PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 (84) Cz. 1 Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej | 91--99
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Aspects of the Measuring Effectiveness Local Government Unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Zaprezentowanie znaczenia efektywności i skuteczności oraz mierników służących do ich badania, a także dokonanie oceny stosowanych mierników w wybranej JST. Metoda badawcza - Analiza literatury przedmiotu, aktów prawnych, materiałów źródłowych. Zastosowano także metodę obserwacji oraz przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami badanej jednostki (dyrektorem wydziału budżetu oraz 4 osobami zatrudnionymi w tym wydziale). Wynik - Zdefiniowano pojęcia efektywność i skuteczność odnoszące się do JST, dokonano charakterystyki mierników służących do ich pomiaru, zidentyfikowano problemy związane z konstruowaniem mierników oraz dokonano oceny stosowanego systemu mierników w badanej JST. Oryginalność/wartość - Dokonana analiza funkcjonowania systemu mierników w badanej jednostce wskazuje na potrzebę jego poprawy tak, aby lepiej odzwierciedlał efektywność i skuteczność podejmowanych działań. Dzięki właściwie dobranym miernikom jednostka uzyskuje również informacje, które można wykorzystać dla celów zarządczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Presenting the importance of efficiency, effectiveness and measures for their research, including assessing the measures in the selected local government unit. Design/methodology/approach - The analysis of literature, legislation, the source materials, observation and individual in-depth interviews with employees of the audited unit (director of budget department and 4 persons employed in this department). Findings - The article defines the concepts of efficiency and effectiveness relating to local government unit, it has also characterized measures used to measure them. Problems associated with construction of measures have been identified and the measures system in the audited unit has been evaluated. Originality/value - The analysis of the measures system indicates the need to improve it, in order to better reflects the efficiency and effectiveness of the action taken. By using the adjusting measures the unit also gets information that can be used for management purposes. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Alińska, A., Woźniak, B. (red.). (2015). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
 • Bujak, A. (2008). Czynniki determinujące efektywność systemu informacyjnego rachunkowości. Annales UMCS, Sectio H, XLII, 113-127.
 • Kachniarz, M. (2012). Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Lubińska, T. (2014). Ocena złożoności zadaniowego planu wydatków budżetu państwa oraz skuteczności osiągania planowanych wartości mierników efektów w latach 2011-2014. W: S. Franek, M. Będzieszak (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych, benchmarking (s. 286-313). Warszawa: Difin.
 • Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M., Godek, M. (2009). Zasady skuteczności i efektywności jako zasady pomiaru efektów z nakładów publicznych. W: T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce (s. 56-62). Warszawa: Difin.
 • Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M., Godek, M., (2011). Paradygmat budżetowania zadaniowego. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 50-69). Warszawa: Difin.
 • Matwiejczuk, R. (2006). Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność. Warszawa: C.H. Beck.
 • Modzelewski, P. (2014). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy (s. 43-61). Warszawa: AON.
 • Owsiak, K. (2015). Dylematy związane z zarządzaniem finansami jednostek samorządu terytorialnego. W: T. Lubińska, M. Będzieszak, N. Marska-Dzioba (red.), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność (s. 327-339). Warszawa: Difin.
 • Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Skoczylas-Tworek, A. (2014), Zarządzanie przez cele w polskim sektorze finansów publicznych - diagnoza, problemy i wyzwania w dobie kryzysu. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (s. 283-295). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 • Świeboda, H., Borowik, M. (2014). Mierniki monitorowania celów i zadań w jednostkach sektora publicznego. W: P. Sienkiewicz, H. Świeboda (red.), Bezpieczeństwo, efektywność, budżet zadaniowy (s. 87-108). Warszawa: AON.
 • Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 • Zawadzka-Pąk, U.K. (2013). Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.
 • Zioło, M. (2015). Ekonomiczne i prawne instrumenty zapewnienia efektywności wydatków gmin. W: S. Franek, M. Będzieszak (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych, benchmarking (s. 395-408). Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453077

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.