PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 103 | z. 2 | 55--68
Tytuł artykułu

Strategie i czynniki sukcesu gospodarstw rolnych w wybranych obszarach podmiejskich Europy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Strategies and Success Factors of Farms in Selected European Peri-Urban Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest prezentacja strategii podmiejskich gospodarstw rolnych oraz wskazanie czynników ich sukcesu. Analizami objęto 10 gospodarstw rolnych położonych na obszarach podmiejskich wybranych 8 miast Europy. Badania wykazały, że gospodarstwa stosowały trzy główne strategie rozwoju: dyferencjację, dywersyfikację oraz specjalizację. Głównym elementem strategii dyferencjacji było wytwarzanie produktów cechujących się bardzo wysoką jakością, w tym również niszowych. Rolnicy posiadali certyfikaty produkcji ekologicznej i regionalnej, a produkcja była dystrybuowana głównie z wykorzystaniem krótkich kanałów. Istotą strategii dywersyfikacji było wytwarzanie szerokiego asortymentu produktów, silne powiązanie z rynkiem regionalnym, preferowanie krótkich kanałów dystrybucji oraz świadczenie różnorodnych usług. Na wdrażanie strategii specjalizacji decydowali się właściciele gospodarstw warzywniczych oraz uprawiających drzewka ozdobne. Preferowali oni dłuższe kanały dystrybucji, przy czym część sprzedaży kierowali na lokalne rynki miejskie. Zarządzający gospodarstwami rolnymi jako główny czynnik sukcesu wskazywali położenie w pobliżu dużego rynku zbytu (miasta) oraz motywację i jakość kapitału ludzkiego, w tym również jakość zarządzania podmiotem. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this research is to present strategies of peri-urban farms and to pinpoint their success factors. The analyses encompassed ten farms located in peri-urban areas in the eight selected European cities. The research showed that farms used three main development strategies: differentiation, diversification and specialisation. The main aim of the differentiation strategy was production of high-quality and niche products. Producers were certified on ecological and regional production and the production was distributed mainly with the use of short distribution channels. The diversification strategy involved production of many products, strong correlation with regional market, preference of short distribution channels and provision of various services. The specialization strategy was chosen both by owners of vegetable farms and by those who plant ornamental trees. They preferred long distribution channels and a considerable amount of sales was aimed at urban market. Landowners identified location in the vicinity of large market (a city), motivation and quality of human capital, including quality of management, as the main success factors. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
55--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • South Westphalia University of Applied Sciences
Bibliografia
 • Bockelmann Wolfgang, Martin Odening, 2012: Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, [w] Zarządzanie w rolnictwie i ogrodnictwie, red. Wojciech Ziętara, Zofia Mirkowska, Wydawnictwo IERIGŻ w Warszawie.
 • Chandler Alfred, 1962: Strategy and Structure, Cambridge, MIT Press.
 • Dacko Mariusz, Tomasz Wojewodzic, 2012: Statystyczna analiza czynników sukcesu indywidualnych gospodarstw rolnych objętych polskim FADN, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. XIV, z. 8. s. 27-33.
 • Domagalska-Grędys Marta, 2009: Rozwój jako element strategii gospodarstwa kwiaciarskiego, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 75, 23-38.
 • Kaczmarek Anna, 2009: Strategie działania małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 2 (13) t. 2, s. 259-267.
 • Miller Alan, Michael Boehlje, Craig Dobbins, 1998: Positioning the farm business, Department of Agricultural Economics, Purdue University.
 • Liu Shuang, 2015: Business Characteristics and Business Model Classification in Urban Agriculture, Master thesis for the chair group Rural Sociology submitted in fulfillment of the degree of the Master in Organic Agriculture at Wageningen University. The Netherlands
 • Lohrberg Frank, Lilli Licka, Lionella Scazzosi, Axel Timpe, 2015: Urban Agriculture Europe. JOVIS Verlag GmbH, Berlin.
 • Olson Kent, 2001: A Strategic Management Primer For Farmers, University of Minnesota, Department of Applied Economics.
 • Piorr Annette, Joe Ravetz, Ivan Tosics, 2011: Peri-urbanisation in Europe: towards European policies to sustain urban-rural futures, Forest & Landscape, University of Copenhagen.
 • Porter Michael, 1980: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York.
 • Pölling Bernd, 2016: Comparison of Farm Structures, Success Factors, Obstacles, Clients' Expectations and Policy Wishes of Urban Farming's Main Business Models in North Rhine-Westphalia, Germany, "Sustainability", 8 (5), s. 446-468.
 • Pölling Bernd, Rolf Born, 2015: Urbane Landwirtschaft in der Metropole Ruhr, "Natur und Landschaft", 90 (8), s. 376-382.
 • Pölling Bernd, Marcus Mergenthaler, Wolf Lorleberg, 2016: Professional urban agriculture and its characteristic business models in Metropolis Ruhr, Germany, "Land Use Policy", 58, 366-379.
 • Prové Charlotte, Joost Dessein, Michiel de Krom, 2016: Taking context into account in urban agriculture governance: Case studies of Warsaw (Poland) and Ghent (Belgium), "Land Use Policy", 56, s. 16-26.
 • Siekierski Jan, 2014: Strategie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce w latach 1990-2020, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 1 (24), s. 159-174.
 • Sroka Wojciech, Bernd Pölling, 2015: The Potential and Significance of Urban Agriculture on the Basis of the Ruhr Metropolis and the Upper Silesian Metropolis, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", 15 (4), s. 180-193.
 • Sroka Wojciech, Adam Wąs, Bernd Pölling. 2016: Kierunki rozwoju miejskich gospodarstw rolnych w krajach rozwiniętych - na przykładzie Zagłębia Ruhry (Niemcy) oraz Metropolii Górnośląskiej (Polska), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 348 (3), s. 67-82.
 • Sulewski Piotr 2007: Strategie realizowane przez rolników w rodzinnych gospodarstwach towarowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Torquati Biancamaria, Costanza Tancini, Chiara Paffarini, Roberta Illuminati, 2015: Empirical survey on business models of kindergarten farms, "Agricultural and Food Economics", 3 (1), 1-13.
 • Wojewodzic Tomasz, Łukasz Satoła, Sylwester Tabor, 2015: Seeking interrelations between the level of social and economic development and the indicators of the economic and production disagrarisation of farms, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", nr 4, s. 103-119.
 • Van Elsen Thomas, 2010: Soziale Landwirtschaft- Perspektiven Sozialer Arbeit auf landwirtschaftlichen Betrieben, "Land Berichte Sozialwissenschaftliches Journal", XIII, z. 1, s. 49-66.
 • Van der Schans Jan Willem, 2015: Business models urban agriculture, https://www.wageningenur.nl/upload_mm/f/3/6/fb858e59-2190-46d9-8fe7-f293efd8c0a8_MFL_Business%20models%20urban%20agriculture.%20Juni%202015%20Small.pdf.
 • Van der Schans Jan Willem, Johannes Wiskerke, 2012: Urban agriculture in developed economies,[w] Sustainable food planning, red. André Viljoen, Johannes Wiskerke, Wageningen Academic Publishers, Wageningen, s. 245-258.
 • Zakrzewska-Bielawska Agnieszka, 2014: Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w] Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 27, s. 9-29.
 • Zasada Ingo, 2011: Multifunctional peri-urban agriculture - A review of societal demands and the provision of goods and services by farming, "Land Use Policy", 28 (4), s. 639-648.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453005

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.