PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 | 27--49
Tytuł artykułu

Strategie bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Union's Security Strategies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W grudniu 2003 r. Rada Europejska przyjęła dokument "Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Europejska strategia bezpieczeństwa" przygotowany przez Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Javiera Solanę. Była to pierwsza strategia bezpieczeństwa UE i pierwszy dokument, który w sposób kompleksowy odnosił się do kwestii obronności i katalogował zagrożenia, przed jakimi stała ówczesna Unia.(fragment tekstu)
EN
The 2016 faces the adoption of the new security strategy of the European Union - the second in the Union's history. Although the Common Security and Defence Policy is one of the youngest of the EU policies, its role rapidly intensifies in the world of growing political and social instability in the EU's neighbourhood. How does the EU define the threats to its security and is it capable of preventing them? The European Security Strategy of 2003 both describes the threats and recommends the principles that should be implemented in the EU's policies in order to raise their effectiveness. Thirteen years after the publication of the first security strategy and shortly before the second one is announced it is interesting to check, how much the first strategy inspired the changes in the way of thinking about the European security and the economisation of the European defences. In the article, there are analysed both the political milestones leading to the establishment of the defence policy of the EU and the provisions of the new Global Strategy of the Union. What can be anticipated from the new strategy given the experience with the realisation of the previous one? Does the new security strategy fit well into the reality of the contemporary international relations? Is the new strategy possible to implement?(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Bibliografia
 • Europe in a foreign field, "The Economist", 19.01.2013, http://www.economist.com/news/europe/21569718-europeans-ability-deploy-forceabroad- falling-mali-shows-it-still-needed-europe (dostęp 4.07.2016).
 • Friedman T., Iraq: Politics or Policy?, "The New York Times", 3.10.2004.
 • Grevi G., Keohane D., ESDP resources, w: European Security and Defence Policy: The First 10 years (1999-2009), red. G. Grevi, D. Helly, D. Keohane, EUISS, Paryż 2009.
 • Grevi G., ESDP institutions, w: European Security and Defence Policy: The First 10 years (1999-2009), red. G. Grevi, D. Helly i D. Keohane, EUISS, Paryż 2009.
 • Howorth J., Schmidt V., EU Global Strategy, "Expert Opinion", nr 50, EUISS, Paryż 2016.
 • Hummel H., A Survey of Involvement of 15 European States in the Iraq War 2003, "Working Paper", PAKS, Düsseldorf 2007.
 • Joint Communication to the European Parliament and the Council: The EU's comprehensive approach to external conflict and crises, JOIN(2013) 30 final, Bruksela 11.12.2013 r., http://www.eeas.europa.eu/statements/ docs/2013/131211_03_en.pdf (dostęp 11.06.2015).
 • Korski D., Gowan R., Can the EU Rebuild Failing States? A Review of Europe's Civilian Capacities, European Council on Foreign Relations, Londyn 2009, http://ecfr.eu/page/-/ECFR18_-_Can_the_EU_rebuild_failing_States_- _a_Review_of_Europes_Civilian_Capacities.pdf (dostęp 13.05.2014).
 • Le Gloannec A.-M., EU Global Strategy, "Expert Opinion", nr 48, EUISS, Paryż 2016.
 • Lisbon Summit Declaration, 20.11.2010, http://www.nato.int/cps/en/natolive/ offi cial_texts_68828.htm (dostęp 5.09.2016).
 • Pirozzi N., The EU's Comprehensive Approach to Crisis Management, "EU Crisis Management Papers Series", DCAF, Bruksela 2013.
 • Pooling and sharing. Food for thought. European initiative intensifying military cooperation in Europe, listopad 2010, http://www.europarl.europa.eu/ meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede260511deseinitiative_/sede260511deseinitiative_en.pdf (dostęp 5.09.2016).
 • Posiedzenie Rady Europejskiej w Helsinkach, "Monitor Integracji Europejskiej", 11.12.1999, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/84E5F6D23B14B72FC1256E750055FE35/$file/ ME2814PL.pdf?Open (dostęp 1.04.2014).
 • Presidency conclusions. Brussels European Council, 17271/1/08, Bruksela 12.12.2008 r., http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/104692.pdf (dostęp 5.09.2016), Annex 2.
 • Rada Europejska 19-20 grudnia 2013. Konkluzje, EUCO 217/13, Bruksela 19.12.2013 r., http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ PL/ec/140261.pdf (dostęp 20.05.2015).
 • Rada Europejska w Brukseli 17-18 czerwca 2004. Konkluzje prezydencji, 10679/04, Bruksela 18.06.2004 r., http://archiwum-ukie.polskawue.gov. pl/HLP/files.nsf/0/C7B715D7E0ED7089C1256EC40032837F/$file/wnioski_prezydencji_irlandzkiej_styczen_czerwiec_2004.pdf (dostęp 2.04.2014).
 • Słojewska A., Wojsko Unii niezdatne do użycia, "Rzeczpospolita", 22.04.2013, http://www.rp.pl/artykul/68342,1002395-Wojsko-Unii-niezdatne-douzycia. html (dostęp 4.07.2016).
 • Solana J., Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Europejska strategia bezpieczeństwa, Bruksela 12.12.2003, http://consilium.europa.eu/uedocs/ cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf (dostęp 23.06.2015).
 • Sołtyk R., Unia Europejska przyjmuje swą pierwszą strategię bezpieczeństwa, "Gazeta.pl", 8.12.2003, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomo sci/1,114881,1815157.html (dostęp 12.06.2015).
 • Sprawozdanie na temat wdrażania europejskiej strategii bezpieczeństwa: utrzymanie bezpieczeństwa w zmieniającym się świecie, S407/08, Bruksela 11.12.2008, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/reports/104648.pdf (dostęp 15.04.2014).
 • The European Union in a changing global environment. A more connected, contested and complex world, http://eeas.europa.eu/docs/strategic_review/eu-strategic-review_strategic_review_en.pdf (dostęp 15.06.2016).
 • Towards an EU peacebuilding strategy? EU civilian coordination in peacebuilding and the effects of the Lisbon Treaty, EXPO/B/AFET/FWC/2009-01/Lot6/04, PE 433.823, Bruksela 04.2010, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/sede/dv/sede260410peacebuildingstrategy_/sede260410peacebuildingstrategy_en.pdf (dostęp 5.10.2015).
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., 2007/C 306/01, para. 176, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/;jsessionid=D23hTxJJt59T3dLCW7qLsn3KvMhF3h3hF1DV pbWwy1NdpHPJnCjq!-461598629?uri=OJ:C:2007:306:TOC (dostęp 12.05.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.