PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 4 Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = The Transformation of Transport and Tourism Industry | 189--210
Tytuł artykułu

Gwarancje komercyjne jako narzędzie ochrony konsumenta

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Commercial Warranties as a Tool of Consumer Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywna alokacja zasobów wymaga racjonalnych decyzji konsumenckich. Konsumenci w sposób pośredni i bezpośredni decydują o tym, co i ile w gospodarce jest wytwarzane. Racjonalność wyborów konsumenckich jest często niska, ponieważ decyzje podejmowane są w warunkach nierównowagi pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzi to do utraty, przynajmniej części, korzyści przez konsumentów i obniżenia społecznego dobrobytu. Interesy konsumentów w krajach UE są chronione w sposób obligatoryjny i fakultatywny. Obligatoryjnym narzędziem ochrony konsumenta w sprzedaży konsumenckiej jest ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru. Niektórzy przedsiębiorcy oferują konsumentom dodatkowo komercyjne gwarancje. W artykule porównano ochronę konsumenta z tytułu ustawowej odpowiedzialności sprzedawcy z ochroną z tytułu komercyjnych gwarancji w Polsce na tle innych krajów UE. W ocenie wykorzystano głównie przepisy ustawy o prawach konsumenta, informacje pochodzące z dokumentów gwarancyjnych wybranych urządzeń gospodarstwa domowego oraz wyniki badań przeprowadzonych przez sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Z badania wynika, że ustawowa ochrona konsumenta przewyższa ochronę z tytułu komercyjnych gwarancji, dlatego konsumenci powinni przede wszystkim realizować swoje uprawnienia, korzystając z rękojmi.(abstrakt oryginalny)
EN
The effectiveness of resource allocation requires rational decisions. The consumers decide in direct and indirect way on what and how many goods are produced in the market economy. Rationality of decisions is often low because of unbalance of market force between producers and consumers. The unbalance leads to the lost of consumer profits and social welfare decrease. The UE consumer interests are protected in the mandatory and voluntary ways. The mandatory tool of consumer protection are legal quarantines. However some entrepreneurs stand forth and offer voluntary commercial warranties as well. The main aim of the research is to compare the level of consumer protection from legal guarantees to commercial warranties in Poland against the background of the UE Members. In his research, the author used the information coming from the law on consumer rights, results of his examination of household products warranties, and the results of the checks conducted by the ECC-Net. The research shows that the legal guaranties offer higher protection than commercial warranties therefore the consumers should use them first of all.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Barlow, J., Møller, C. (2001). Reklamacja czyli prezent. Strategia korzystania z informacji od klienta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Commercial warranties. Are they worth the money? ECC-Net (2015, 5 grudnia). Pozyskano z: www. konsument.gov.pl/pl/baza-wiedzy.html
 • Cooper, R., Ross, T.W. (1985). Product Warranties and Double Moral Hazard. Rand Journal of Economics, 16, 103-113.
 • Forlicz, S. (2001). Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gnela, B. (red.) (2012). Prawo handlowe dla ekonomistów. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Grossman, S.J. (1981). The Informational Role of Warranties and Private Disclosure about Product Quality. Journal of Law and Economics, 24, 461-483.
 • Hart, C.W. (1993). Extraordinary Guarantees. New York: American Marketing Association.
 • Hart, C.W. (2005). Bezwarunkowa gwarancja jakości: potężna broń konkurencyjna dla dostawców usług. Harvard Business Review Polska, 34, 15-25.
 • Heal, G. (1977). Guarantees and Risk Sharing. Review of Economic Studies. 44, 549-560.
 • Kendall, C.L., Frederick, A.R. (1975). Warranty and Complaint Policies: An Opportunity for Marketing Management. Journal of Marketing, 39, 36-43.
 • Lutz, N.A. (1989). Warranties as Signals under Consumer Moral Hazard. Rand Journal of Economics, 20, 239-255.
 • Łętowska, E. (2002). Prawo umów konsumenckich. Warszawa: C.H. Beck.
 • Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Menezes, M.A.J., Quelch, J.A. (1990). Leverage Your Warranty Program. Sloan Management Review, 31, 72.
 • Namysłowska, M., Lubasz, D. (red.) (2015). Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Nelson, P. (1970). Information and Consumer Behavior. Journal of Political Economy, 78, 311-329.
 • Nowak, P. (2003). Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 594, 91-100.
 • Ostrom, A.L., Iacobucci, D. (1998). The Effect of Guarantees on Consumers' Evaluation of Service. The Journal of Service Marketing, 12, 262-278.
 • Priest, G.L. (1981). Theory of the Consumer Product Warranty. The Yale Law Journal, 90, 1297- 1352.
 • Rokicka, G. (2004). Pozycja konsumentów na polskim rynku artykułów gospodarstwa domowego. Wyniki konsumenckiego badania ankietowego. Warszawa: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 • Roselius, T. (1971). Consumer Rankings of Risk Reduction Method. Journal of Marketing, 35, 56-61.
 • Spence, M. (1977). Consumer Misperception, Product Failure and Product Liability. Review of Economic Studies, 44, 561-572.
 • Stigler, G.J. (1970). The Optimum Enforcement of Laws. Journal of Political Economy, 78, 526-536.
 • Tyszka, T., Zaleśkiewicz, T. (2001). Racjonalność decyzji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 • Wiener, J.L. (1985). Are Warranties Accurate Signals of Product Reliability? Journal of Consumer Research, 12, 245-250.
 • Williams, C.A., Smith, M.L., Young, P.C. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.