PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 47 | 454--465
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Differences in Household Consumption Patterns by Socio-Economic Type
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zróżnicowanie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w oparciu o dane z Budżetów gospodarstw domowych GUS. Pokazano zmiany w tym zakresie, które zaszły w latach 2005-2013. Do określenia zróżnicowania struktury wydatków konsumpcyjnych wykorzystano miarę zróżnicowania struktur opartą na metryce Braya-Curtisa. Otrzymane wyniki przedstawiono na tle kształtowania się dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. W okresie 2005-2013 wzrosły dochody gospodarstw domowych w ujęciu realnym, najbardziej w gospodarstwach domowych rolników. W badanym okresie struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych rolników upodobniła się do struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych pracowników na stanowiskach nierobotniczych, emerytów oraz pracujących na własny rachunek. Zarówno w roku 2005, jak i w 2013 r. występowały pary grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych o podobnej strukturze wydatków konsumpcyjnych, pierwszą parę stanowiły gospodarstwa domowe emerytów i rencistów, a drugą gospodarstwa domowe pracowników na stanowiskach nierobotniczych oraz pracujących na własny rachunek. Najlepszą strukturą konsumpcji, o najmniejszym udziale wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe oraz na utrzymanie mieszkania i nośniki energii charakteryzowały się gospodarstwa domowe pracowników na stanowiskach nierobotniczych oraz pracujących na własny rachunek podczas gdy najgorsza struktura wydatków konsumpcyjnych występowała w gospodarstwach domowych rencistów. Pomiędzy rokiem 2005 a 2013 polaryzacja pomiędzy gospodarstwami domowymi rencistów a pozostałymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych uległa pogłębieniu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper differentiation between household consumption pattern in Poland by socio-economic group on the basis of Household Budget Survey published by Central Statistical Office was presented. Changes in the span of 2005-2013 was showed. Structural measure of differentiation based on Bray-Curtis metrics was used to examine consumption pattern differentiation. Results was presented on the background of household disposable incomes. In the span of 2005-2013 real incomes of households increases, at most in farmers house-holds. In the analysed period farmers households consumption pattern conformed to households of employees in non-manual labour positions, retirees and self-employed consumption pattern. As well as in 2005 as in 2013 pairs of socio-economic household types by similar consumption pattern occurred, the first pair was households of retirees and pensioners and the second pair was households of employees on non-manual positions and self-employed. The best consumption pattern, with the smallest share of expenditures on food and non-alcoholic beverages and on housing, water, electricity, gas and other fuels was observed in house-holds of employees on non-manual labour positions and self-employed while the worst consumption pattern was observed in pensioners households. Between 2005 and 2013 polarisation between households of pensioners and households of other socio-economic household types deepened. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
454--465
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Budżety gospodarstw domowych w 2005 r., 2006, GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., 2014, GUS, Warszawa.
 • Bywalec Cz., 2007, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa.
 • Chmielewska B., 2015, Nierówności społeczne w aspekcie zróżnicowania wydatków gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 41 (1), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Cyran K., 2014, Dochód jako czynnik różnicujący zachowania konsumentów na rynku żywności (na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 38 (2), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Dudek H., Koszela G., Landmesser J., 2012, Wpływ sytuacji dochodowej na strukturę wydatków gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 97.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., 2015, Różnicowanie modeli konsumpcji w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej [w:] Konsumpcja i innowacje, red. A. Olejniczuk-Merta, IBRKK, Warszawa.
 • Kozera A., Stanisławska J., 2014, Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 38 (2), red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Kukuła K., 2014, Statystyczne podejście do badań dynamiki struktur ekonomicznych, "Marketing i Rynek", nr 2.
 • Malina A., 2006, Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 726.
 • Mikuła A., 2011, Poziom ubóstwa w Polsce w ujęciu regionalnym, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIII, z. 3.
 • Podogrodzka M., 2011, Zmiany demograficznych struktur ludności jako determinanty poziomu wydatków konsumpcyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", nr 19.
 • Sobczyk G., 2013, Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu (na przykładzie województwa lubelskiego), "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia", nr 6 (1).
 • Utzig M., 2011, Zależność między przychodami a strukturą konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII", z. 2.
 • Zalega T., 2007, Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, "Studia i Materiały WZ UW", nr 1.
 • Zalega T., 2011, Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodochodowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 18, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.