PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 5(17) | 86--92
Tytuł artykułu

Migracja środków chemicznych wykorzystywanych do likwidacji oblodzenia nawierzchni drogowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Migration of chemicals used to the liquidation icing pavement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ramach zimowego utrzymania dróg służby drogowe usuwają z nawierzchni drogowych śliskość zimową. W Polsce, najczęściej stosowanym topnikiem jest chlorek sodu (NaCl), sól drogowa (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6), rzadziej chlorek wapnia (CaCl2) oraz chlorek magnezu (MgCl2). Stosowanie chlorków przyczynia się do powstawania uszkodzeń w nawierzchniach drogowych, korozji oraz do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. W artykule wskazano stopień migracji środków chemicznych stosowanych w Polsce w sezonie zimowym (luty 2015 r.) oraz zasięg oddziaływania tych środków dzięki oznaczeniu zasolenia gleb przydrożnych metodą konduktometryczną (październik 2014 r., marzec 2015 r.). Badania przeprowadzono na drodze wojewódzkiej nr 282 (obwodnica Nowego Kisielina) na 24 wydzielonych kwaterach w warstwie oblodzenia o powierzchni 0,5 m2 każda oraz na 6 transektach z 5 punktami pomiarowymi zlokalizowanymi na każdym transekcie w odległości 10, 20, 30, 40 i 50 m od każdej z kwater. Badania jednoznacznie wykazały wysokie zasolenie gleb zlokalizowanych w pasie przydrożnym na którym zastosowano sól drogową, z jednoczesnym wskazaniem najwyższego stopnia migracji tego środka w warstwie śliskości zimowej. (abstrakt oryginalny)
EN
In winter road maintenance service road remove snow from the road surface and slippery winter In Poland, the most commonly used fluxing agent is sodium chloride (NaCl), road salt (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6), less calcium chloride (CaCl2) and magnesium chloride (MgCl2). The use of chemicals to the formation of cracks in road surfaces, corrosion and to irreversible changes in the environment. The article indicates the degree of migration of chemicals used in Poland in the winter (February 2015). And the reach of these measures by the determination of soil salinity using roadside conductivity (October 2014, March 2015). The research was carried out on the road No. 282 (ring road Nowy Kisielin) for 24 separate quarters in a layer of ice on the area of 0.5 m2 each and 6 transects with 5 measuring points localized on each transect 10, 20, 30, 40 and 50 m of each lodging. The study clearly showed high salinity of soils located at the waist roadside where road salt is used, while indicating the highest degree of migration of the measure in a layer of slippery winter. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
86--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • J. Borowski. "Zimowy wróg drzew", Zieleń miejska Nr 12/2010, s. 40-43.
 • G. Cekstere, A. Osvalde, "A study of chemical characteristics of soil in relations to street trees status in Riga (Latvia)", Urban Forestry and Urban Greening, 2013, s. 69-78.
 • A. Gałuszka, Z.M. Migaszewski. "The influence of chloride deicers on mineral nutrition and the health status of roadside trees in the city of Kielce, Poland", Environ. Monitor. Assess., 2011, s. 451-464.
 • S.M. Green, R. Machin. "Effect of long-term changes in soil chemistry induced by road salt applications on N-transformations in roadside soils", Environmental Pollution, 2008, s. 20-31.
 • A. Kiepas-Kokot. "Zasolenie gleb w pasie drogowym", Przegląd Komunalny Nr 3, 2011, s. 88-90.
 • B. Osmulska-Mróz. "Źródła zanieczyszczenia i ochrona wód w rejonach tras samochodowych", Współczesne problemy hydrogeologii, Tom VII, Kraków-Krynica, 1994, s. 10-15.
 • A. Pecenik. "Wpływ środków chemicznych na roślinność przydrożną i miejską, stosowanych do usuwania śliskości zimowej", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1981.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., nr 230, poz. 1960).
 • B. Stypułkowski, "Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000.
 • W. Szymański, A. Wojciechowski. "Aktualny stan oraz kierunki rozwoju techniki zimowego utrzymania dróg pozamiejskich w Polsce", Wydawnictwa Komunikacji Łączności, Warszawa 1981.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.).
 • Załącznik do zarządzenia Nr 53 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 października 2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.