PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 454 Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje | 229--238
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie górniczym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility as A Tool of Sustainable Development in Mining Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu odgrywa coraz ważniejszą rolę w polskiej gospodarce. Idea CSR obejmuje wiele obszarów znajdujących się w zakresie działań przedsiębiorstwa i pozwala na osiągnięcie szerokiego spektrum korzyści. CSR stanowi ważne narzędzie umożliwiające czynny udział w zrównoważonym rozwoju. Zarządzanie organizacją w warunkach zrównoważonego rozwoju zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw powinno uwzględniać interesy pracowników oraz otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje. W artykule przedstawiono podstawowe założenia idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Zwrócono uwagę na górnictwo węgla kamiennego, które przez swoje funkcjonowanie determinuje wiele czynników ekonomicznych, społecznych, a szczególnie środowiskowych. Zaprezentowano także realizacje działań i zasad CSR na przykładzie przedsiębiorstwa Górniczego Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of corporate social responsibility is getting more and more important role in the Polish economy. The idea of CSR includes a lot of areas which are in the range the company's activities and allows to achieve a wide spectrum of benefits. CSR is an important tool for active participation in sustainable development. Management of the organization in conditions of sustainable development according to principles of corporate social responsibility, should include the interests of workers and the environment in which the organization operates. The article presents basic assumptions of sustainable development and corporate social responsibility. The paper focuses on coal mining, which by its functioning determines many economic, social and especially environment factors. The paper presents the realization activities and the principles of CSR on the example of Jastrzębska Spółka Węglowa SA(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aluchna M., 2013, Ramy teoretyczne i metodologiczne badania, [w:] Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych, red. P. Płoszajski, SGH, Warszawa.
 • Bednorz J., 2011, Społeczno-ekologiczne skutki eksploatacji węgla kamiennego w Polsce, Górnictwo i Geologia, t. 6, z. 4.
 • Brundtland Report, 1987, Our Common Future.
 • Gasiński T., Piskalski G, 2009, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Graczyk A., 2009, Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, vol. 4, nr 1.
 • Jarosławska-Sobór S., 2014, Praktyczny wymiar paradygmatu społecznej odpowiedzialności w polskim górnictwie węgla kamiennego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 338, Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, UE, Wrocław.
 • Jonek-Kowalska I., 2014, Corporate Social Responsibility a środowiskowe i społeczne skutki likwidacji kopalń, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 16.
 • Lorek E., 2014, Zrównoważony biznes podstawą budowy zielonej gospodarki - dokonania i perspektywy rozwoju, Monografie Politechniki Łódzkiej, Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu, red. A. Depta.
 • Mazur-Wierzbicka E., 2005, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, [w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mrówka R., 2013, Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze wydobywczym, [w:] Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych, red. P. Płoszajski, SGH, Warszawa.
 • Ogrodnik R., Mieszaniec J., 2013, Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 318, Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania, red. A. Graczyk, UE, Wrocław.
 • Połotnicka A., Hewelka E., 2015, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako narzędzie zrównoważonego rozwoju na przykładzie Cemex Polska, Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, nr 67.
 • Raport zrównoważonego rozwoju Jastrzębska Spółka Węglowa SA 2013.
 • Rok B., 2010, Instytucjonalizacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Perspektywa teoretyczna i strategia badawcza, [w:] Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, red. W. Pańkow, B. Rok, M. Strumińska-Kutra, J. Woźniczko, Scholar, Warszawa.
 • www1, www.jsw.pl (11.03.2016).
 • www2, www.pgwir.pl (11.03.2016).
 • www3, www.jsw.pl/raport-csr/srodowisko-naturalne/gospodarka-wodno-sciekowa (11.03.2016).
 • www4, www.jsw.pl/raport-csr/srodowisko-naturalne/powietrze (11.03.2016).
 • www5, www.jsw.pl/raport-csr/srodowisko-naturalne/odpady (11.03.2016).
 • Zieliński M., 2014, Corporate Social Responsibility a efektywność przedsiębiorstwa, Problemy Zarządzania: Konteksty - Innowacje - Praktyka, nr 16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.