PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 454 Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje | 174--185
Tytuł artykułu

Ekonomiczne i techniczne uwarunkowania procesów spalania odpadów komunalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic and Technical Determinants of Municipal Solid Waste Incineration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odpady to nie tylko zagrożenie i zanieczyszczenie środowiska, ale i źródło surowców i materiałów oraz obszar odpowiedzialności za przyrodę. W zarządzaniu gospodarką odpadami komunalnymi następuje odchodzenie od składowania w kierunku recyklingu i odzysku, zwłaszcza energii z udziałem termicznego ich przetwarzania, odbywającego się w spalarniach. Proces spalania odpadów komunalnych zastępuje dominujące dotąd składowanie odpadów. Jest uzasadniony ekonomicznie i możliwy technicznie, regulowany w prawie UE i w prawie krajowym(abstrakt oryginalny)
EN
Waste is not only an environmental threat or contaminant but also a source of materials as well as a sphere of human responsibility for nature. In the municipal solid waste management there is an observable tendency of quitting landfilling as a method of waste utilization towards reuse and recycling, also including reuse of energy in incineration plants. The process of MSW incineration becomes a substitute of waste landfilling, which predominated in past decades. It is economically sensible, technically feasible and regulated by the EU and Polish law(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Cenni R., Janisch B., Spliethoff H., Hein K.R., 2001, Legislative and environmental issues on the use of ash from coal and municipal sewage co-firing as construction material, Waste Management, no. 21, s. 17-31.
 • Chodkowski J. (red.), 1982, Słownik chemiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), Dz. Urz. UE L334/17.
 • Folmer H., Gabel L., Opschoor H. (red.), 1996, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa.
 • Jarosiński J., 1996, Techniki czystego spalania, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Kordylewski W. (red.), 2005, Spalanie i paliwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Langer R., 2016, Ekospalarnia Kraków. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Kraków (prezentacja).
 • Nemerow L.N., 2007, Industrial Waste Treatment, Elsevier Science and Technology, Boston.
 • Pająk T., 2009, ZUSOK - Ochrona klimatu, źródło energii. VI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw "Bezpieczeństwo energetyczne a nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii w Warszawie", Warszawa.
 • Projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami z 9 marca 2016 r., http://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/2072-Projekt-KPGO-z-9-marca-2016.pdf (9.06.2016).
 • Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Rogoff M.J, Screve F., 2011, Waste-to-Energy. Technologies and Project Implementation, Elsevier Science and Technology, Boston.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, Dz.U. 2015, poz. 1277.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, Dz.U. 2012, poz. 645.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, Dz.U. 2014, poz. 1542.
 • Szargut J., 2013, Termodynamika techniczna, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Szyjko C.T., 2013, Odzysk energii z odpadów komunalnych. Wyzwania dla Polski, Energia Gigawat, nr 1.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016, poz. 250).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 ze zm.).
 • Warych J., 1994, Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Wielgosiński G., 2011, Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów, Nowa Energia, nr 1, s. 55-67.
 • Wielgosiński G., 2014, Problemy eksploatacyjne zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych, III Międzynarodowa Konferencja "Zakłady termicznego przekształcania odpadów jako regionalne instalacje", materiały konferencyjne, s. 75-89.
 • Wielgosiński G., Namiecińska O., 2016, Spalarnie odpadów komunalnych - perspektywa roku 2020, Nowa Energia, nr 2, s. 11-20.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.