wymogami UE, "Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska" 2 (36), s. 64-72.
 • Sompolska-Rzechuła Agnieszka, 2013: Zastosowanie miar pozycyjnych do porządkowania liniowego województw Polski ze względu na poziom jakości życia, "Przegląd Statystyczny", nr 4, s. 523-538.
 • Szymańska Daniela, Jadwiga Biegańska, 2011: Obszary wiejskie w Polsce w świetle analizy wybranych elementów infrastruktury i mieszkalnictwa, [w] Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, red. Ewa Kacprzak, Anna Kołodziejczak, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 14, s. 57-74.
 • Świątek Dariusz, 2010: Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka, "Studia Obszarów Wiejskich" t. XXV.
 • Walesiak Marek, 1990: Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, "Przegląd Statystyczny", 37 (1-2), s. 37-46.
 • Walesiak Marek, 2011: Porządkowanie liniowe z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości GDM2 dla danych porządkowych i programu R, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 163, s. 9-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.