PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 103 | z. 2 | 69--77
Tytuł artykułu

Czynniki warunkujące kierunki zmian handlu targowiskowego w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Changes in Marketplace Trade in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Targowiska odgrywają ważną rolę w handlu towarami rolno-żywnościowymi. Niemniej jednak znaczenie tej formy handlu maleje wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego. Celem opracowania było wskazanie czynników warunkujących zmiany handlu targowiskowego w Polsce. Badania empiryczne oparto na danych GUS z lat 1999-2014. Wyniki potwierdzają spadkowe tendencje w zakresie powierzchni targowisk stałych z towarzyszącymi procesami koncentracji handlu detalicznego w Polsce. Do głównych czynników warunkujących spadek znaczenia handlu targowiskowego zaliczyć można wzrost znaczenia sklepów wielkopowierzchniowych, zmiany zachodzące w rolnictwie oraz zmiany nawyków zakupowych konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Market places play an important role in agri-food trade. Nevertheless, the importance of this form of trade shrinks along with an increase in the level of economic development. In this context, the aim of the study was to identify the determinants of changes in marketplace trade in Poland. Empirical study was based on the CSO data for 1999-2014. The obtained results confirm the downward trends in the area of permanent marketplaces, which are accompanied by processes of concentration of retail trade in Poland. The main factors determining the decreasing importance of marketplace trade include the growing importance of large format retailers, changes in agriculture and modifications in consumer buying habits. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
69--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bareja-Wawryszuk Ola, Jarosław Gołębiewski, 2014: Economic Functions of Open-Air Trade in the Context of Local Food System Development, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. XVI, nr 6, s. 20-26.
 • Chechelski Piotr, 2015: Wpływ korporacji handlowych na polski rynek spożywczy, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2 (343), s. 3-15.
 • Church Jeffrey, Roger Ware, 2000: Industrial Organization: A Strategic Approach, Irwin McGraw-Hill, Boston.
 • Ciechomski Wiesław, 2010: Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
 • Ciechomski Wiesław, 2014: Handel targowiskowy w Poznaniu - diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu", nr 28, s. 25-46.
 • Dąbrowski Janusz, 1996: Handel targowiskowy fenomen polskiej transformacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Fresno José Manuel, Rolf Koops, 2000: Market Trading in Europe. Methodological guide for the analysis and enhancement of markets in public areas, Hague: Union Européenne du Commerce Ambulant (UECA).
 • Gonzalez Sara, Paul Waley, 2013: Traditional Retail Markets: The New Gentrification Frontier? "Antipode", vol. 45, no. 4, s. 965-983.
 • Hamulczuk Mariusz (red.), 2015: Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie, Publikacje Programu Wieloletniego 2015-2019, IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 • Karwat-Woźniak Bożena, 2013: Zmiany w formach sprzedaży produktów rolnych w gospodarstwach indywidualnych, Wydawnictwo IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Kłosiewicz-Górecka Urszula, 2013: Struktura handlu detalicznego w Polsce a preferowane przez konsumentów miejsca zakupu FMCG, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2(5), s. 133-145.
 • Kropiwnicki Jerzy, 2003: Fenomen bazarów, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 170, s. 107-120.
 • Momot Rafał, 2016: Rynek detalicznego handlu spożywczego w Polsce, Fundacja Republikańska, Warszawa, s. 1-34.
 • Powęska Halina, 2002: Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku, "Geopolitical Studies", nr 9, s. 5-118.
 • Rakowski Janusz, 2000: Targowiska i bazary jako problem społeczny, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 23-27.
 • Stock James H., Mark M. Watson, 2007: Introduction to Econometrics, Addison Wesley, Boston.
 • Tremblay Victor, Carol H. Tremblay, 2012: New Perspective on Industrial Organization with Contributions from Behavioral Economics and Game Theory, Springer, New York.
 • Wrzosek Wojciech, 2002: Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453017

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.