PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 457 Zmiana warunkiem sukcesu. Innowacyjność w doskonaleniu i rozwoju przedsiębiorstwa | 42--59
Tytuł artykułu

Uwarunkowania kreatywności pracowników i twórczości organizacyjnej w kontekście zmian

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Employees Creativity and Organizational Creativity in The Context of Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niestabilne warunki otoczenia współczesnych organizacji wymagają od zarządzających oraz pracowników działania w warunkach kultury wysokiej tolerancji niepewności. Wiąże się to ze zdolnością zarówno do przyjmowania, jak i inicjowania zmian. Inicjatorami tych zmian są często jednostki "twórcze", cechujące się wysokim potencjałem kreatywności. Pracownicy wykazujący się kreatywnością są pożądani i cenieni w organizacjach. Niesie to za sobą konsekwencje dla sposobu zarządzania oraz sprzyjającej twórczości kultury organizacyjnej. Zarządzanie twórczym potencjałem organizacji wymaga również zrewidowania procesów doboru, motywowania i rozwoju. Celem artykułu jest określenie warunków sprzyjających kreatywności pracowników i twórczości organizacyjnej, ze szczególnym wskazaniem na kulturę organizacyjną wysokiej tolerancji niepewności. Zastosowana metoda badawcza została oparta na przeglądzie najnowszego dorobku polskiej literatury naukowej zajmującej się tą tematyką(abstrakt oryginalny)
EN
Changing environmental conditions of organizations require culture of high tolerance of uncertainty. The high tolerance of uncertainty is linked with the ability to receive and initiate changes by creative individuals. Creative employees are desired and valued in organizations because of their resourcefulness. It should be emphasized that they require a unique management style and organizational culture supporting creativity. Managing the creative potential of the organization needs the revision of the selection, motivation and development processes. The main focus of the article is to describe specific organizational setting and conditions, especially organizational culture of high tolerance of uncertainty, which would support organizational creativity. The research method is based on the review of the latest Polish scientific literature on organizational creativity(original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Amabile T.M., 1998, How to kill creativity, Harvard Business Review, t. 76 (5).
 • Bessant J., Pavitt K., Tidd J.,2006, Managing Innovation-Integrating, Technological, Market and Organizational Change, Wiley and Sons, Hoboken.
 • Bratnicka K., 2011, Rola przywództwa w stymulowaniu twórczości w organizacjach, Organizacja i Kierowanie, nr 4/(147), Warszawa, s. 129-141.
 • Bratnicka K., 2015, Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 212, Katowice, s. 23-34.
 • Bratnicki M., 2012, Konfiguracyjne podejście do zrozumienia roli twórczości w rozwoju organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 1A/2012(149), Komitet Nauk i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 245-252.
 • Cannon J.A., McGee R., 2013, Rozwój i zmiana w organizacji, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Carr A., 2009, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Dawen Ch. i in., 2003, Creating the capacity to change. Defence enterpreneurship for the 21st century, Pointer Singapure.
 • Deschamps J.Ph., 2011, Liderzy innowacyjności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Didier J., 2006, Słownik filozofii, Książnica, Katowice.
 • Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., 2010, Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, PARP, Warszawa.
 • Drucker P.F., 2009, Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, MT Biznes, Warszawa.
 • Dyduch W., 2013, Twórcza strategia w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Dyduch W., Bratnicka K., 2014, Ponowne spojrzenie na kapitał społeczny organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 1A/(159), Komitet Nauk i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 65-74.
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Glinka B., 2008, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Hofstede G., Hofstede G.J, Minkov M., 2011, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Isaken S., Tidd J., 2006, Meeting the Innovation Challenge: Leadership form Transformation and Growth, John Wiley and Sons, Inc, New York.
 • Jamrog J., Vickers M., Bear D., 2006, Building and sustaining culture that supports innovation, Human Resource Planning, 2006, vol. 29(3), s. 9-19.
 • Karlik M., 2014, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Karwowski M., 2009, Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu stylu twórczości, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Kelley T., Kelley D., 2015, Twórcza odwaga, Wyd MT Biznes, Warszawa.
 • Kopertyńska M.W., 2006, Rozwój przedsiębiorczości pracowników - kierunki działania firm, [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPISS, Warszawa.
 • Kotler Ph., Caslione J.A., 2009, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Kottler J., Haskett J., 2002, Corporate Culture and Performance, The Free Press, New York.
 • Koźmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 • Kożusznik B., 2014, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Krawiec F., 2007, Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Krupski R. (red.), 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku organizacji superelastycznej, PWE, Warszawa.
 • Krzakiewicz K., 2014, Iluzje w procesie badania sukcesu organizacji, Organizacja i Kierowanie", nr 1A (159), Komitet Nauk Organizacji I Zarzadzania PAN, SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa, s. 99-110.
 • Leigh K.E., 2011, Organizational Creativity: The Relationship Between Creativity, Values, and Performance in Architectural Practice, UMI ProQuest, AnnArbor.
 • Masłyk-Musiał E., 2014, Organizacja w zmianach. Perspektywa konsultanta, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Matejun M., Nowicki M., 2013, Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji, [w:] Adamik A. (red.), Nauka o organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 152-221.
 • Matusiak K.B., 2005, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • Mikuła B., 2008, Zarządzanie ludźmi pracującymi dla organizacji opartych na wiedzy, [w:] Stankiewicz J., Wiedza, innowacyjność, zmiana, Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Miller J., Wróblewski M., Villafuerte J., 2014, Kultura Kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 • Nawrat D., 2013, Wspieranie innowacyjności poprzez kształtowanie klimatu pracy, [w:] Ł. Sułkowski, J. Sokołowski (red.), Przedsiębiorczość i zarzadzanie. Zarządzanie zasobami ludzkimi, t. XIV, z. 9, wyd. SAN Łódź, s.157-174.
 • Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk.
 • Niemiec E. (red.), 2013, Podręcznik kreatywnego przedsiębiorcy, WSIE, Szczecin.
 • Osbert-Pociecha G., 2011, Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Penc J., 2000, Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Perkins D.N., 1988, Creativity and the Quest for Mechanism, [w:] Sternberg R.J., Smith E.E. (red.), The Psychology of Human Thought, Cambridge University Press, Cambridge, UK, s. 309-336.
 • Pichlak M., 2012, Uwarunkowania innowacyjności organizacji, Difin, Warszawa.
 • Pietrasiński Z., 1969, Myślenie twórcze, PZWS, Warszawa.
 • Popek S., 2000, Kwestionariusz twórczego zachowania, Lublin.
 • Rutka R., Czerska M., 2009, Kultura organizacji jako determinanta sprawności zmian, [w:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa.
 • Sankowska A., 2011, Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Difin, Warszawa.
 • Schumpeter J.A., 2009, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sikorski Cz., 2009, Kształtowanie kultury organizacyjnej, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Sokół A., 2015, Zarządzanie twórczością w organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Stankiewicz J., Moczulska M., 2010, Czy nastąpiły zmiany w kulturze proinnowacyjnej w badanych przedsiębiorstwach? , [w:] Jaremczuk K. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg.
 • Szopiński J., 2013, Psychologiczne podstawy kreatywności, [w:] Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Wyd. Edu-Libri, Kraków-Warszawa, s. 13-48.
 • Tidd J., Bessant J., 2013, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Torr G., 2011, Zarządzanie kreatywnymi pracownikami, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Trompenaars F., 2012, Kultura innowacji. Kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Zimbardo Ph., Gerrig R.J., 2012, Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Żuber R., 2012, Creative Activity and Innovation Management, [in:] Żuber R. (ed.), Innovation and Knowledge Management, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.