PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 (84) Cz. 1 Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej | 79--90
Tytuł artykułu

Efektywność kontroli zarządczej w świetle oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effectiveness of Management Control from the Perspective of the Statements Collected by the Public Health Care Entities Directors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Badanie treści oświadczeń kierowników wybranych jednostek sektora finansów publicznych w aspekcie ich jakości i przydatności decyzyjnej. Badaniu poddane zostały wskazane przez regulacje prawne elementy tych oświadczeń i ich realizacja w praktyce raportowania przez SPZOZ. Metodologia badania - Wykorzystano metodę metaanalizy literatury przedmiotu i przyjętych standardów kontroli zarządczej oraz metodę analizy, dedukcji i syntezy zbiorów informacji prezentowanych w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej składanych przez kierowników wybranych SPZOZ. Wynik - W opracowaniu pokazano, że oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych pełnią głównie funkcję sprawozdawczą. Zaobserwowano ponadto duże zróżnicowanie metodyki prezentowanych w oświadczeniach informacji. Oryginalność/wartość - Treści przedstawione w artykule stanowią wyniki oryginalnych prac badawczych dotyczących oceny zawartości oświadczeń kierowników podmiotów leczniczych o stanie kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the study is to examine the content of the statements of managerial control prepared by managers of selected public sector entities in terms of their quality and usefulness for the decision. The survey examined elements of these statements and their implementation in practice of reporting by public sector health care entities. Research methodology - The research team used the method ofmeta-analysis of the literature and standards of management control as well as the method of analysis, deduction and synthesis of information set presented in the statements of management control prepared by the heads of some public health care entities. Findings - The study indicates that statements of management control in health care entities serve mainly reporting function. Additionally, there was a wide variation of the methodology in presentation of information in the statements. Originality/value - The research presented results of the original work on the assessment's of the management control statements. They may be also valuable for the management control developing in public sector entities. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Adamek-Hyska, D. (2015). Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za funkcjonowanie kontroli zarządczej. W: D. Adamek-Hyska, T. Lis, A. Szewieczek, M. Tatoj, K. Tkocz-Wolny, Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (s. 91-101). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 • Holly, R. (2009). Szpital publiczny w systemie ochrony zdrowia. W: R. Holly, J. Suchecka (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka rynkowa (s. 13-34). Łódź-Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczeń.
 • Kiziukiewicz, T. (2013). Audyt wewnętrzny jako narzędzie oceny kontroli zarządczej. W: . K Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (s. 13-26). Szczecin; Wyd. Naukowe US.
 • Kotarski, D. (2014). Organizacja kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 833, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72, 77-85.
 • Kotarski, D. (2015). Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 2, 197-208.
 • Monitorowanie i ocena kontroli zarządczej (2012). Biuletyn Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, 4 (5). Pobrane z: www.mofnet.gov.pl (25.05.2016).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.12.2010 w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Dz.U. nr 238, poz. 1581.
 • Szewieczek, A. (2015). Konstrukcja systemu kontroli zarządczej w wybranych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 141-150.
 • Ustawa z 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn. zm.
 • Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 • Ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej. Dz.U. 2015, poz. 618, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.