PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 15 (1) | 69--80
Tytuł artykułu

Sądowa kontrola decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych w kontekście zasady sprawiedliwości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Judicial Control of Administrative Decisions from the Scope of Family Benefits in Relation to the Principle of Justice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Treść artykułu skupia się nie niektórych kwestiach związanych z zastosowaniem przez sądy administracyjne zasady sprawiedliwości. W ocenie Autora na gruncie polskiego prawa administracyjnego brak jest powodów, by traktować zasadę sprawiedliwości jako instrument ułatwiający wyrokowanie we wszystkich sprawach wątpliwych. Inaczej mówiąc, nie ma podstaw do "automatycznego" powoływania zasady sprawiedliwości jako swoistego środka naprawczego pozwalającego na łagodzenie rygoryzmu przepisów prawa, w tym ustawy o świadczeniach rodzinnych. W przeciwnym razie mogłoby się okazać, że zasada państwa prawnego, z której wywodzona jest zasada sprawiedliwości, mogłaby się stać normą pustą. Ziszczenie się takiej wizji stosowania prawa nie służyłoby realizacji dobra wspólnego. To oznacza, że wymaga niezwykłej ostrożności odwoływanie się w toku sądowego stosowania prawa do zasady sprawiedliwości. (abstrakt oryginalny)
EN
This article analyses some doubts concerning the application rule of justice by administrative courts. In Author's opinion in the Polish administrative law system there is no reason to consider the principle of justice for a key to make judgements in all hard cases. In other words there is therefore reason to "automatic" to refer to the principle of Justice as a specific remedy for alleviating severity of the laws, including the law on family benefits. Otherwise, you might find that the principle of the rule of law, from which is derived the principle of justice, would become the standard blank. The fulfillment of such a vision of the application of the law would not implement the common good. It means that requires extraordinary precautions to refer in the course of the judicial application of the general rule of justice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Bibliografia
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1982.
 • Duniewska Z., W kwestii roli i celów materialnego prawa administracyjnego, [w:] Z. Czarnik, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelmasiak (red.), Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa ofiarowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl- Rzeszów 2011.
 • Fleiner T., Rechtsstaat und Gerechtigkeit, [w:] La justice. Gerechtigkeit, Fryburg Szwajcarski 1977.
 • Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, [w:] R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Instytucje prawa administracyjnego, System Prawa Administracyjnego, tom 1, Warszawa 2010.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2006.
 • Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1971.
 • Kieniewicz P., Bioetyczny labirynt, Licheń Stary 2013.
 • Kość A., Uniwersalny charakter prawa naturalnego na przykładzie kultury chińskiej, Teka Kom. Praw. - OL PAN 2010.
 • Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004.
 • Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.
 • Platon, Państwo. Prawa, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1997.
 • List do Rzymian, [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 2000.
 • Radbruch G., Pięć minut filozofii prawa, [w:] tenże, Filozofia prawa, tłum. E. Nowak, Warszawa 2009, s. 242-243.
 • Reale G., Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, tom II, Lublin 2008.
 • Szarfenberg R., Kryteria ewaluacji pomocy społecznej, [w:] A. Hryniewiecka (red.), Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej, Warszawa 2011.
 • Tobor Z., To do a great right, do a little wrong - rzecz o sędziowskich kłamstewkach, Przegląd Podatkowy 2015, nr 6.
 • Wojtyła K., Ażeby Chrystus się nami posługiwał, wybór i układ J. Hennelowa, Kraków 2009.
 • Zdyb M., Drogi i bezdroża państwa prawnego, [w:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (red.), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Natalii Gajl, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.